Android kết hợp các tính năng bảo mật hàng đầu trong ngành để giữ cho nền tảng và hệ sinh thái Android được an toàn. Tìm hiểu thêm về mô hình bảo mật mạnh mẽ và chương trình bảo mật nghiêm ngặt của Android.
Hệ điều hành Android có khả năng bảo mật mạnh mẽ ngay từ đầu. Tìm hiểu thêm về từng tính năng bảo mật cơ bản được tích hợp trong nền tảng Android.
Android cung cấp nhiều tính năng bảo mật trên thiết bị mà bạn có thể triển khai để xây dựng các thiết bị an toàn nhất có thể.
Xem các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị chạy Android, bao gồm thông tin chi tiết từ nhà sản xuất thiết bị cụ thể.
Ngoài việc kiểm tra nền tảng chung, hãy chạy thử nghiệm được thiết kế đặc biệt để phát hiện và chẩn đoán các lỗ hổng bảo mật.
Thực hiện theo các phương pháp hay nhất bao gồm mọi thứ, từ bảo mật tổ chức và vận hành đến quyền riêng tư của người dùng và toàn bộ hệ sinh thái Android.