Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Công cụ đồng hồ

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


Một tiện ích đồng hồ để chia sẻ logic đa thiết bị

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ClockworkUtils ()

Phương thức công khai

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

Phương pháp trợ giúp để chia sẻ thiết lập nhiều thiết bị trả về một ITestDevice cho người đồng hành và điền vào danh sách deviceInfos bằng đồng hồ

nhà thầu công cộng

Công cụ đồng hồ

public ClockworkUtils ()

Phương thức công khai

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

Phương pháp trợ giúp để chia sẻ thiết lập nhiều thiết bị trả về một ITestDevice cho người đồng hành và điền vào danh sách deviceInfos bằng đồng hồ

Thông số
deviceInfos : thông tin thiết bị được cung cấp

deviceList : danh sách thiết bị cần điền

trả lại
ITestDevice Thiết bị đồng hành ITestDevice