Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

chỉ mục lớp học

Đây là các lớp API. Xem tất cả các gói API .

MỘT

AaptParser Lớp trích xuất thông tin từ apk bằng cách phân tích cú pháp đầu ra của 'huy hiệu kết xuất aapt'.
AaptParser.AaptVersion Vô số tùy chọn cho phiên bản AAPT được sử dụng để phân tích tệp APK.
Abi Một lớp đại diện cho một ABI.
AbiFormatter Lớp tiện ích cho abi.
AbiUtils Lớp tiện ích để xử lý ABI của thiết bị
Trừu TượngKết Nối Biểu diễn kết nối trừu tượng.
Trừu TượngMáy ChủMàn Hình Lớp điển hình để theo dõi sức khỏe của máy chủ.
Trừu tượngXmlParser Lớp cơ sở của trình trợ giúp để phân tích tệp xml
AbstractXmlParser.ParseException Bị ném nếu không thể phân tích cú pháp đầu vào XML
AcloudConfigParser Lớp trình trợ giúp phân tích cú pháp cấu hình Acloud (được sử dụng để bắt đầu phiên bản thiết bị Đám mây).
AcloudConfigParser.AcloudKeys Bộ khóa có thể được tìm kiếm từ cấu hình.
Hành độngĐang tiến hành Các hành động chung đang diễn ra.
ActiveTrace Lớp chính giúp mô tả và quản lý dấu vết đang hoạt động.
Trình kiểm tra trạng thái hoạt động Trình kiểm tra trạng thái cho các hoạt động còn lại đang chạy ở cuối mô-đun.
AdbRootThang Máy AutoCloseable cho phép adb root khi được tạo nếu cần và khôi phục trạng thái gốc khi hoàn thành.
Kết nối AdbSsh Kết nối Adb qua cầu ssh.
AdbStopServerPreparer Trình chuẩn bị đích để dừng máy chủ adb trên máy chủ trước và sau khi chạy thử nghiệm adb.
Kết nối AdbTcp Biểu diễn kết nối mặc định của thiết bị, được coi là kết nối adb tiêu chuẩn của thiết bị.
AdbUtils Một lớp tiện ích cho các hoạt động adb.
AfterClassWithInfo Các đảm bảo tương tự như AfterClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation .
Tổng hợpPostProcessor Công cụ tổng hợp chỉ số cung cấp giá trị tối thiểu, tối đa, trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, tổng, số lượng và phần trăm tùy chọn cho các chỉ số số được thu thập trong quá trình chạy thử nghiệm nhiều lần lặp lại, coi chúng là gấp đôi.
Tất cảTestAppsCài đặtCài đặt ITargetPreparer cài đặt tất cả các ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() vào thiết bị.
AltDirHành vi Một enum để xác định các hành vi thư mục thay thế cho các trình cài đặt/bộ đẩy tạo tác thử nghiệm khác nhau

AndroidJUnitTest Thử nghiệm chạy gói thử nghiệm thiết bị trên thiết bị nhất định bằng android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner.
AoaTargetNgười chuẩn bị ITargetPreparer thực thi một loạt hành động (ví dụ: nhấp chuột và vuốt) bằng giao thức Phụ kiện mở Android (AOAv2).
AppBuildInfo Một IBuildInfo đại diện cho một ứng dụng Android và (các) gói thử nghiệm của nó.
AppDeviceBuildThông tin Lớp này không được dùng nữa. Sử dụng IDeviceBuildInfo trực tiếp.
Cài đặt ứng dụng Một ITargetPreparer cài đặt apk và các bài kiểm tra của nó.
Trình tải phiên bản ứng dụng Lớp tiện ích để nhận chuỗi phiên bản ứng dụng từ thiết bị.
AppVersionFetcher.AppVersionInfo Các loại thông tin phiên bản ứng dụng.
ArchModuleController Bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi nó không khớp với bất kỳ kiến ​​trúc đã cho nào.
ArgsOptionParser Điền vào Option từ các đối số dòng lệnh được phân tích cú pháp.
MảngUtil Các phương thức tiện ích cho mảng
ArtChrootNgười chuẩn bị Tạo thư mục chroot để kiểm tra ART.
nghệ thuậtGTtest
Nghệ ThuậtChạyThử Nghiệm Một người chạy thử để chạy các bài kiểm tra chạy ART.
ArtRunTest.AdbShellCommandException Một lớp ngoại lệ để báo cáo lỗi xảy ra trong quá trình thực thi lệnh trình bao ADB.
ATestFileSystemLogSaver Lớp LogSaver này được ATest sử dụng để lưu nhật ký trong một đường dẫn cụ thể.
AtestRunner Triển khai ITestSuite
AtraceCollector Một IMetricCollector chạy atrace trong quá trình kiểm tra và thu thập kết quả cũng như ghi chúng vào lệnh gọi.
AtraceRunMetricCollector Thu thập dấu vết từ tất cả thư mục kiểm tra trong thư mục đã cho từ thiết bị kiểm tra, ghi nhật ký thư mục kiểm tra và xử lý hậu kỳ các tệp theo dõi trong thư mục kiểm tra và tổng hợp các chỉ số.
AutoLogCollector Việc liệt kê mô tả bộ sưu tập nào có thể tự động được xử lý bởi dây nịt.
Báo cáo viên tự động Lớp xác định ánh xạ từ các trình báo cáo tự động Tradefed.
Trung BìnhBàiBộ Xử Lý Triển khai bộ xử lý sau tính toán giá trị trung bình của danh sách các chỉ số.

b

NềnThiết BịHành Động Chạy một lệnh trên một thiết bị nhất định lặp lại khi cần thiết cho đến khi hành động bị hủy.
BaseDeviceMetricCollector Triển khai cơ sở của IMetricCollector cho phép bắt đầu và dừng bộ sưu tập trên onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData)ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map)) .
BaseEmulatorPreparer Trình chuẩn bị chung để khởi chạy trình giả lập cục bộ.
BaseHostJUnit4Test Lớp kiểm tra cơ sở để chạy các bài kiểm tra kiểu máy chủ JUnit4.
BaseLeveledLogOutput Triển khai cơ sở cho ILeveledLogOutput cho phép lọc một số thẻ dựa trên tên hoặc thành phần của chúng.
BaseModuleController Triển khai cơ bản của IModuleController nên được triển khai để kiểm tra xem một mô-đun có nên chạy hay không.
BaseMultiTargetPreparer Cơ sở triển khai IMultiTargetPreparer cho phép vô hiệu hóa đối tượng.
BasePostBộ xử lý IPostProcessor cơ sở mà mọi triển khai sẽ mở rộng.
Cơ sởThử lạiQuyết định Triển khai cơ bản của IRetryDecision .
BaseStreamLogger <OS mở rộng OutputStream> Một ILeveledLogOutput hướng các thông điệp nhật ký đến một luồng đầu ra và đến thiết bị xuất chuẩn.
BaseTargetPreparer Lớp triển khai cơ sở cho ITargetPreparer cho phép kiểm soát xem đối tượng có bị vô hiệu hóa hay không.
Cơ sởTestSuite Thử nghiệm để chạy Bộ thử nghiệm tương thích với hệ thống bộ mới.
Bộ điều khiển pin Lớp tiện ích cho phép kiểm soát trạng thái sạc pin của thiết bị.
PinSạcThiết BịPhục Hồi Cho phép kích hoạt lệnh khi mức pin của thiết bị xuống dưới một ngưỡng nhất định.
PinNhiệt Độ
PinKhông khả dụngThiết bịPhục hồi Trình kiểm tra khôi phục sẽ kích hoạt cấu hình nếu không có mức pin.
TrướcLớpVớiThông tin Các đảm bảo tương tự như BeforeClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation .
Nhà nước nhị phân Enum được sử dụng để ghi lại trạng thái BẬT/TẮT với trạng thái không hoạt động BỎ QUA.
BluetoothConnectionLatencyCollector Trình thu thập sẽ đẩy cấu hình chỉ số thời lượng thống kê được xác định trước cho các thiết bị và thu thập thời lượng kết nối Bluetooth cho từng cấu hình.
BluetoothConnectionStateCollector Trình thu thập này sẽ thu thập số liệu BluetoothConnectionStateChanged và ghi lại số trạng thái kết nối cho từng cấu hình.
BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor Triển khai bộ xử lý sau tính toán tỷ lệ thành công cho cấu hình bluetooth

Sử dụng "metric-key-match" để chỉ định các chỉ số chứa trạng thái kết nối bluetooth trong mảng số Ví dụ [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3].

BluetoothHciSnoopLogCollector Collector để kích hoạt ghi nhật ký theo dõi Bluetooth HCI trên DUT và để thu thập nhật ký cho mỗi lần kiểm tra.
BluetoothUtils Các chức năng tiện ích để gọi BluetoothInstrumentation trên thiết bị

Mã BluetoothInstrumentation phía thiết bị có thể được tìm thấy trong AOSP tại: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider Một IDeviceBuildProvider khởi động thông tin bản dựng từ thiết bị thử nghiệm

Điều này thường được sử dụng cho các thiết bị có bản dựng được cung cấp bên ngoài, tức là

BootstrapServiceFileResolverLoader Tải trình phân giải bằng cơ sở tải dịch vụ.
Báo cáo lỗi Đối tượng chứa các tham chiếu tệp báo cáo lỗi, tương thích với báo cáo lỗi phẳng và báo cáo lỗi nén (bugreportz).
Trình thu thập báo cáo lỗi Một ITestInvocationListener truyền qua sẽ thu thập các báo cáo lỗi khi các sự kiện có thể định cấu hình xảy ra và sau đó gọi ITestInvocationListener#testLog trên các phần tử con của nó sau mỗi báo cáo lỗi được thu thập.
BugreportCollector.Filter
Báo cáo lỗiCollector.Freq
BugreportCollector.Noun
BugreportCollector.Predicate Vị từ đầy đủ mô tả thời điểm ghi lại báo cáo lỗi.
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector Thu thập báo cáo lỗi khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.
BugreportzOnTestCaseFailureCollector Thu thập báo cáo lỗi khi một trường hợp thử nghiệm đang chạy không thành công.
BuildError Bị ném nếu bản dựng được cung cấp không chạy được.
BuildInfo Triển khai chung của IBuildInfo nên được liên kết với ITestDevice .
BuildInfoKey Lớp nắm giữ kiểu liệt kê liên quan đến truy vấn thông tin xây dựng.
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Enum mô tả tất cả các loại tệp đã biết có thể được truy vấn thông qua IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .
BuildInfoRecorder Một ITargetPreparer ghi dữ liệu meta thông tin bản dựng vào một tệp được chỉ định.
BuildInfoUtil Một lớp tiện dụng để giúp thao tác IBuildInfo
BuildRetrievalError Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi truy xuất bản dựng để thử nghiệm.
BuildSerializedPhiên bản Lớp chứa phiên bản tuần tự hóa hiện tại của tất cả IBuildInfo .
BuildTestsZipUtils Một lớp trợ giúp cho các hoạt động liên quan đến thử nghiệm zip được tạo bởi hệ thống xây dựng Android
gửi email hàng loạt Tiện ích người gửi email cho phép cấu hình sau: khoảng thời gian đã gửi, kích thước chùm ban đầu, người nhận và tổng số thư.
BundletoolUtil Lớp tiện ích sử dụng dòng lệnh bundletool để cài đặt .apks trên deivce.
ByteArrayInputStreamSource
ByteArrayList Một lớp để biểu diễn một mảng byte nhẹ.
ByteArrayUtil Các tiện ích để hoạt động trên mảng byte, ví dụ: chuyển đổi byte thành số nguyên.

C

XeModuleBộ Điều Khiển Bộ điều khiển này ngăn việc thực hiện các trường hợp thử nghiệm trên các thiết bị không phải ô tô.
MangDnaeLỗi ERROR(/RuntimeException) mang DeviceNotAvailableException thông qua khung JUnit4.
MangInterruptedException Bị loại bỏ khi thời gian chờ của giai đoạn thử nghiệm được kích hoạt và một Ngoại lệ gián đoạn cần được chuyển từ chuỗi thực thi thử nghiệm sang chuỗi thực thi lệnh gọi.
Thiết bị CdmaFlasher Lớp nhấp nháy hình ảnh trên thiết bị Android vật lý có đài CDMA.
CecControllerTokenProvider Nhà cung cấp mã thông báo cho mã thông báo liên quan đến Kiểm soát Điện tử Tiêu dùng (CEC).
CentralDirectoryInfo CentralDirectoryInfo là lớp chứa thông tin của tệp/thư mục bên trong tệp zip.
CheckPairingPreparer CompanionAwarePreparer xác minh liên kết BT giữa thiết bị chính và thiết bị đồng hành
Thông tưAtraceUtil Một tiện ích atrace được phát triển chủ yếu để xác định nguyên nhân gốc rễ của ANR trong quá trình thử nghiệm Monkey.
Thông tưByteArray Cấu trúc dữ liệu để giữ một mảng có kích thước cố định hoạt động như một bộ đệm tròn và theo dõi tổng của tất cả các giá trị trong mảng.
ClangCodeCoverageCollector BaseDeviceMetricCollector sẽ loại bỏ các phép đo mức độ phù hợp của Clang khỏi thiết bị và ghi lại chúng dưới dạng các thành phần thử nghiệm.
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException khi không tìm thấy lớp của đối tượng.
ClassPathScanner Tìm các mục trên classpath.
ClassPathScanner.ClassNameFilter Một IClassPathFilter lọc và biến đổi các tên lớp java.
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter Một ClassNameFilter từ chối các lớp bên trong
ClassPathScanner.IClassPathFilter Bộ lọc cho đường dẫn nhập classpath

Được tạo mẫu sau FileFilter

Công cụ đồng hồ Một tiện ích đồng hồ để chia sẻ logic đa thiết bị
CloseableTraceScope Một lớp có phạm vi cho phép báo cáo phần theo dõi thông qua tài nguyên dùng thử
ClusterBuildThông tin Một lớp IBuildInfo dành cho các bản dựng được tạo từ TFC.
ClusterXây dựngNhà cung cấp IBuildProvider để tải xuống các tài nguyên thử nghiệm TFC.
khách hàng cụm Triển khai IClusterClient để tương tác với chương trình phụ trợ TFC.
CụmLệnh Một lớp đại diện cho một tác vụ được tìm nạp từ Cụm TF.
ClusterCommand.RequestType
ClusterCommand.State Trạng thái của lệnh trong cụm TF.
ClusterCommandConfigBuilder Một lớp để xây dựng tệp cấu hình cho lệnh cụm.
CụmLệnhSự kiện Một lớp để đóng gói các sự kiện lệnh cụm sẽ được tải lên.
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
CụmLệnhLauncher Lớp IRemoteTest để khởi chạy lệnh từ TFC thông qua TF quy trình con.
ClusterCommandScheduler Một ICommandScheduler để hỗ trợ TFC (Tradefed Cluster).
CụmLệnhStatus Một lớp đại diện cho trạng thái và lý do hủy bỏ lệnh từ Cụm TF.
CụmThiết bịThông tin Một lớp để đóng gói thông tin thiết bị cụm sẽ được tải lên.
ClusterDeviceInfo.Builder
CụmThiết BịMàn Hình Một triển khai IDeviceMonitor báo cáo kết quả cho dịch vụ Tradefed Cluster.
ClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > ClusterEventUploader, tải IClusterEvent lên TFC.
CụmMáy chủSự kiện Một lớp để đóng gói các sự kiện máy chủ cụm sẽ được tải lên.
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Enums của các loại sự kiện máy chủ khác nhau.
ClusterHostUtil Các hàm sử dụng tĩnh cho Cụm TF để nhận các phiên bản cấu hình toàn cầu, thông tin máy chủ, v.v.
CụmLogSaver Một lớp ILogSaver để tải kết quả thử nghiệm lên TFC.
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy Chiến lược chọn tập tin.
Tùy chọn cụm
Mã Phạm vi kiểm tra Thử nghiệm chạy gói thử nghiệm thiết bị trên một thiết bị nhất định và tạo báo cáo phạm vi mã.
Thu thậpByteOutputReceiver Một IShellOutputReceiver thu thập toàn bộ đầu ra của shell thành một byte[] .
Thu thậpOutputReceiver Một IShellOutputReceiver thu thập toàn bộ đầu ra của shell thành một ERROR(/String) .
Thu thậpTestListener Một ITestInvocationListener sẽ thu thập tất cả các kết quả kiểm tra.
Người sưu tầmTrợ giúp Trình trợ giúp để thực hiện một số thao tác IMetricCollector cần thiết ở một số nơi.
CommandFileParser Trình phân tích cú pháp cho tệp chứa tập hợp các dòng lệnh.
CommandFileParser.CommandLine
Bộ ngắt lệnh Dịch vụ cho phép các lệnh TradeFederation bị gián đoạn hoặc được đánh dấu là không thể bị gián đoạn.
CommandLineBuildInfoBuilder Tiện ích có nghĩa là nắm bắt các đối số thông tin bản dựng thông thường từ một dòng lệnh và tạo IBuildInfo từ chúng.
LệnhTùy chọn Triển khai ICommandOptions .
LệnhTùy chọnGetter Triển khai dịch vụ trả về giá trị tùy chọn lệnh của một lệnh gọi nhất định.
LệnhResult Chứa kết quả của một lệnh.
LệnhRunner Một điểm vào TradeFederation thay thế sẽ chạy lệnh được chỉ định trong các đối số dòng lệnh rồi thoát.
CommandRunner.ExitCode Mã lỗi có thể thoát bằng.
Trình lập lịch biểu lệnh Bộ lập lịch để chạy các lệnh TradeFederation trên tất cả các thiết bị khả dụng.
CommandScheduler.HostState Enums trạng thái khác nhau của máy chủ
Trạng thái lệnh Thể hiện trạng thái của một hoạt động theo thời gian.
LệnhStatusHandler Trình xử lý giúp theo dõi và cập nhật trạng thái của một lệnh gọi.
CommonLogRemoteFileUtil Tiện ích này cho phép tránh trùng lặp mã trên các đại diện thiết bị từ xa khác nhau cho logic tìm nạp nhật ký từ xa của các tệp phổ biến.
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry Một đại diện của một mục nhật ký đã biết cho các thiết bị từ xa.
Đồng hànhAllocator Lớp cơ sở đảm nhiệm việc phân bổ và giải phóng thiết bị đồng hành

getCompanionDeviceSelectionOptions() nên được triển khai để mô tả các tiêu chí cần thiết để phân bổ thiết bị đồng hành

CompanionAwarePreparer Một ITargetPreparer gói gọn logic nhận thiết bị đồng hành đã được phân bổ.
Đồng hànhAwareTest Lớp kiểm tra cơ sở bao gồm gói tóm tắt nhận và kiểm tra thiết bị đồng hành

Lớp con có thể gọi getCompanion() để truy xuất người đồng hành được phân bổ.

Trình theo dõi thiết bị đồng hành Một lớp để phân bổ và giải phóng các thiết bị đồng hành
CompanionRunCommandTargetPreparer ITargetPreparer chạy các lệnh được chỉ định trên thiết bị đồng hành được phân bổ
CompanionTestAppInstallThiết lập ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() lên một thiết bị đồng hành được phân bổ.
Biên dịchBootImageWithSpeedTargetPreparer Biên dịch lại đường dẫn lớp khởi động và máy chủ hệ thống với bộ lọc 'tốc độ' của trình biên dịch.
Tình trạngThất bạiGiám sát Theo dõi bất kỳ lỗi nào từ lệnh gọi.
Điều kiệnPriorityBlockingQueue <T> Một lớp an toàn luồng với các hoạt động giống như ERROR(/PriorityBlockingQueue) có thể truy xuất các đối tượng khớp với một điều kiện nhất định.
Điều kiệnPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> Một ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher khớp với bất kỳ đối tượng nào.
Điều kiệnPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> Một giao diện để xác định xem các phần tử có khớp với một số loại điều kiện hay không.
ConfigCompleter Triển khai Completer cho các cấu hình TF của chúng tôi.
Cấu hình Một triển khai IConfiguration cụ thể lưu trữ các đối tượng cấu hình đã tải trong bản đồ.
Cấu hìnhDef Giữ một bản ghi cấu hình, các đối tượng được liên kết và các tùy chọn của chúng.
Cấu hìnhDef.ConfigObjectDef Đối tượng chứa thông tin cho một tên lớp và số xuất hiện mà nó có (ví dụ: nếu một cấu hình có cùng một đối tượng hai lần, đối tượng đầu tiên sẽ có số xuất hiện đầu tiên).
Trình mô tả cấu hình Đối tượng cấu hình mô tả một số khía cạnh của cấu hình.
Cấu hìnhDescriptor.LocalTestRunner Enum được sử dụng để chỉ ra người chạy thử cục bộ.
Cấu hìnhNgoại lệ Bị ném nếu không thể tải cấu hình.
Cấu hìnhFactory Nhà máy tạo IConfiguration .
Cấu hìnhFactory.ConfigLoader Việc triển khai IConfigDefLoader theo dõi các cấu hình được bao gồm từ một cấu hình gốc và đưa ra một ngoại lệ đối với thông tư bao gồm.
Cấu hìnhFactory.ExceptionLoader
Cấu hìnhUtil Các chức năng tiện ích để xử lý các tập tin cấu hình.
Cấu hìnhXmlParserSettings Một lớp đơn giản để chấp nhận cài đặt cho ConfigurationXmlParser

Để chuyển cài đặt cho lớp này, bí danh là bắt buộc.

Cấu hìnhYamlParser Trình phân tích cú pháp cho các cấu hình Tradefed kiểu YAML
Cấu hìnhUtil Lớp tiện ích để tạo, tương tác và đẩy các tệp cấu hình statsd.
Bảng điều khiển Bảng điều khiển TradeFederation chính cung cấp cho người dùng giao diện để tương tác

Hiện đang hỗ trợ các hoạt động như

 • thêm một lệnh để kiểm tra
 • liệt kê các thiết bị và trạng thái của chúng
 • liệt kê các yêu cầu đang được tiến hành
 • liệt kê các lệnh trong hàng đợi
 • kết xuất nhật ký lệnh vào tệp/thiết bị xuất chuẩn
 • tắt
Console.ArgRunnable <T> ERROR(/Runnable) với phương thức run có thể nhận đối số
Console.CaptureList Một loại tiện lợi cho List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream Một OutputStream có thể được sử dụng để làm cho System.out.print() hoạt động tốt với Dòng chưa hoàn thành LineReader của người dùng.
Bảng điều khiểnResultReporter Trình báo kết quả để in kết quả kiểm tra ra bàn điều khiển.
ContentProviderHandler Trình xử lý trừu tượng hóa các tương tác của nhà cung cấp nội dung và cho phép sử dụng nhà cung cấp nội dung phía thiết bị cho các hoạt động khác nhau.
ĐếmTestResultListener TestResultListener theo dõi tổng số bài kiểm tra bằng TestStatus
ĐếmTestCasesCollector Đếm và báo cáo số lượng trường hợp thử nghiệm cho một IRemoteTest nhất định.
Bảo hiểmĐo lườngForwarder Kiểm tra giữ chỗ chuyển tiếp các phép đo phạm vi từ nhà cung cấp bản dựng tới bộ ghi.
Tùy chọn bảo hiểm Đối tượng được trao đổi để giữ các tùy chọn bảo hiểm.
Bảo hiểmOptions.Toolchain
CpuThrottlingNgười Phục Vụ Một ITargetPreparer đợi cho đến khi tần suất tối đa trên tất cả các lõi được khôi phục về mức cao nhất hiện có
TạoAvdPreparer
Tạo người dùng chuẩn bị Trình chuẩn bị mục tiêu để tạo người dùng và dọn dẹp nó ở cuối.
Yêu cầu hiện tại Một lớp theo dõi và cung cấp thông tin lời gọi hiện tại hữu ích ở bất kỳ đâu bên trong lời gọi.
CurrentInvocation.InvocationInfo Một số khóa có tên đặc biệt mà chúng tôi sẽ luôn cư trú cho lời gọi.
CurrentInvocation.IsolationGrade Mô tả mức độ cô lập

Đ.

DebugHostLogOnFailureCollector Collector sẽ thu thập và ghi nhật ký phía máy chủ khi xảy ra lỗi trường hợp thử nghiệm.
Kết nối mặc định Biểu diễn kết nối mặc định của thiết bị, được coi là kết nối adb tiêu chuẩn của thiết bị.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Builder được sử dụng để mô tả kết nối.
Mặc địnhTừ xaAndroidTestRunner Tiện ích mở rộng của ddmlib RemoteAndroidTestRunner để đặt một số mặc định cho các trường hợp sử dụng Tradefed.
Trình cài đặt mặc địnhTestsZip Việc triển khai mặc định trình cài đặt zip thử nghiệm.
Thực thi yêu cầu được ủy quyền InvocationExecution ủy thác việc thực thi cho một mã nhị phân Tradefed khác.
Phụ thuộcResolver Một loại nhà cung cấp mới cho phép lấy tất cả các phụ thuộc để thử nghiệm.
Thiết bịPhân bổKết quả Đại diện cho kết quả của một nỗ lực phân bổ cho một lệnh.
Thiết bịAllocationTrạng thái Thể hiện trạng thái phân bổ của thiết bị từ phối cảnh IDeviceManager
Trình kiểm tra thiết bị có sẵn Trình kiểm tra để đảm bảo mô-đun không để thiết bị ở trạng thái ngoại tuyến.
DeviceBaselineChecker Đặt cài đặt cơ bản của thiết bị trước mỗi mô-đun.
Thiết bịBaselineSetter Lớp trừu tượng được sử dụng để tạo cài đặt cơ sở cho thiết bị.
Trình kiểm tra mức pin thiết bị IRemoteTest kiểm tra mức sạc pin tối thiểu và đợi pin đạt đến ngưỡng sạc thứ hai nếu không có mức sạc tối thiểu.
Thiết bịBatteryResourceMetricCollector Trình thu thập này thu thập số liệu về pin của thiết bị.
Thiết bịXây dựngMô tả Lớp trình bao bọc cho IBuildInfo , chứa các phương thức trợ giúp để truy xuất thông tin xây dựng nền tảng thiết bị.
Thiết bịBuildInfo Một IBuildInfo đại diện cho một thiết bị Android hoàn chỉnh và (tùy chọn) các thử nghiệm của nó.
DeviceBuildInfoBootStrapper Một ITargetPreparer thay thế các trường thông tin bản dựng bằng các thuộc tính được đọc từ thiết bị

Điều này hữu ích để thử nghiệm các thiết bị có bản dựng được tạo từ nguồn bên ngoài (ví dụ:

Thiết bịBuildInfoInjector ITargetPreparer chèn siêu dữ liệu DeviceBuildDescriptor vào IBuildInfo .
Trình dọn dẹp thiết bị Thực hiện khởi động lại hoặc định dạng dưới dạng hành động dọn dẹp sau khi kiểm tra và tùy chọn tắt màn hình
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
DeviceConcurrentUtil Chứa các phương thức và lớp tiện ích để thực thi lệnh phía thiết bị đồng thời

Sử dụng ERROR(/ExecutorService) để chạy các lệnh được triển khai dưới dạng ShellCommandCallable và sử dụng ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) để đồng bộ hóa với ERROR(/Future) như được trả về bởi ERROR(/ExecutorService) để thực thi lệnh.

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> ERROR(/Callable) gói gọn chi tiết thực thi lệnh shell trên ITestDevice .
Thiết BịCấu HìnhHolder Một triển khai IDeviceConfiguration cụ thể lưu trữ các đối tượng cấu hình thiết bị đã tải trong các thuộc tính của nó.
Bộ mô tả thiết bị Một lớp chứa thông tin mô tả một thiết bị đang được thử nghiệm.
Thiết bịDisconnectedException Bị loại bỏ khi không thể truy cập thiết bị thông qua loại phương tiện truyền tải, ví dụ: nếu thiết bị không còn hiển thị qua USB hoặc kết nối TCP/IP
Thiết BịLỗiIdentifier Mã nhận dạng lỗi từ Lỗi thiết bị và lỗi được báo cáo của thiết bị.
DeviceFailedToBootError Bị ném nếu một thiết bị không khởi động được sau khi được flash bằng bản dựng.
DeviceFeatureModuleController Bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi nó không hỗ trợ tính năng nhất định.
Thiết bịFileReporter Một lớp tiện ích kiểm tra thiết bị để tìm tệp và gửi chúng tới ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) nếu tìm thấy.
Thiết BịĐèn FlashChuẩn Bị Một ITargetPreparer nhấp nháy hình ảnh trên phần cứng Android vật lý.
Thiết bịCó thể gập lạiNhà nước Thể hiện trạng thái có thể gập lại của thiết bị được trả về bởi "trạng thái in cmd device_state".
DeviceFolderBuildInfo Một IDeviceBuildInfo cũng chứa các tạo phẩm xây dựng khác có trong một thư mục trên hệ thống tệp cục bộ.
DeviceImageZipFlashingTargetPreparer Trình chuẩn bị mục tiêu làm nhấp nháy thiết bị với hình ảnh thiết bị được cung cấp qua một định dạng cụ thể.
Thiết bịInternetKhả năng tiếp cậnTài nguyênMetricCollector Trình thu thập ping google.com để kiểm tra xem thiết bị có khả năng truy cập internet hay không.
Thiết bịJUnit4ClassRunner Trình chạy thử JUnit4 cũng hỗ trợ IDeviceTest .
Thiết bịJUnit4ClassRunner.LogAnnotation Chú thích giả có nghĩa là mang nhật ký cho các phóng viên.
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation Chú thích giả có nghĩa là mang số liệu cho các phóng viên.
Thiết bịJUnit4ClassRunner.TestLogData Triển khai ExternalResourceTestRule .
Thiết bịJUnit4ClassRunner.TestMetrics Triển khai ExternalResourceTestRule .
Quản lý thiết bịGrpcServer Máy chủ GRPC cho phép đặt trước thiết bị từ Tradefed.
Quản lý thiết bị
DeviceManager.FastbootDevice Đại diện của một thiết bị trong chế độ Fastboot.
Thiết BịSố LiệuDữ Liệu Đối tượng chứa tất cả dữ liệu được thu thập bởi người thu thập số liệu.
Thiết bịMonitorMultiplexer Một lớp proxy để truyền các yêu cầu tới nhiều IDeviceMonitor s.
DeviceNotAvailableException Bị loại bỏ khi một thiết bị không còn khả dụng để thử nghiệm.
DeviceOwnerTargetPreparer Một ITargetPreparer thiết lập thành phần chủ sở hữu thiết bị.
DeviceParameterizedRunner Trình chạy được tham số hóa kiểu JUnit4 cho các thử nghiệm được tham số hóa do phía máy chủ điều khiển.
thuộc tính thiết bị Định nghĩa hằng số phổ biến cho tên thuộc tính phía thiết bị
DeviceRecoveryModeUtil
DeviceReleaseReporter Trình báo cáo phát hành thiết bị xử lý giao tiếp với quy trình gốc (các) thiết bị sẽ được phát hành.
Tính năng Đặt lại thiết bị Phía máy chủ triển khai thiết lập lại thiết bị.
DeviceResetHandler Tiện ích xử lý đặt lại thiết bị nói chung.
DeviceRuntimeException Bị ném khi một hành động của thiết bị không mang lại kết quả như mong đợi.
Lựa chọn thiết bịTùy chọn Container cho các tiêu chí lựa chọn thiết bị.
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType Các loại thiết bị giữ chỗ khác nhau có thể được hỗ trợ.
DeviceSettingChecker Kiểm tra xem cài đặt thiết bị có thay đổi trong quá trình chạy mô-đun không.
Thiết lập thiết bị Một ITargetPreparer định cấu hình thiết bị để thử nghiệm dựa trên Option được cung cấp.
Thiết BịNhà NướcMàn Hình Lớp trình trợ giúp để theo dõi trạng thái của IDevice .
DeviceStorageAgeResourceMetricCollector Phân tích tuổi lưu trữ từ logcat.
Bộ Lưu TrữThiết Bị Chuẩn bị mục tiêu để lấp đầy bộ nhớ để có sẵn một lượng không gian trống.
DeviceStorageStatusChecker Kiểm tra xem thiết bị có đủ dung lượng đĩa cho các phân vùng đã cho hay không.
Thiết BịChuỗiPusher Trình chuẩn bị đích để ghi một chuỗi vào một tệp.
Bộ thiết bị Mở rộng Suite chứa JUnit4 để cung cấp ITestDevice cho các thử nghiệm yêu cầu nó.
Trình trợ giúp đồng bộ hóa thiết bị Trình trợ giúp giúp đồng bộ hóa hình ảnh thiết bị mới với thiết bị.
Thiết BịTestCase Trường hợp thử nghiệm Helper JUnit cung cấp các dịch vụ IRemoteTestIDeviceTest .
Kiểm tra thiết bịKết quả Một chuyên môn của TestResult sẽ hủy bỏ khi xảy ra DeviceNotAvailableException
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
Thiết bịTestRunTùy chọn Lớp trình tạo cho các tùy chọn liên quan đến việc chạy thử nghiệm thiết bị thông qua BaseHostJUnit4Test.
Thiết bịTestSuite Bộ kiểm tra Helper JUnit cung cấp các dịch vụ IRemoteTestIDeviceTest .
Thiết bịDấu vếtCollector Collector sẽ bắt đầu theo dõi perfetto khi quá trình chạy thử bắt đầu và ghi nhật ký tệp theo dõi khi kết thúc.
Thiết bịKhông khả dụngMàn hình Người nghe này chỉ cố gắng nắm bắt DNAE ở cấp độ trường hợp thử nghiệm.
DeviceUnresponsiveException Một chuyên môn hóa của DeviceNotAvailableException cho biết thiết bị hiển thị với adb, nhưng không phản hồi (nghĩa là các lệnh đã hết thời gian, không khởi động được, v.v.)
DeviceUpdateTargetPreparer Một ITargetPreparer trừu tượng đảm nhận các bước phổ biến xung quanh việc cập nhật thiết bị bằng tệp hình ảnh thiết bị từ nguồn bên ngoài (trái ngược với dịch vụ bản dựng).
Thiết bịWifiResourceMetricCollector Bộ thu thập thu thập các số liệu về cường độ tín hiệu wifi được kết nối hiện tại và tốc độ liên kết.
thiết bị gạt nước Một ITargetPreparer xóa dữ liệu người dùng
DirectedGraph <V> Triển khai đồ thị không trọng số có hướng.
Vô hiệu hóaSELinuxTargetPreparer Trình chuẩn bị mục tiêu vô hiệu hóa SELinux nếu được bật.
DryRunChìa KhóaCửa Hàng Kho khóa dành cho chạy khô trong đó bất kỳ giá trị kho khóa nào luôn được thay thế và tìm đúng cách.
Vận động viên chạy khô Chạy thử nghiệm khô khan trong suốt thay vì thực sự thực hiện chúng.
DynamicFileStubTest Đây là một thử nghiệm đã được trao đổi để kiểm tra việc trao đổi có thể giải quyết chính xác tệp động hay không.
DynamicRemoteFileResolver Lớp giúp giải quyết đường dẫn đến các tệp từ xa.
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader Tải các triển khai của IRemoteFileResolver .
DynamicSystemPreparer Một ITargetPreparer thiết lập hình ảnh hệ thống trên bản dựng thiết bị với Bản cập nhật hệ thống động.

e

Tính năng EarlyDeviceRelease Triển khai máy chủ tính năng để phát hành thiết bị sớm.
E-mail Một lớp người trợ giúp để gửi email.
EmailMáy ChủSức KhỏeĐại Lý Triển khai IHostHealthAgent để gửi email từ các báo cáo Giám sát máy chủ
EmmaXmlHằng số Các hằng số được sử dụng khi phân tích cú pháp báo cáo xml emma.
Giả LậpBộ NhớCpuCapturer
EndCentralDirectoryInfo EndCentralDirectoryInfo là lớp chứa thông tin tổng thể của tệp zip.
EnforcedSeLinuxChecker Trình kiểm tra trạng thái đảm bảo trạng thái của Selinux.
Xóa UserDataPreparer ITargetPreparer xóa sạch dữ liệu người dùng trên thiết bị.
Mã định danh lỗi Giao diện này mô tả một lỗi cụ thể và các thuộc tính của nó.
ErrorStorageUtil Lớp trình trợ giúp để thao tác các lỗi để căn chỉnh với bộ lưu trữ chung.
Sự kiệnLoggerListener Trình nghe ghi nhật ký tất cả các sự kiện mà nó nhận được vào một tệp
Ngoại lệThrowingRunnerWrapper
Cơ sở thực thi Lớp cơ sở cho kiểu kiểm tra thực thi.
ExecutableHostTest Trình chạy thử nghiệm để chạy thực thi trên máy chủ.
Thực thiTargetTest Trình chạy thử nghiệm để thực thi chạy trên mục tiêu.
tập tin thực thi Tệp phụ thuộc được tạo trong quá trình thực hiện kiểm tra hoặc yêu cầu cần được thực hiện để kiểm tra.
Thi hànhFiles.FilesKey Liệt kê khóa tiêu chuẩn đã biết cho bản đồ.
Thuộc tính thực thi Các thuộc tính được tạo trong quá trình thực hiện kiểm tra hoặc yêu cầu.
BuildProvider hiện có Một IBuildProvider trả về một IBuildInfo đã được tạo sẵn.
Tệp mở rộng Một phần mở rộng của tệp tiêu chuẩn để mang siêu dữ liệu liên quan đến bản dựng.

F

Thất bạiMô tả Lớp mô tả thông tin lỗi trong Trade Federation.
FakeTest Một thử nghiệm giả với mục đích giúp dễ dàng tạo ra các kết quả thử nghiệm có thể lặp lại.
FakeTestsZipThư mục Một công cụ kiểm tra tạo thư mục kiểm tra giải nén giả mạo dựa trên danh sách nội dung.
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootCommandPreparer Trình chuẩn bị mục tiêu kích hoạt fastboot và gửi các lệnh fastboot.
Khởi động nhanhThiết bịFlasher Một lớp dựa vào fastboot để flash một hình ảnh trên phần cứng Android vật lý.
Trình trợ giúp Fastboot Một lớp trợ giúp cho các hoạt động fastboot.
FastbootUpdateBootstrapPreparer Một ITargetPreparer sắp xếp các tệp được chỉ định (bộ tải khởi động, radio, zip hình ảnh thiết bị) vào IDeviceBuildInfo để tải các thiết bị chạy bằng FastbootDeviceFlasher , sau đó đưa các thuộc tính thiết bị hậu khởi động vào thông tin bản dựng cho mục đích báo cáo kết quả.
FatalHostError Một ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi nghiêm trọng không thể khôi phục trên máy chủ đang chạy TradeFederation và phiên bản TradeFederation sẽ bị tắt.
FeatureFlagTargetPreparer Cập nhật DeviceConfig (các cờ tính năng được dịch vụ từ xa điều chỉnh).
TệpTải xuốngCache Một lớp trợ giúp duy trì bộ nhớ cache LRU của hệ thống tệp cục bộ của các tệp đã tải xuống.
TệpTải xuốngCacheFactory Một nhà máy để tạo FileDownloadCache
TệpTải xuốngCacheWrapper Lớp trình bao bọc cung cấp tiện ích FileDownloadCache trong khi triển khai giao diện IFileDownloader .
TệpIdleMonitor Giám sát các tệp và thực hiện gọi lại nếu chúng không hoạt động (tức là
FileInputStreamSource Một InputStreamSource lấy tệp đầu vào.
FileLogger Một ILeveledLogOutput hướng các thông điệp tường trình tới một tệp và tới thiết bị xuất chuẩn.
FileProtoResultReporter Trình báo cáo Proto kết xuất TestRecord vào một tệp.
FilePullerDeviceMetricCollector BaseDeviceMetricCollector lắng nghe khóa số liệu đến từ thiết bị và kéo chúng dưới dạng tệp từ thiết bị.
FilePullerLogCollector Logger của tệp được báo cáo bởi phía thiết bị.
FileSystemLogSaver Lưu nhật ký vào một hệ thống tập tin.
FileUtil Một lớp trợ giúp cho các hoạt động liên quan đến tập tin
FileUtil.HarnessIOException Khai thác ngoại lệ giúp giải quyết các vấn đề về tệp.
FileUtil.LowDiskSpaceException Bị loại bỏ nếu dung lượng đĩa có thể sử dụng thấp hơn ngưỡng tối thiểu.
FilteredResultForwarder Biến thể của ResultForwarder chỉ cho phép báo cáo danh sách cho phép của TestDescription .
FixedByteArrayOutputStream Một ERROR(/OutputStream) chỉ giữ một lượng dữ liệu tối đa.
Phương pháp nhấp nháy Một enum để mô tả phương pháp được sử dụng để flash thiết bị đang thử nghiệm
Nhấp nháyTài nguyênParser Một lớp phân tích các phiên bản cần thiết của tệp hình ảnh phụ cần thiết để flash thiết bị.
FlashingResourcesParser.AndroidInfo A typedef for Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint A filtering interface, intended to allow FlashingResourcesParser to ignore some resources that it otherwise might use
FlashingResourceUtil This utility helps setting the appropriate version of artifacts so they can be flashed via DeviceFlashPreparer .
FoldableExpandingHandler A IModuleParameterHandler expanding into more for each non-primary foldable configuration.
FoldableHandler Generic foldable handler that can take the foldable parameters to create a specialized module.
FoldableModePreparer A target preparer that can switch the foldable state of a device.
FolderBuildInfo Concrete implementation of a IFolderBuildInfo .
FolderSaver A ITargetPreparer that pulls directories off device, compresses and saves it into logging backend.
FormattedGeneratorReporter Reporter that allows to generate reports in a particular format.
FreeDeviceState
FuseUtil A helper class for FUSE operations.

G

GceAvdInfo Structure to hold relevant data for a given GCE AVD instance.
GceAvdInfo.GceStatus
GceAvdInfo.LogFileEntry
GceManager Helper that manages the GCE calls to start/stop and collect logs from GCE.
GceRemoteCmdFormatter Utility class to format commands to reach a remote gce device.
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode SCP can be used to push or pull file depending of the structure of the args.
GceSshTunnelMonitor Thread Monitor for the Gce ssh tunnel.
GcovCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
GcovKernelCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov kernel coverage measurements out of debugfs and off of the device and then finally logs them as test artifacts.
GCSBucketUtil File manager to download and upload files from Google Cloud Storage (GCS).
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata Simple wrapper for file info in GCS.
GCSCommon Base class for Gcs operation like download and upload.
GCSConfigurationFactory A ConfigurationFactory loads configs from Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Extension of ConfigurationFactory.ConfigLoader that loads config from GCS, tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
GCSConfigurationServer Config server loads configs from Google Cloud Storage (GCS).
GCSDownloaderHelper Downloader for GCS bucket that takes care of caching and resolving the global config.
GCSFileDownloader File downloader to download file from google cloud storage (GCS).
GCSFileUploader File uploader to upload file data to google cloud storage (GCS).
GCSHostResourceManager Download host resource from GCS (Google cloud storage).
GcsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading from a GCS bucket.
GenericLogcatEventParser <LogcatEventType> Parse logcat input for events.
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Struct to hold a logcat event with the event type and triggering logcat message
GetPreviousPassedHelper Helper to get the previous passed test filters.
GkiDeviceFlashPreparer A target preparer that flash the device with android common kernel generic image.
GlobalConfiguration An IGlobalConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map
GlobalFilterGetter Service implementation that returns the filters of a given invocation.
GlobalTestFilter Filter options applied to the invocation.
GoogleApiClientUtil Utils for create Google API client.
GoogleBenchmarkResultParser Parses the results of Google Benchmark that run from shell, and return a map with all the results.
GoogleBenchmarkTest A Test that runs a Google benchmark test package on given device.
GranularRetriableTestWrapper A wrapper class works on the IRemoteTest to granulate the IRemoteTest in testcase level.
GranularRetriableTestWrapper.StartEndCollector Class helper to catch missing run start and end.
GsiDeviceFlashPreparer A target preparer that flashes the device with android generic system image.
GTest A Test that runs a native test package on given device.
GTestBase The base class of gTest
GTestListTestParser A result parser for gtest dry run mode with "--gtest_list_tests" parameter.
GTestResultParser Parses the 'raw output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestInvocationListener of the results.
GTestXmlResultParser Parses the 'xml output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestRunListener of the results.

H

HarnessException Base exception class for exception thrown within the harness.
HarnessRuntimeException
HeapHostMonitor AbstractHostMonitor implementation that monitors the heap memory on the host and log it periodically to the history log.
HelloWorldMultiTargetPreparer An example implementation of a IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger TF History Logger, special log that contains only some specific events.
HostGTest A Test that runs a native test package.
HostMetric This class represents a host metric sample to be reported.
HostOptions Host options holder class.
HostStatsdMetricCollector A IMetricCollector that collects statsd metrics from host side using statsd utility commands.
HostTest A test runner for JUnit host based tests.
HostUtils Implements some useful utility methods for running host tests.
HprofAllocSiteParser Helper class to parse info from an Allocation Sites section of hprof reports.
HttpHelper Contains helper methods for making http requests
HttpHelper.RequestRunnable Runnable for making requests with IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
HttpMultipartPost Helper class for making multipart HTTP post requests.
HttpRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via http
HttpsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via https

I

IAbi Interface representing the ABI under test.
IAbiReceiver A test that needs the ABI under test.
IAndroidDebugBridge Interface definition for AndroidDebugBridge methods used in this package.
IAppBuildInfo This interface is deprecated. Use IBuildInfo directly.
IAutoRetriableTest Interface for an IRemoteTest that doesn't implement ITestFilterReceiver but still wishes to support auto-retry.
IBatteryInfo The interface defining the interaction with a battery of a device.
IBatteryInfo.BatteryState Describes the current battery charging state.
IBuildInfo Holds information about the build under test.
IBuildInfo.BuildInfoProperties Some properties that a IBuildInfo can have to tweak some handling of it.
IBuildProvider Responsible for providing info regarding the build under test.
IBuildReceiver A test that needs reference to the build under test.
IClusterClient An interface for interacting with the TFC backend.
IClusterEvent Interface for any cluster event to be uploaded to TFC.
IClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > Interface for ClusterEventUploader
IClusterOptions An interface for getting cluster-related options.
ICommandOptions Container for execution options for commands.
ICommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands.
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener Listener for invocation events when invocation completes.
ICompressionStrategy An interface representing a compression algorithm that can be selected at runtime.
IConfigOptionValueTransformer An interface for manipulating config option value
IConfigurableVirtualDevice An interface to provide information about a possibly preconfigured virtual device info (host ip, host user, ports offset and etc.).
IConfiguration Configuration information for a TradeFederation invocation.
IConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration s
IConfigurationReceiver Simple interface to represent object that accepts an IConfiguration .
IConfigurationServer An interface for config server.
ICredentialFactory An interface for credential factory to create oauth2 Credential .
IDefaultObjectLoader Interface for loading the default objects that should be part of our YAML configuration.
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration The loading configuration object to pass information to the loader.
IDeviceActionReceiver Provides an API to receive device events.
IDeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
IDeviceBuildProvider A IBuildProvider that uses information from a ITestDevice to retrieve a build.
IDeviceConfiguration Device Configuration Holder Interface.
IDeviceFlasher Flashes a device image on a device.
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption Enum of options for handling the userdata image
IDeviceManager Interface for managing the set of available devices for testing.
IDeviceManager.IFastbootListener A listener for fastboot state changes.
IDeviceMonitor Interface for monitoring state of devices.
IDeviceMonitor.DeviceLister A ERROR(/Runnable) -like class that should return the known devices and their states.
IDeviceRecovery Interface for recovering a device that has gone offline.
IDeviceSelection Interface for device selection criteria.
IDeviceSelection.BaseDeviceType
IDeviceStateMonitor Provides facilities for monitoring the state of a IDevice .
IDeviceTest Interface for object that needs a reference to a ITestDevice .
IDisableable Interface that describes a Tradefed object that can be disabled.
IEmail Interface for sending email.
IEmail.Message Container for email message data.
IFileDownloader Interface for downloading a remote file.
IFileEntry Interface definition that provides simpler, mockable contract to FileEntry methods.
IFileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException Exception thrown if a resolver cannot be loaded or initialized.
IFlashingResourcesParser Interface for providing required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
IFlashingResourcesRetriever Interface for retrieving auxiliary image files needed to flash a device.
IFolderBuildInfo A simple abstract IBuildInfo whose build artifacts are containing in a local filesystem directory.
IFormatterGenerator Interface describing a formatter for SuiteResultHolder .
IGlobalConfiguration A class to encompass global configuration information for a single Trade Federation instance (encompassing any number of invocations of actual configurations).
IHarnessException Description of the harness exception interface that will be implemented by harness exceptions.
IHostCleaner Cleans up the host after the test run has finished.
IHostHealthAgent An interface to emit host or device metrics.
IHostMonitor Interface to dispatch host data
IHostMonitor.HostDataPoint Generic class for data to be reported.
IHostMonitor.HostMetricType
IHostOptions Host options holder interface.
IHostOptions.PermitLimitType Enum describing the possible permit limiters
IHostResourceManager Interface to manager host resource.
IHttpHelper Helper methods for performing http requests.
IHttpHelper.DataSizeException
IInvocationContext Holds information about the Invocation for the tests to access if needed.
IInvocationContext.TimingEvent
IInvocationContextReceiver A test that needs reference to the context of the invocation.
IInvocationExecution Interface describing the actions that will be done as part of an invocation.
IKeyStoreClient Interface to access a key store for password or sensitive data.
IKeyStoreFactory Factory for creating IKeyStoreClient .
ILabPreparer Marker interface for lab preparers

See ITargetPreparer for a description of what these interfaces are intended.

ILeveledLogOutput Classes which implement this interface provides methods that deal with outputting log messages.
ILogcatReceiver A class that provides the output of a device's logcat as an InputStreamSource .
ILogRegistry An interface for a ILogOutput singleton logger that multiplexes and manages different loggers.
ILogRegistry.EventType Events that are useful to be logged
ILogSaver Classes which implement this interface provide methods for storing logs to a central location.
ILogSaverListener Allows for ITestInvocationListener s to listen for when log files are saved.
IManagedTestDevice A ITestDevice whose lifecycle is managed.
IManagedTestDevice.DeviceEventResponse Container for a response to a IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) call
IManagedTestDeviceFactory Creator interface for IManagedTestDevice s
IMetricCollector This interface will be added as a decorator when reporting tests results in order to collect matching metrics.
IMetricCollectorReceiver Interface for IRemoteTest s to implement if they need to get the list of IMetricCollector s for the test run.
IMoblyYamlResultHandler Interface of mobly yaml result handler.
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult Interface of mobly yaml result
IModuleController Interface for controlling if a module should be executed or not.
IModuleController.RunStrategy Enum describing how the module should be executed.
IModuleParameterHandler The interface for parameters of suites modules.
IMultiDeviceRecovery Interface for recovering multiple offline devices.
IMultiDeviceTest This interface is deprecated. This interface is kept temporarily for compatibility but is not actually used anymore. Please do not implement it.
IMultiTargetPreparer Prepares the test environment for several devices together.
INativeDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
INativeDeviceTest Interface for object that needs a reference to a INativeDevice .
InfraErrorIdentifier Error Identifiers from Trade Federation infra, and dependent infra (like Build infra).
InputStreamSource This interface basically wraps an ERROR(/InputStream) to make it clonable.
InstallAllTestZipAppsSetup A ITargetPreparer that installs all apps in a test zip.
InstallApexModuleTargetPreparer
InstallApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more apks located on the filesystem.
InstallBuildEnvApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more test apks from an Android platform build env.
InstalledInstrumentationsTest Runs all instrumentation found on current device.
InstantAppHandler Handler for ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPreparer A ITargetPreparer that runs instrumentation
InstrumentationTest A Test that runs an instrumentation test package on given device.
InvocationContext Generic implementation of a IInvocationContext .
InvocationExecution Class that describes all the invocation steps: build download, target_prep, run tests, clean up.
InvocationLocal <T> This class provides invocation-scope variables.
InvocationMetricLogger A utility class for an invocation to log some metrics.
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Grouping allows to log several groups under a same key.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Some special named key that we will always populate for the invocation.
InvocationStatus A class to store invocation status.
InvocationStatus A helper enum to represent the invocation status
InvocationSummaryHelper Helper class for gathering and reporting TestSummary for set of listeners
InvocationToJUnitResultForwarder A class that listens to ITestInvocationListener events and forwards them to a TestListener .
IPostProcessor Post processors is a Trade Federation object meant to allow the processing of metrics and logs AFTER the tests and BEFORE result reporting.
IRemoteFeature Interface describing a feature in Tradefed that can be executed based on the request.
IRemoteFileResolver Interface for objects that can resolve a remote file into a local one.
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs The args passed to the resolvers
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Class holding information about the resolved file and some metadata.
IRemoteScheduledListenersFeature Extension of IRemoteFeature to support passing in IScheduledInvocationListener s.
IRemoteTest A test that reports results directly to a ITestInvocationListener .
IReportNotExecuted In case of an incomplete execution, IRemoteTest that implements this interface may report their non-executed tests for improved reporting.
IRescheduler Interface for rescheduling a config for future execution.
IResourceMetricCollector The interface for user to implement customized resource collectors.
IRestApiHelper A helper interface for performing REST API calls.
IResumableTest This interface is deprecated. No need for this anymore
IRetryDecision Interface driving the retry decision and applying the filter on the class for more targeted retry.
IRuntimeHintProvider
IRunUtil Interface for running timed operations and system commands.
IRunUtil.EnvPriority Enum that defines whether setting or unsetting a particular env.
IRunUtil.IRunnableResult An interface for asynchronously executing an operation that returns a boolean status.
ISandbox Interface defining a sandbox that can be used to run an invocation.
ISandboxFactory Factory for creating ISandbox .
ISetOptionReceiver Implementation of this interface should have an Option with a "set-option" name linked to HostTest#SET_OPTION_NAME .
IShardableListener A ITestInvocationListener that can be sharded.
IShardableTest A IRemoteTest that can be split into separately executable sub-tests.
IShardHelper Interface of an object that describes the sharding strategy to adopt for a configuration.
IsolatedHostTest Implements a TradeFed runner that uses a subprocess to execute the tests in a low-dependency environment instead of executing them on the main process.
ISupportGranularResults Interface specifying whether a ITestInvocationListener supports receiving the granular results or not.
ISystemStatusChecker An checker that performs checks on system status and returns a boolean to indicate if the system is in an expected state.
ISystemStatusCheckerReceiver A IRemoteTest that requires access to the ISystemStatusChecker from the configuration.
ITargetCleaner This interface is deprecated. tearDown has been moved to the base ITargetPreparer interface.
ITargetPreparer Prepares the test environment for the test run.
ITerribleFailureHandler An interface to handle terrible failures from LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver A runner that can filter which tests to run based on annotations.
ITestCollector Provides support for test collection; when set, test runner must perform a dry run to collect test cases without actually executing them.
ITestDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
ITestDevice.ApexInfo A simple struct class to store information about a single APEX
ITestDevice.MountPointInfo A simple struct class to store information about a single mountpoint
ITestDevice.RecoveryMode
ITestFileFilterReceiver A runner that can receive a file specifying which tests to run and/or not to run.
ITestFilterReceiver A runner that can filter which tests to run.
ITestInformationReceiver Interface to receive the TestInformation for some classes.
ITestInvocation Handles one TradeFederation test invocation.
ITestInvocation.ExitInformation Represents some exit information for an invocation.
ITestInvocationListener Listener for test results from the test invocation.
ITestLifeCycleReceiver Receives event notifications during instrumentation test runs.
ITestLogger An entity that can perform logging of data streams of various types.
ITestLoggerReceiver An entity that can be injected with an ITestLogger instance so that it can be used for logging purposes.
ITestsPool Interface describing a pool of tests that we can access and run
ITestSuite Abstract class used to run Test Suite.
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy
ITestSuiteResultLoader Interface describing an helper to load previous results in a way that can be re-run.
ITestSummaryListener Interface that allows ITestInvocationListener to exchange some limited information via summaries.
ITestsZipInstaller Installs tests from a tests zip file (as outputted by the build system) on a device.
ITokenProvider Interface describing an object that can provide the tokens of a particular device.
ITokenRequest Interface a IRemoteTest can implement to expose the fact that it requires a device with a special token.

J

JarHostTest Test runner for host-side JUnit tests.
JarHostTest.HostTestListener Wrapper listener that forwards all events except testRunStarted() and testRunEnded() to the embedded listener.
JavaCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Java coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
JavaCodeCoverageFlusher A utility class that resets and forces a flush of Java code coverage measurements from processes running on the device.
JSONFileKeyStoreClient A sample implementation where a local JSON file acts a key store.
JSONFileKeyStoreFactory Implementation of a JSON KeyStore Factory, which provides a JSONFileKeyStoreClient for accessing a JSON Key Store File.
JsonHttpTestResultReporter A result reporter that encode test metrics results and branch, device info into JSON and POST into an HTTP service endpoint
JUnit4ResultForwarder Result forwarder from JUnit4 Runner.
JUnit4TestFilter Helper Class that provides the filtering for JUnit4 runner by extending the Filter .
JUnitRunUtil A helper class for directing a IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) call to a Test#run(TestResult) call.
JUnitToInvocationResultForwarder A class that listens to TestListener events and forwards them to an ITestInvocationListener .
JUnitXmlParser Parser that extracts test result data from JUnit results stored in ant's XMLJUnitResultFormatter and forwards it to a ITestInvocationListener.

K

KeyguardControllerState A container for the keyguard states.
KeyguardStatusChecker Checks the keyguard status after module execution.
KeyStoreException Thrown when a fatal key store error happens.
KillExistingEmulatorPreparer A ITargetPreparer that shuts down a running emulator.
KnownFailurePreparer Target preparer to skip retrying known failure.

L

LabResourceDeviceMonitor The lab resource monitor which initializes/manages the gRPC server for LabResourceService.
LargeOutputReceiver A class designed to help run long running commands collect output.
LastShardDetector When running local sharding, sometimes we only want to execute some actions when the last shard reaches invocationEnded(long) .
LaunchCvdHelper Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.
LeakedThreadStatusChecker Status checker to ensure a module does not leak a running Thread.
LegacySubprocessResultsReporter A frozen implementation of the subprocess results reporter which should remain compatible with earlier versions of TF/CTS (eg 8+), despite changes in its superclass.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver that parses the output of a 'pm list instrumentation' query
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAndroidVirtualDevice The class for local virtual devices running on TradeFed host.
LocalAppBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IBuildInfo based on a provided local path
LocalDeveloper Detects and returns whether this is a local developer running Tradefed.
LocalDeviceBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IDeviceBuildInfo based on a provided filesystem directory path.
LocalEmulatorLaunch A TargetPreparer that launches an emulator locally from an android build environment.
LocalEmulatorSnapshot A TargetPreparer intended for generating a clean emulator snapshot from a android build/development environment
LocalFileHeader LocalFileHeader is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
LocalFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows linking local files
LocalFolderBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IFolderBuildInfo based on a provided local path
LocalHostResourceManager Manager host resource.
LocalPool Implementation of a pool of local tests
LocalRunInstructionBuilder Utility to compile the instruction to run test locally.
LockSettingsBaselineSetter A setter to remove screen lock settings.
LogcatCrashResultForwarder Special listener: on failures (instrumentation process crashing) it will attempt to extract from the logcat the crash and adds it to the failure message associated with the test.
LogcatEventParser
LogcatEventType Event types for LogcatEventParser .
LogcatOnFailureCollector Collector that will capture and log a logcat when a test case fails.
LogcatReceiver Class that collects logcat in background.
LogcatTimingMetricCollector A metric collector that collects timing information (eg user switch time) from logcat during one or multiple repeated tests by using given regex patterns to parse start and end signals of an event from logcat lines.
LogDataType Represents the data type of log data.
LogFile Class to hold the metadata for a saved log file.
LogFileSaver A helper for ITestInvocationListener 's that will save log data to a file
LogReceiver
LogRegistry A ILogRegistry implementation that multiplexes and manages different loggers, using the appropriate one based on the ERROR(/ThreadGroup) of the thread making the call.
LogSaverResultForwarder A ResultForwarder for saving logs with the global file saver.
LogUtil A logging utility class.
LogUtil.CLog A shim class for Log that automatically uses the simple classname of the caller as the log tag

M

MainlineModuleHandler A simple handler class for Mainline Modules that creates a InstallApexModuleTargetPreparer and injects the dynamic link into it based on the given mainline modules to automatically retrieve those modules.
MainlineTestModuleController Base class for a module controller to run tests based on the preloaded mainline modules on the device under test.
ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MaxSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions above a specified SDK version number.
MergedZipEntryCollection Merge individual zip entries in a large zip file into blocks to minimize the download attempts.
MergeMultiBuildTargetPreparer A IMultiTargetPreparer that allows to pass information from one build to another by naming them and the file key to copy to the other build.
MergeStrategy Describes how the results should be aggregated when multiple attempts are present.
MetricFilePostProcessor Used for uploading the metrics log file collected during the test and run level.
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MetricTestCase Extension of TestCase that allows to log metrics when running as part of TradeFed.
MetricTestCase.LogHolder Structure to hold a log file to be reported.
MetricUtil Utility class for pulling metrics from pushed statsd configurations.
MetricUtility Contains common utility methods for storing the test metrics, aggregating the metrics in similar tests and writing the metrics to a file.
MinApiLevelModuleController Base class for a module controller to not run tests when it below a specified API Level.
MinSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions below a specified SDK version number.
MixImageZipPreparer An IMultiTargetPreparer that mixes a system build's images in a device build.
MixKernelTargetPreparer A ITargetPreparer that allows to mix a kernel image with the device image.
MoblyBinaryHostTest Host test meant to run a mobly python binary file from the Android Build system (Soong)
MoblyYamlResultControllerInfoHandler Mobly yaml result 'Controller Info' element handler.
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
MoblyYamlResultHandlerFactory Mobly yaml result handler factory which generates appropriate handler based on result type.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModifiedFilesParser Class responsible to parse and extract information from modified_files.json.
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

O

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Option Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoTraceRecorder A utility class for recording perfetto trace on a ITestDevice .
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
ProcessInfo Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
ProfileParameterHandler Base parameter handler for any profile user.
ProfileTargetPreparer Base class for setting up target preparer for any profile user android.os.usertype.profile.XXX .
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnCloneProfileParameterHandler
RunOnCloneProfileTargetPreparer
RunOnSdkSandboxHandler Handler for ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .
RunOnSdkSandboxTargetPreparer An ITargetPreparer to marks that tests should run in the sdk sandbox.
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .
SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
 • If min-api-level is defined:
  • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetFileUtils
TargetFileUtils.FilePermission
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
TestEnvironment A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier Error identifier from tests and tests runners.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
TestResult Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunnerUtil A utility class to help various test runners.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map transition.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
TimeWaster A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TracePropagatingExecutorService An executor service that forwards tasks to an underlying implementation while propagating the tracing context.
TracingLogger Class that helps to manage tracing for each test invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserInfo Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VisibleBackgroundUserPreparer Target preparer for running tests in a user that is started in the visible in the background.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account
,

Class Index

These are the API classes. See all API packages .

A

AaptParser Class that extracts info from apk by parsing output of 'aapt dump badging'.
AaptParser.AaptVersion Enum of options for AAPT version used to parse APK files.
Abi A class representing an ABI.
AbiFormatter Utility class for abi.
AbiUtils Utility class for handling device ABIs
AbstractConnection Abstract connection representation.
AbstractHostMonitor Typical class for Host Health Monitoring.
AbstractXmlParser Helper base class for parsing xml files
AbstractXmlParser.ParseException Thrown if XML input could not be parsed
AcloudConfigParser Helper class that parse an Acloud config (used to start a Cloud device instance).
AcloudConfigParser.AcloudKeys Sets of key that can be searched from the configuration.
ActionInProgress The general action in progress.
ActiveTrace Main class helping to describe and manage an active trace.
ActivityStatusChecker Status checker for left over activities running at the end of a module.
AdbRootElevator An AutoCloseable that enables adb root when constructed if needed and restores root state when complete.
AdbSshConnection Adb connection over an ssh bridge.
AdbStopServerPreparer Target preparer to stop adb server on the host before and after running adb tests.
AdbTcpConnection Default connection representation of a device, assumed to be a standard adb connection of the device.
AdbUtils A utility class for adb operations.
AfterClassWithInfo Similar guarantees as AfterClass but method annotated must require a TestInformation parameter.
AggregatePostProcessor A metric aggregator that gives the min, max, mean, variance, standard deviation, total, count and optionally percentiles for numeric metrics collected during multiple-iteration test runs, treating them as doubles.
AllTestAppsInstallSetup A ITargetPreparer that installs all apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto device.
AltDirBehavior An enum to define alternative directory behaviors for various test artifact installers/pushers

AndroidJUnitTest A Test that runs an instrumentation test package on given device using the android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner.
AoaTargetPreparer ITargetPreparer that executes a series of actions (eg clicks and swipes) using the Android Open Accessory (AOAv2) protocol.
AppBuildInfo A IBuildInfo that represents an Android application and its test package(s).
AppDeviceBuildInfo This class is deprecated. Use IDeviceBuildInfo directly.
AppSetup A ITargetPreparer that installs an apk and its tests.
AppVersionFetcher Utility class to get app version string from device.
AppVersionFetcher.AppVersionInfo App version info types.
ArchModuleController Module controller to not run tests when it doesn't match any given architectures.
ArgsOptionParser Populates Option fields from parsed command line arguments.
ArrayUtil Utility methods for arrays
ArtChrootPreparer Create chroot directory for ART tests.
ArtGTest
ArtRunTest A test runner to run ART run-tests.
ArtRunTest.AdbShellCommandException An exception class to report an error that occurred during the execution of an ADB shell command.
ATestFileSystemLogSaver This LogSaver class is used by ATest to save logs in a specific path.
AtestRunner Implementation of ITestSuite
AtraceCollector A IMetricCollector that runs atrace during a test and collects the result and log them to the invocation.
AtraceRunMetricCollector Collects the traces from all the test directory under the given directory from the test device, log the test directory and post process the trace files under the test directory and aggregate the metrics.
AutoLogCollector Enumeration describing which collector can automatically be handled by the harness.
AutomatedReporters Class that defines the mapping from Tradefed automated reporters.
AveragePostProcessor Implementation of post processor that calculate the average of the list of metrics.

B

BackgroundDeviceAction Runs a command on a given device repeating as necessary until the action is canceled.
BaseDeviceMetricCollector Base implementation of IMetricCollector that allows to start and stop collection on onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) and ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map)) .
BaseEmulatorPreparer Common preparer for launching a local emulator.
BaseHostJUnit4Test Base test class for running host JUnit4 style tests.
BaseLeveledLogOutput A base implementation for ILeveledLogOutput that allows to filtering some tags based on their name or components.
BaseModuleController Basic implementation of IModuleController that should be implemented for checking if a module should run or not.
BaseMultiTargetPreparer Base implementation of IMultiTargetPreparer that allows to disable the object.
BasePostProcessor The base IPostProcessor that every implementation should extend.
BaseRetryDecision Base implementation of IRetryDecision .
BaseStreamLogger <OS extends OutputStream> A ILeveledLogOutput that directs log messages to an output stream and to stdout.
BaseTargetPreparer Base implementation class for ITargetPreparer that allows to control whether the object is disabled or not.
BaseTestSuite A Test for running Compatibility Test Suite with new suite system.
BatteryController Utility class that allows to control the battery charging state of a device.
BatteryRechargeDeviceRecovery Allow to trigger a command when the battery level of the device goes under a given threshold.
BatteryTemperature
BatteryUnavailableDeviceRecovery Recovery checker that will trigger a configuration if the battery level is not available.
BeforeClassWithInfo Similar guarantees as BeforeClass but method annotated must require a TestInformation parameter.
BinaryState Enum used to record ON/OFF state with a IGNORE no-op state.
BluetoothConnectionLatencyCollector The collector will push a pre-defined statsd duration metric config to devices and collect Bluetooth connection duration for each profile.
BluetoothConnectionStateCollector This collector will collect BluetoothConnectionStateChanged metrics and record connection state number for each profile.
BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor Implementation of postprocessor which calculates success rate for a bluetooth profile

Use "metric-key-match" to specify metrics which contain bluetooth connection states in numeric array Example [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3].

BluetoothHciSnoopLogCollector Collector to enable Bluetooth HCI snoop logging on the DUT and to collect the log for each test.
BluetoothUtils Utility functions for calling BluetoothInstrumentation on device

Device side BluetoothInstrumentation code can be found in AOSP at: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider A IDeviceBuildProvider that bootstraps build info from the test device

This is typically used for devices with an externally supplied build, ie

BootstrapServiceFileResolverLoader Loads resolvers using the service loading facility.
Bugreport Object holding the bugreport files references, compatible of flat bugreport and zipped bugreport (bugreportz).
BugreportCollector A pass-through ITestInvocationListener that collects bugreports when configurable events occur and then calls ITestInvocationListener#testLog on its children after each bugreport is collected.
BugreportCollector.Filter
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector.Noun
BugreportCollector.Predicate A full predicate describing when to capture a bugreport.
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector Collect a bugreportz when a test case fails.
BugreportzOnTestCaseFailureCollector Collect a bugreportz when a test case in a run fails.
BuildError Thrown if the provided build fails to run.
BuildInfo Generic implementation of a IBuildInfo that should be associated with a ITestDevice .
BuildInfoKey Class holding enumeration related to build information queries.
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Enum describing all the known file types that can be queried through IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .
BuildInfoRecorder An ITargetPreparer that writes build info meta data into a specified file.
BuildInfoUtil A util class to help manipulate IBuildInfo
BuildRetrievalError A fatal error occurred while retrieving the build for testing.
BuildSerializedVersion Class that contains the current serialization version of all IBuildInfo .
BuildTestsZipUtils A helper class for operations related to tests zip generated by Android build system
BulkEmailer A email sender utility that allows the following configuration: sent interval,initial burst size, recipients and the total number messages.
BundletoolUtil Utility class that uses bundletool command line to install the .apks on deivce.
ByteArrayInputStreamSource
ByteArrayList A class to represent a lightweight byte array.
ByteArrayUtil Utilities to operate on byte array, eg, convert bytes to integer.

C

CarModuleController This controller prevents execution of tests cases on non-automotive devices.
CarryDnaeError Internal ERROR(/RuntimeException) to carry DeviceNotAvailableException through the JUnit4 framework.
CarryInterruptedException Thrown when test phase timeout is triggered and an InterruptedException needs to be carried from test execution thread to invocation execution thread.
CdmaDeviceFlasher A class that flashes an image on a physical Android device with a CDMA radio.
CecControllerTokenProvider Token provider for Consumer Electronics Control (CEC) related tokens.
CentralDirectoryInfo CentralDirectoryInfo is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
CheckPairingPreparer A CompanionAwarePreparer that verifies BT bonding between primary and companion devices
CircularAtraceUtil An atrace utility developed primarily for identifying the root causes of ANRs during Monkey testing.
CircularByteArray Data structure for holding a fixed size array that operates as a circular buffer, and tracks the total sum of all values in the array.
ClangCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Clang coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException for when the class of an object is not found.
ClassPathScanner Finds entries on classpath.
ClassPathScanner.ClassNameFilter A IClassPathFilter that filters and transforms java class names.
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter A ClassNameFilter that rejects inner classes
ClassPathScanner.IClassPathFilter A filter for classpath entry paths

Patterned after FileFilter

ClockworkUtils A clockwork utility for sharing multi-device logic
CloseableTraceScope A scoped class that allows to report tracing section via try-with-resources
ClusterBuildInfo A IBuildInfo class for builds piped from TFC.
ClusterBuildProvider A IBuildProvider to download TFC test resources.
ClusterClient A IClusterClient implementation for interacting with the TFC backend.
ClusterCommand A class that represents a task fetched from TF Cluster.
ClusterCommand.RequestType
ClusterCommand.State Command's status in the TF cluster.
ClusterCommandConfigBuilder A class to build a configuration file for a cluster command.
ClusterCommandEvent A class to encapsulate cluster command events to be uploaded.
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
ClusterCommandLauncher A IRemoteTest class to launch a command from TFC via a subprocess TF.
ClusterCommandScheduler A ICommandScheduler to support TFC (Tradefed Cluster).
ClusterCommandStatus A class that represents the state and the cancel reason for a command from TF Cluster.
ClusterDeviceInfo A class to encapsulate cluster device info to be uploaded.
ClusterDeviceInfo.Builder
ClusterDeviceMonitor An IDeviceMonitor implementation that reports results to the Tradefed Cluster service.
ClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > ClusterEventUploader class, which uploads IClusterEvent to TFC.
ClusterHostEvent A class to encapsulate cluster host events to be uploaded.
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Enums of the different types of host events.
ClusterHostUtil Static util functions for TF Cluster to get global config instances, host information, etc.
ClusterLogSaver A ILogSaver class to upload test outputs to TFC.
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy File picking strategies.
ClusterOptions
CodeCoverageTest A Test that runs an instrumentation test package on a given device and generates the code coverage report.
CollectingByteOutputReceiver A IShellOutputReceiver which collects the whole shell output into a byte[] .
CollectingOutputReceiver A IShellOutputReceiver which collects the whole shell output into one ERROR(/String) .
CollectingTestListener A ITestInvocationListener that will collect all test results.
CollectorHelper Helper to do some IMetricCollector operations needed in several places.
CommandFileParser Parser for file that contains set of command lines.
CommandFileParser.CommandLine
CommandInterrupter Service allowing TradeFederation commands to be interrupted or marked as uninterruptible.
CommandLineBuildInfoBuilder Utility meant to capture the usual build information arguments from a command line and create a IBuildInfo from them.
CommandOptions Implementation of ICommandOptions .
CommandOptionsGetter Service implementation that returns the command options value of a given invocation.
CommandResult Contains the result of a command.
CommandRunner An alternate TradeFederation entry point that will run command specified in command line arguments and then quit.
CommandRunner.ExitCode Error codes that are possible to exit with.
CommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands across all available devices.
CommandScheduler.HostState Enums of different status of host
CommandStatus Represents the status of an timed operation.
CommandStatusHandler Handler helping to monitor and update the status of an invocation.
CommonLogRemoteFileUtil This utility allows to avoid code duplication across the different remote device representation for the remote log fetching logic of common files.
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry A representation of a known log entry for remote devices.
CompanionAllocator Base class that takes care of allocating and freeing companion device

getCompanionDeviceSelectionOptions() should be implemented to describe the criteria needed to allocate the companion device

CompanionAwarePreparer An ITargetPreparer that encapsulates the logic of getting an already allocated companion device.
CompanionAwareTest Base test class that encapsulates boilerpate of getting and checking companion device

Subclass may call getCompanion() to retrieve the allocated companion.

CompanionDeviceTracker A class for allocating and freeing companion devices
CompanionRunCommandTargetPreparer A ITargetPreparer that runs specified commands on the allocated companion device
CompanionTestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto an allocated companion device.
CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer Recompiles the boot classpath and system server with the compiler filter 'speed'.
ConditionFailureMonitor Monitor for any failures from the invocation.
ConditionPriorityBlockingQueue <T> A thread-safe class with ERROR(/PriorityBlockingQueue) -like operations that can retrieve objects that match a certain condition.
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> A ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher that matches any object.
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> An interface for determining if elements match some sort of condition.
ConfigCompleter Implementation of the Completer for our TF configurations.
Configuration A concrete IConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map.
ConfigurationDef Holds a record of a configuration, its associated objects and their options.
ConfigurationDef.ConfigObjectDef Object to hold info for a className and the appearance number it has (eg if a config has the same object twice, the first one will have the first appearance number).
ConfigurationDescriptor Configuration Object that describes some aspect of the configuration itself.
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner Enum used to indicate local test runner.
ConfigurationException Thrown if configuration could not be loaded.
ConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration .
ConfigurationFactory.ConfigLoader Implementation of IConfigDefLoader that tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
ConfigurationFactory.ExceptionLoader
ConfigurationUtil Utility functions to handle configuration files.
ConfigurationXmlParserSettings A simple class to accept settings for the ConfigurationXmlParser

To pass settings to this class, the alias is mandatory.

ConfigurationYamlParser Parser for YAML style Tradefed configurations
ConfigUtil Utility class for creating, interacting with, and pushing statsd configuration files.
Console Main TradeFederation console providing user with the interface to interact

Currently supports operations such as

 • add a command to test
 • list devices and their state
 • list invocations in progress
 • list commands in queue
 • dump invocation log to file/stdout
 • shutdown
Console.ArgRunnable <T> A ERROR(/Runnable) with a run method that can take an argument
Console.CaptureList A convenience type for List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream An OutputStream that can be used to make System.out.print() play nice with the user's LineReader unfinishedLine.
ConsoleResultReporter Result reporter to print the test results to the console.
ContentProviderHandler Handler that abstract the content provider interactions and allow to use the device side content provider for different operations.
CountingTestResultListener A TestResultListener that tracks the total number of tests by TestStatus
CountTestCasesCollector Count and report the number of test cases for a given IRemoteTest .
CoverageMeasurementForwarder A placeholder test that forwards coverage measurements from the build provider to the logger.
CoverageOptions Tradefed object to hold coverage options.
CoverageOptions.Toolchain
CpuThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until max frequency on all cores are restored to highest level available
CreateAvdPreparer
CreateUserPreparer Target preparer for creating user and cleaning it up at the end.
CurrentInvocation A class that tracks and provides the current invocation information useful anywhere inside the invocation.
CurrentInvocation.InvocationInfo Some special named key that we will always populate for the invocation.
CurrentInvocation.IsolationGrade Describes the level of isolation

D

DebugHostLogOnFailureCollector Collector that will gather and log the host-side logs when a test case failure occurs.
DefaultConnection Default connection representation of a device, assumed to be a standard adb connection of the device.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Builder used to described the connection.
DefaultRemoteAndroidTestRunner Extension of the ddmlib RemoteAndroidTestRunner to set some default for Tradefed use cases.
DefaultTestsZipInstaller A default implementation of tests zip installer.
DelegatedInvocationExecution InvocationExecution which delegate the execution to another Tradefed binary.
DependenciesResolver A new type of provider that allows to get all the dependencies for a test.
DeviceAllocationResult Represents the results of an allocation attempt for a command.
DeviceAllocationState Represents the allocation state of the device from the IDeviceManager perspective
DeviceAvailableChecker Checker to ensure a module doesn't leave the device in an offline state.
DeviceBaselineChecker Set device baseline settings before each module.
DeviceBaselineSetter Abstract class used to create a device baseline setting.
DeviceBatteryLevelChecker An IRemoteTest that checks for a minimum battery charge, and waits for the battery to reach a second charging threshold if the minimum charge isn't present.
DeviceBatteryResourceMetricCollector This collector collects device battery metrics.
DeviceBuildDescriptor A wrapper class for a IBuildInfo , that contains helper methods to retrieve device platform build information.
DeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
DeviceBuildInfoBootStrapper A ITargetPreparer that replaces build info fields with attributes read from device

This is useful for testing devices with builds generated from an external source (eg

DeviceBuildInfoInjector A ITargetPreparer that inserts DeviceBuildDescriptor metadata into the IBuildInfo .
DeviceCleaner Performs reboot or format as cleanup action after test, and optionally turns screen off
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
DeviceConcurrentUtil Contains utility methods and classes for concurrent device side command execution

Use ERROR(/ExecutorService) to run commands implemented as ShellCommandCallable , and use ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) for synchronization against the ERROR(/Future) as returned by ERROR(/ExecutorService) for the command execution.

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> A ERROR(/Callable) that wraps the details of executing shell command on an ITestDevice .
DeviceConfigurationHolder A concrete IDeviceConfiguration implementation that stores the loaded device configuration objects in its attributes.
DeviceDescriptor A class containing information describing a device under test.
DeviceDisconnectedException Thrown when a device is no longer reachable via it's transport type, eg if the device is no longer visible via USB, or TCP/IP connection
DeviceErrorIdentifier Error Identifiers from Device errors and device reported errors.
DeviceFailedToBootError Thrown if a device fails to boot after being flashed with a build.
DeviceFeatureModuleController A module controller to not run tests when it doesn't support certain feature.
DeviceFileReporter A utility class that checks the device for files and sends them to ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) if found.
DeviceFlashPreparer A ITargetPreparer that flashes an image on physical Android hardware.
DeviceFoldableState Representation of device foldable state as returned by "cmd device_state print-states".
DeviceFolderBuildInfo A IDeviceBuildInfo that also contains other build artifacts contained in a directory on the local filesystem.
DeviceImageZipFlashingTargetPreparer A target preparer that flashes the device with device images provided via a specific format.
DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector The collector pings google.com to check if the device has internet accessibility or not.
DeviceJUnit4ClassRunner JUnit4 test runner that also accommodates IDeviceTest .
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation Fake annotation meant to carry logs to the reporters.
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation Fake annotation meant to carry metrics to the reporters.
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData Implementation of ExternalResource and TestRule .
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics Implementation of ExternalResource and TestRule .
DeviceManagementGrpcServer GRPC server allowing to reserve a device from Tradefed.
DeviceManager
DeviceManager.FastbootDevice Representation of a device in Fastboot mode.
DeviceMetricData Object to hold all the data collected by metric collectors.
DeviceMonitorMultiplexer A proxy class to propagate requests to multiple IDeviceMonitor s.
DeviceNotAvailableException Thrown when a device is no longer available for testing.
DeviceOwnerTargetPreparer An ITargetPreparer that sets up a device owner component.
DeviceParameterizedRunner JUnit4 style parameterized runner for host-side driven parameterized tests.
DeviceProperties Common constant definitions for device side property names
DeviceRecoveryModeUtil
DeviceReleaseReporter Device release reporter that handles communicating with the parent process the device(s) to be released.
DeviceResetFeature Server side implementation of device reset.
DeviceResetHandler Utility handling generically device resetting.
DeviceRuntimeException Thrown when a device action did not results in the expected results.
DeviceSelectionOptions Container for for device selection criteria.
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType The different possible types of placeholder devices supported.
DeviceSettingChecker Check if device settings have changed during a module run.
DeviceSetup A ITargetPreparer that configures a device for testing based on provided Option s.
DeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice .
DeviceStorageAgeResourceMetricCollector Parse storage age from logcat.
DeviceStorageFiller Target preparer to fill up storage so some amount of free space is available.
DeviceStorageStatusChecker Check if device has enough disk space for the given partitions.
DeviceStringPusher Target preparer to write a string to a file.
DeviceSuite Extends the JUnit4 container Suite in order to provide a ITestDevice to the tests that requires it.
DeviceSyncHelper Helper that helps syncing a new device image to the device.
DeviceTestCase Helper JUnit test case that provides the IRemoteTest and IDeviceTest services.
DeviceTestResult An specialization of TestResult that will abort when a DeviceNotAvailableException occurs
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
DeviceTestRunOptions A builder class for options related to running device tests through BaseHostJUnit4Test.
DeviceTestSuite Helper JUnit test suite that provides the IRemoteTest and IDeviceTest services.
DeviceTraceCollector Collector that will start perfetto trace when a test run starts and log trace file at the end.
DeviceUnavailableMonitor This listener attempts to capture a test case level DNAE only.
DeviceUnresponsiveException A specialization of DeviceNotAvailableException that indicates device is visible to adb, but is unresponsive (ie, commands timing out, won't boot, etc)
DeviceUpdateTargetPreparer An abstract ITargetPreparer that takes care of common steps around updating devices with a device image file from an external source (as opposed to a build service).
DeviceWifiResourceMetricCollector The collector collects current connected wifi signal strength and link speed metrics.
DeviceWiper A ITargetPreparer that wipes userdata
DirectedGraph <V> A directed unweighted graphs implementation.
DisableSELinuxTargetPreparer Target preparer that disables SELinux if enabled.
DryRunKeyStore A keystore for dry-run where any keystore value is always properly replaced and found.
DryRunner Transparently dry runs tests instead of actually executing them.
DynamicFileStubTest This is a tradefed test to test tradefed can resolve dynamic file correctly.
DynamicRemoteFileResolver Class that helps resolving path to remote files.
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
DynamicSystemPreparer An ITargetPreparer that sets up a system image on top of a device build with the Dynamic System Update.

E

EarlyDeviceReleaseFeature Feature server implementation for early device release.
Email A helper class to send an email.
EmailHostHealthAgent A IHostHealthAgent implementation to send email from Host monitor reports
EmmaXmlConstants Constants used when parsing emma xml report.
EmulatorMemoryCpuCapturer
EndCentralDirectoryInfo EndCentralDirectoryInfo is a class containing the overall information of a zip file.
EnforcedSeLinuxChecker Status checker that ensures the status of Selinux.
EraseUserDataPreparer A ITargetPreparer that wipes user data on the device.
ErrorIdentifier This interface describes a specific error and its properties.
ErrorStorageUtil Helper class for manipulating the errors to align with the common storage.
EventsLoggerListener Listener that logs all the events it receives into a file
ExceptionThrowingRunnerWrapper
ExecutableBaseTest Base class for executable style of tests.
ExecutableHostTest Test runner for executable running on the host.
ExecutableTargetTest Test runner for executable running on the target.
ExecutionFiles Files dependencies generated during the execution of a test or invocation that need to be carried for testing.
ExecutionFiles.FilesKey Enumeration of known standard key for the map.
ExecutionProperties Properties generated during the execution of a test or invocation.
ExistingBuildProvider A IBuildProvider that returns an already constructed IBuildInfo .
ExtendedFile A extension of standard file to carry a build related metadata.

F

FailureDescription The class describing a failure information in Trade Federation.
FakeTest A fake test whose purpose is to make it easy to generate repeatable test results.
FakeTestsZipFolder A testing fixture that creates a fake unzipped tests folder based on a list of content.
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootCommandPreparer Target preparer that triggers fastboot and sends fastboot commands.
FastbootDeviceFlasher A class that relies on fastboot to flash an image on physical Android hardware.
FastbootHelper A helper class for fastboot operations.
FastbootUpdateBootstrapPreparer An ITargetPreparer that stages specified files (bootloader, radio, device image zip) into IDeviceBuildInfo to get devices flashed with FastbootDeviceFlasher , then injects post-boot device attributes into the build info for result reporting purposes.
FatalHostError An exception that indicates a fatal unrecoverable error has occurred on the host machine running TradeFederation, and that the TradeFederation instance should be shut down.
FeatureFlagTargetPreparer Updates the DeviceConfig (feature flags tuned by a remote service).
FileDownloadCache A helper class that maintains a local filesystem LRU cache of downloaded files.
FileDownloadCacheFactory A factory for creating FileDownloadCache
FileDownloadCacheWrapper A wrapper class that provides FileDownloadCache facilities while implementing the IFileDownloader interface.
FileIdleMonitor Monitors files and executes a callback if they have been idle (ie
FileInputStreamSource A InputStreamSource that takes an input file.
FileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to a file and to stdout.
FileProtoResultReporter Proto reporter that dumps the TestRecord into a file.
FilePullerDeviceMetricCollector A BaseDeviceMetricCollector that listen for metrics key coming from the device and pull them as a file from the device.
FilePullerLogCollector Logger of the file reported by the device-side.
FileSystemLogSaver Save logs to a file system.
FileUtil A helper class for file related operations
FileUtil.HarnessIOException Harness exception that helps carrying file issues.
FileUtil.LowDiskSpaceException Thrown if usable disk space is below minimum threshold.
FilteredResultForwarder Variant of ResultForwarder that only allows an allowlist of TestDescription to be reported.
FixedByteArrayOutputStream An in-memory ERROR(/OutputStream) that only keeps a maximum amount of data.
FlashingMethod An enum to describe the method used to flash device under test
FlashingResourcesParser A class that parses out required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
FlashingResourcesParser.AndroidInfo A typedef for Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint A filtering interface, intended to allow FlashingResourcesParser to ignore some resources that it otherwise might use
FlashingResourceUtil This utility helps setting the appropriate version of artifacts so they can be flashed via DeviceFlashPreparer .
FoldableExpandingHandler A IModuleParameterHandler expanding into more for each non-primary foldable configuration.
FoldableHandler Generic foldable handler that can take the foldable parameters to create a specialized module.
FoldableModePreparer A target preparer that can switch the foldable state of a device.
FolderBuildInfo Concrete implementation of a IFolderBuildInfo .
FolderSaver A ITargetPreparer that pulls directories off device, compresses and saves it into logging backend.
FormattedGeneratorReporter Reporter that allows to generate reports in a particular format.
FreeDeviceState
FuseUtil A helper class for FUSE operations.

G

GceAvdInfo Structure to hold relevant data for a given GCE AVD instance.
GceAvdInfo.GceStatus
GceAvdInfo.LogFileEntry
GceManager Helper that manages the GCE calls to start/stop and collect logs from GCE.
GceRemoteCmdFormatter Utility class to format commands to reach a remote gce device.
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode SCP can be used to push or pull file depending of the structure of the args.
GceSshTunnelMonitor Thread Monitor for the Gce ssh tunnel.
GcovCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
GcovKernelCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov kernel coverage measurements out of debugfs and off of the device and then finally logs them as test artifacts.
GCSBucketUtil File manager to download and upload files from Google Cloud Storage (GCS).
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata Simple wrapper for file info in GCS.
GCSCommon Base class for Gcs operation like download and upload.
GCSConfigurationFactory A ConfigurationFactory loads configs from Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Extension of ConfigurationFactory.ConfigLoader that loads config from GCS, tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
GCSConfigurationServer Config server loads configs from Google Cloud Storage (GCS).
GCSDownloaderHelper Downloader for GCS bucket that takes care of caching and resolving the global config.
GCSFileDownloader File downloader to download file from google cloud storage (GCS).
GCSFileUploader File uploader to upload file data to google cloud storage (GCS).
GCSHostResourceManager Download host resource from GCS (Google cloud storage).
GcsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading from a GCS bucket.
GenericLogcatEventParser <LogcatEventType> Parse logcat input for events.
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Struct to hold a logcat event with the event type and triggering logcat message
GetPreviousPassedHelper Helper to get the previous passed test filters.
GkiDeviceFlashPreparer A target preparer that flash the device with android common kernel generic image.
GlobalConfiguration An IGlobalConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map
GlobalFilterGetter Service implementation that returns the filters of a given invocation.
GlobalTestFilter Filter options applied to the invocation.
GoogleApiClientUtil Utils for create Google API client.
GoogleBenchmarkResultParser Parses the results of Google Benchmark that run from shell, and return a map with all the results.
GoogleBenchmarkTest A Test that runs a Google benchmark test package on given device.
GranularRetriableTestWrapper A wrapper class works on the IRemoteTest to granulate the IRemoteTest in testcase level.
GranularRetriableTestWrapper.StartEndCollector Class helper to catch missing run start and end.
GsiDeviceFlashPreparer A target preparer that flashes the device with android generic system image.
GTest A Test that runs a native test package on given device.
GTestBase The base class of gTest
GTestListTestParser A result parser for gtest dry run mode with "--gtest_list_tests" parameter.
GTestResultParser Parses the 'raw output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestInvocationListener of the results.
GTestXmlResultParser Parses the 'xml output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestRunListener of the results.

H

HarnessException Base exception class for exception thrown within the harness.
HarnessRuntimeException
HeapHostMonitor AbstractHostMonitor implementation that monitors the heap memory on the host and log it periodically to the history log.
HelloWorldMultiTargetPreparer An example implementation of a IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger TF History Logger, special log that contains only some specific events.
HostGTest A Test that runs a native test package.
HostMetric This class represents a host metric sample to be reported.
HostOptions Host options holder class.
HostStatsdMetricCollector A IMetricCollector that collects statsd metrics from host side using statsd utility commands.
HostTest A test runner for JUnit host based tests.
HostUtils Implements some useful utility methods for running host tests.
HprofAllocSiteParser Helper class to parse info from an Allocation Sites section of hprof reports.
HttpHelper Contains helper methods for making http requests
HttpHelper.RequestRunnable Runnable for making requests with IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
HttpMultipartPost Helper class for making multipart HTTP post requests.
HttpRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via http
HttpsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via https

I

IAbi Interface representing the ABI under test.
IAbiReceiver A test that needs the ABI under test.
IAndroidDebugBridge Interface definition for AndroidDebugBridge methods used in this package.
IAppBuildInfo This interface is deprecated. Use IBuildInfo directly.
IAutoRetriableTest Interface for an IRemoteTest that doesn't implement ITestFilterReceiver but still wishes to support auto-retry.
IBatteryInfo The interface defining the interaction with a battery of a device.
IBatteryInfo.BatteryState Describes the current battery charging state.
IBuildInfo Holds information about the build under test.
IBuildInfo.BuildInfoProperties Some properties that a IBuildInfo can have to tweak some handling of it.
IBuildProvider Responsible for providing info regarding the build under test.
IBuildReceiver A test that needs reference to the build under test.
IClusterClient An interface for interacting with the TFC backend.
IClusterEvent Interface for any cluster event to be uploaded to TFC.
IClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > Interface for ClusterEventUploader
IClusterOptions An interface for getting cluster-related options.
ICommandOptions Container for execution options for commands.
ICommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands.
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener Listener for invocation events when invocation completes.
ICompressionStrategy An interface representing a compression algorithm that can be selected at runtime.
IConfigOptionValueTransformer An interface for manipulating config option value
IConfigurableVirtualDevice An interface to provide information about a possibly preconfigured virtual device info (host ip, host user, ports offset and etc.).
IConfiguration Configuration information for a TradeFederation invocation.
IConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration s
IConfigurationReceiver Simple interface to represent object that accepts an IConfiguration .
IConfigurationServer An interface for config server.
ICredentialFactory An interface for credential factory to create oauth2 Credential .
IDefaultObjectLoader Interface for loading the default objects that should be part of our YAML configuration.
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration The loading configuration object to pass information to the loader.
IDeviceActionReceiver Provides an API to receive device events.
IDeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
IDeviceBuildProvider A IBuildProvider that uses information from a ITestDevice to retrieve a build.
IDeviceConfiguration Device Configuration Holder Interface.
IDeviceFlasher Flashes a device image on a device.
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption Enum of options for handling the userdata image
IDeviceManager Interface for managing the set of available devices for testing.
IDeviceManager.IFastbootListener A listener for fastboot state changes.
IDeviceMonitor Interface for monitoring state of devices.
IDeviceMonitor.DeviceLister A ERROR(/Runnable) -like class that should return the known devices and their states.
IDeviceRecovery Interface for recovering a device that has gone offline.
IDeviceSelection Interface for device selection criteria.
IDeviceSelection.BaseDeviceType
IDeviceStateMonitor Provides facilities for monitoring the state of a IDevice .
IDeviceTest Interface for object that needs a reference to a ITestDevice .
IDisableable Interface that describes a Tradefed object that can be disabled.
IEmail Interface for sending email.
IEmail.Message Container for email message data.
IFileDownloader Interface for downloading a remote file.
IFileEntry Interface definition that provides simpler, mockable contract to FileEntry methods.
IFileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException Exception thrown if a resolver cannot be loaded or initialized.
IFlashingResourcesParser Interface for providing required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
IFlashingResourcesRetriever Interface for retrieving auxiliary image files needed to flash a device.
IFolderBuildInfo A simple abstract IBuildInfo whose build artifacts are containing in a local filesystem directory.
IFormatterGenerator Interface describing a formatter for SuiteResultHolder .
IGlobalConfiguration A class to encompass global configuration information for a single Trade Federation instance (encompassing any number of invocations of actual configurations).
IHarnessException Description of the harness exception interface that will be implemented by harness exceptions.
IHostCleaner Cleans up the host after the test run has finished.
IHostHealthAgent An interface to emit host or device metrics.
IHostMonitor Interface to dispatch host data
IHostMonitor.HostDataPoint Generic class for data to be reported.
IHostMonitor.HostMetricType
IHostOptions Host options holder interface.
IHostOptions.PermitLimitType Enum describing the possible permit limiters
IHostResourceManager Interface to manager host resource.
IHttpHelper Helper methods for performing http requests.
IHttpHelper.DataSizeException
IInvocationContext Holds information about the Invocation for the tests to access if needed.
IInvocationContext.TimingEvent
IInvocationContextReceiver A test that needs reference to the context of the invocation.
IInvocationExecution Interface describing the actions that will be done as part of an invocation.
IKeyStoreClient Interface to access a key store for password or sensitive data.
IKeyStoreFactory Factory for creating IKeyStoreClient .
ILabPreparer Marker interface for lab preparers

See ITargetPreparer for a description of what these interfaces are intended.

ILeveledLogOutput Classes which implement this interface provides methods that deal with outputting log messages.
ILogcatReceiver A class that provides the output of a device's logcat as an InputStreamSource .
ILogRegistry An interface for a ILogOutput singleton logger that multiplexes and manages different loggers.
ILogRegistry.EventType Events that are useful to be logged
ILogSaver Classes which implement this interface provide methods for storing logs to a central location.
ILogSaverListener Allows for ITestInvocationListener s to listen for when log files are saved.
IManagedTestDevice A ITestDevice whose lifecycle is managed.
IManagedTestDevice.DeviceEventResponse Container for a response to a IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) call
IManagedTestDeviceFactory Creator interface for IManagedTestDevice s
IMetricCollector This interface will be added as a decorator when reporting tests results in order to collect matching metrics.
IMetricCollectorReceiver Interface for IRemoteTest s to implement if they need to get the list of IMetricCollector s for the test run.
IMoblyYamlResultHandler Interface of mobly yaml result handler.
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult Interface of mobly yaml result
IModuleController Interface for controlling if a module should be executed or not.
IModuleController.RunStrategy Enum describing how the module should be executed.
IModuleParameterHandler The interface for parameters of suites modules.
IMultiDeviceRecovery Interface for recovering multiple offline devices.
IMultiDeviceTest This interface is deprecated. This interface is kept temporarily for compatibility but is not actually used anymore. Please do not implement it.
IMultiTargetPreparer Prepares the test environment for several devices together.
INativeDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
INativeDeviceTest Interface for object that needs a reference to a INativeDevice .
InfraErrorIdentifier Error Identifiers from Trade Federation infra, and dependent infra (like Build infra).
InputStreamSource This interface basically wraps an ERROR(/InputStream) to make it clonable.
InstallAllTestZipAppsSetup A ITargetPreparer that installs all apps in a test zip.
InstallApexModuleTargetPreparer
InstallApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more apks located on the filesystem.
InstallBuildEnvApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more test apks from an Android platform build env.
InstalledInstrumentationsTest Runs all instrumentation found on current device.
InstantAppHandler Handler for ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPreparer A ITargetPreparer that runs instrumentation
InstrumentationTest A Test that runs an instrumentation test package on given device.
InvocationContext Generic implementation of a IInvocationContext .
InvocationExecution Class that describes all the invocation steps: build download, target_prep, run tests, clean up.
InvocationLocal <T> This class provides invocation-scope variables.
InvocationMetricLogger A utility class for an invocation to log some metrics.
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Grouping allows to log several groups under a same key.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Some special named key that we will always populate for the invocation.
InvocationStatus A class to store invocation status.
InvocationStatus A helper enum to represent the invocation status
InvocationSummaryHelper Helper class for gathering and reporting TestSummary for set of listeners
InvocationToJUnitResultForwarder A class that listens to ITestInvocationListener events and forwards them to a TestListener .
IPostProcessor Post processors is a Trade Federation object meant to allow the processing of metrics and logs AFTER the tests and BEFORE result reporting.
IRemoteFeature Interface describing a feature in Tradefed that can be executed based on the request.
IRemoteFileResolver Interface for objects that can resolve a remote file into a local one.
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs The args passed to the resolvers
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Class holding information about the resolved file and some metadata.
IRemoteScheduledListenersFeature Extension of IRemoteFeature to support passing in IScheduledInvocationListener s.
IRemoteTest A test that reports results directly to a ITestInvocationListener .
IReportNotExecuted In case of an incomplete execution, IRemoteTest that implements this interface may report their non-executed tests for improved reporting.
IRescheduler Interface for rescheduling a config for future execution.
IResourceMetricCollector The interface for user to implement customized resource collectors.
IRestApiHelper A helper interface for performing REST API calls.
IResumableTest This interface is deprecated. No need for this anymore
IRetryDecision Interface driving the retry decision and applying the filter on the class for more targeted retry.
IRuntimeHintProvider
IRunUtil Interface for running timed operations and system commands.
IRunUtil.EnvPriority Enum that defines whether setting or unsetting a particular env.
IRunUtil.IRunnableResult An interface for asynchronously executing an operation that returns a boolean status.
ISandbox Interface defining a sandbox that can be used to run an invocation.
ISandboxFactory Factory for creating ISandbox .
ISetOptionReceiver Implementation of this interface should have an Option with a "set-option" name linked to HostTest#SET_OPTION_NAME .
IShardableListener A ITestInvocationListener that can be sharded.
IShardableTest A IRemoteTest that can be split into separately executable sub-tests.
IShardHelper Interface of an object that describes the sharding strategy to adopt for a configuration.
IsolatedHostTest Implements a TradeFed runner that uses a subprocess to execute the tests in a low-dependency environment instead of executing them on the main process.
ISupportGranularResults Interface specifying whether a ITestInvocationListener supports receiving the granular results or not.
ISystemStatusChecker An checker that performs checks on system status and returns a boolean to indicate if the system is in an expected state.
ISystemStatusCheckerReceiver A IRemoteTest that requires access to the ISystemStatusChecker from the configuration.
ITargetCleaner This interface is deprecated. tearDown has been moved to the base ITargetPreparer interface.
ITargetPreparer Prepares the test environment for the test run.
ITerribleFailureHandler An interface to handle terrible failures from LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver A runner that can filter which tests to run based on annotations.
ITestCollector Provides support for test collection; when set, test runner must perform a dry run to collect test cases without actually executing them.
ITestDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
ITestDevice.ApexInfo A simple struct class to store information about a single APEX
ITestDevice.MountPointInfo A simple struct class to store information about a single mountpoint
ITestDevice.RecoveryMode
ITestFileFilterReceiver A runner that can receive a file specifying which tests to run and/or not to run.
ITestFilterReceiver A runner that can filter which tests to run.
ITestInformationReceiver Interface to receive the TestInformation for some classes.
ITestInvocation Handles one TradeFederation test invocation.
ITestInvocation.ExitInformation Represents some exit information for an invocation.
ITestInvocationListener Listener for test results from the test invocation.
ITestLifeCycleReceiver Receives event notifications during instrumentation test runs.
ITestLogger An entity that can perform logging of data streams of various types.
ITestLoggerReceiver An entity that can be injected with an ITestLogger instance so that it can be used for logging purposes.
ITestsPool Interface describing a pool of tests that we can access and run
ITestSuite Abstract class used to run Test Suite.
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy
ITestSuiteResultLoader Interface describing an helper to load previous results in a way that can be re-run.
ITestSummaryListener Interface that allows ITestInvocationListener to exchange some limited information via summaries.
ITestsZipInstaller Installs tests from a tests zip file (as outputted by the build system) on a device.
ITokenProvider Interface describing an object that can provide the tokens of a particular device.
ITokenRequest Interface a IRemoteTest can implement to expose the fact that it requires a device with a special token.

J

JarHostTest Test runner for host-side JUnit tests.
JarHostTest.HostTestListener Wrapper listener that forwards all events except testRunStarted() and testRunEnded() to the embedded listener.
JavaCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Java coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
JavaCodeCoverageFlusher A utility class that resets and forces a flush of Java code coverage measurements from processes running on the device.
JSONFileKeyStoreClient A sample implementation where a local JSON file acts a key store.
JSONFileKeyStoreFactory Implementation of a JSON KeyStore Factory, which provides a JSONFileKeyStoreClient for accessing a JSON Key Store File.
JsonHttpTestResultReporter A result reporter that encode test metrics results and branch, device info into JSON and POST into an HTTP service endpoint
JUnit4ResultForwarder Result forwarder from JUnit4 Runner.
JUnit4TestFilter Helper Class that provides the filtering for JUnit4 runner by extending the Filter .
JUnitRunUtil A helper class for directing a IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) call to a Test#run(TestResult) call.
JUnitToInvocationResultForwarder A class that listens to TestListener events and forwards them to an ITestInvocationListener .
JUnitXmlParser Parser that extracts test result data from JUnit results stored in ant's XMLJUnitResultFormatter and forwards it to a ITestInvocationListener.

K

KeyguardControllerState A container for the keyguard states.
KeyguardStatusChecker Checks the keyguard status after module execution.
KeyStoreException Thrown when a fatal key store error happens.
KillExistingEmulatorPreparer A ITargetPreparer that shuts down a running emulator.
KnownFailurePreparer Target preparer to skip retrying known failure.

L

LabResourceDeviceMonitor The lab resource monitor which initializes/manages the gRPC server for LabResourceService.
LargeOutputReceiver A class designed to help run long running commands collect output.
LastShardDetector When running local sharding, sometimes we only want to execute some actions when the last shard reaches invocationEnded(long) .
LaunchCvdHelper Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.
LeakedThreadStatusChecker Status checker to ensure a module does not leak a running Thread.
LegacySubprocessResultsReporter A frozen implementation of the subprocess results reporter which should remain compatible with earlier versions of TF/CTS (eg 8+), despite changes in its superclass.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver that parses the output of a 'pm list instrumentation' query
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAndroidVirtualDevice The class for local virtual devices running on TradeFed host.
LocalAppBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IBuildInfo based on a provided local path
LocalDeveloper Detects and returns whether this is a local developer running Tradefed.
LocalDeviceBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IDeviceBuildInfo based on a provided filesystem directory path.
LocalEmulatorLaunch A TargetPreparer that launches an emulator locally from an android build environment.
LocalEmulatorSnapshot A TargetPreparer intended for generating a clean emulator snapshot from a android build/development environment
LocalFileHeader LocalFileHeader is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
LocalFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows linking local files
LocalFolderBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IFolderBuildInfo based on a provided local path
LocalHostResourceManager Manager host resource.
LocalPool Implementation of a pool of local tests
LocalRunInstructionBuilder Utility to compile the instruction to run test locally.
LockSettingsBaselineSetter A setter to remove screen lock settings.
LogcatCrashResultForwarder Special listener: on failures (instrumentation process crashing) it will attempt to extract from the logcat the crash and adds it to the failure message associated with the test.
LogcatEventParser
LogcatEventType Event types for LogcatEventParser .
LogcatOnFailureCollector Collector that will capture and log a logcat when a test case fails.
LogcatReceiver Class that collects logcat in background.
LogcatTimingMetricCollector A metric collector that collects timing information (eg user switch time) from logcat during one or multiple repeated tests by using given regex patterns to parse start and end signals of an event from logcat lines.
LogDataType Represents the data type of log data.
LogFile Class to hold the metadata for a saved log file.
LogFileSaver A helper for ITestInvocationListener 's that will save log data to a file
LogReceiver
LogRegistry A ILogRegistry implementation that multiplexes and manages different loggers, using the appropriate one based on the ERROR(/ThreadGroup) of the thread making the call.
LogSaverResultForwarder A ResultForwarder for saving logs with the global file saver.
LogUtil A logging utility class.
LogUtil.CLog A shim class for Log that automatically uses the simple classname of the caller as the log tag

M

MainlineModuleHandler A simple handler class for Mainline Modules that creates a InstallApexModuleTargetPreparer and injects the dynamic link into it based on the given mainline modules to automatically retrieve those modules.
MainlineTestModuleController Base class for a module controller to run tests based on the preloaded mainline modules on the device under test.
ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MaxSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions above a specified SDK version number.
MergedZipEntryCollection Merge individual zip entries in a large zip file into blocks to minimize the download attempts.
MergeMultiBuildTargetPreparer A IMultiTargetPreparer that allows to pass information from one build to another by naming them and the file key to copy to the other build.
MergeStrategy Describes how the results should be aggregated when multiple attempts are present.
MetricFilePostProcessor Used for uploading the metrics log file collected during the test and run level.
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MetricTestCase Extension of TestCase that allows to log metrics when running as part of TradeFed.
MetricTestCase.LogHolder Structure to hold a log file to be reported.
MetricUtil Utility class for pulling metrics from pushed statsd configurations.
MetricUtility Contains common utility methods for storing the test metrics, aggregating the metrics in similar tests and writing the metrics to a file.
MinApiLevelModuleController Base class for a module controller to not run tests when it below a specified API Level.
MinSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions below a specified SDK version number.
MixImageZipPreparer An IMultiTargetPreparer that mixes a system build's images in a device build.
MixKernelTargetPreparer A ITargetPreparer that allows to mix a kernel image with the device image.
MoblyBinaryHostTest Host test meant to run a mobly python binary file from the Android Build system (Soong)
MoblyYamlResultControllerInfoHandler Mobly yaml result 'Controller Info' element handler.
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
MoblyYamlResultHandlerFactory Mobly yaml result handler factory which generates appropriate handler based on result type.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModifiedFilesParser Class responsible to parse and extract information from modified_files.json.
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

O

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Option Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoTraceRecorder A utility class for recording perfetto trace on a ITestDevice .
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
ProcessInfo Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
ProfileParameterHandler Base parameter handler for any profile user.
ProfileTargetPreparer Base class for setting up target preparer for any profile user android.os.usertype.profile.XXX .
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnCloneProfileParameterHandler
RunOnCloneProfileTargetPreparer
RunOnSdkSandboxHandler Handler for ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .
RunOnSdkSandboxTargetPreparer An ITargetPreparer to marks that tests should run in the sdk sandbox.
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .
SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
 • If min-api-level is defined:
  • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetFileUtils
TargetFileUtils.FilePermission
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
TestEnvironment A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier Error identifier from tests and tests runners.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
TestResult Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunnerUtil A utility class to help various test runners.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map transition.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
TimeWaster A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TracePropagatingExecutorService An executor service that forwards tasks to an underlying implementation while propagating the tracing context.
TracingLogger Class that helps to manage tracing for each test invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserInfo Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VisibleBackgroundUserPreparer Target preparer for running tests in a user that is started in the visible in the background.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account