Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Sdk33ModuleController

public class Sdk33ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk33ModuleController


Chỉ chạy thử nghiệm nếu thiết bị đang thử nghiệm là phiên bản SDK 33 trở lên.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk33ModuleController ()

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk33ModuleController

public Sdk33ModuleController ()