Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Ngoài điện thoại và máy tính bảng, hệ điều hành Android còn đóng vai trò là nền tảng cho nhiều loại phần cứng và công nghệ, bao gồm giao diện ô tô, mạng công ty thống nhất và thiết bị giải trí.
Android Automotive là một nền tảng đầy đủ, mã nguồn mở, có khả năng tùy biến cao, chạy trực tiếp trên phần cứng của xe.
Thiết lập và quản lý các thiết bị chạy Android 5.0 trở lên trên mạng công ty hoặc môi trường doanh nghiệp.
Khung đầu vào Android TV (TIF) đơn giản hóa việc phân phối nội dung trực tiếp đến Android TV.