Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Tìm hiểu cách các phần phù hợp với nhau, từ hạt nhân đến HALs đến các thành phần hệ thống có thể cập nhật.
Tìm hiểu cách hoạt động của chương trình bảo mật Android và tìm hiểu cách triển khai các tính năng mới nhất.
Cung cấp trải nghiệm nhất quán với các thiết bị hỗ trợ Android khác cho người dùng và nhà phát triển ứng dụng.
Android là một hệ điều hành mã nguồn mở dành cho thiết bị di động và là một dự án mã nguồn mở tương ứng do Google dẫn đầu. Trang web này và kho lưu trữ Dự án nguồn mở Android (AOSP) cung cấp thông tin và mã nguồn cần thiết để tạo các biến thể tùy chỉnh của hệ điều hành Android, thiết bị cổng và phụ kiện cho nền tảng Android, đồng thời đảm bảo thiết bị đáp ứng các yêu cầu tương thích để giữ cho hệ sinh thái Android môi trường lành mạnh và ổn định cho hàng triệu người dùng.

Là một dự án mã nguồn mở, mục tiêu của Android là tránh bất kỳ điểm thất bại trọng tâm nào trong đó một công ty trong ngành có thể hạn chế hoặc kiểm soát những đổi mới của bất kỳ công ty nào khác. Cuối cùng, Android là một hệ điều hành sản xuất chất lượng đầy đủ cho sản phẩm tiêu dùng, với đầy đủ mã nguồn tùy biến mà có thể được chuyển đến gần bất kỳ thiết bị và tài liệu nào có sẵn cho tất cả mọi người (bằng tiếng Anh tại source.android.com và trong Đơn giản hóa Trung Quốc tại source.android.google.cn ).

Cũng như bạn có thể đóng góp mã để AOSP , bạn cũng có thể đóng góp cho AOSP tài liệu và chúng tôi muốn đầu vào của bạn! Tính linh hoạt và cơ sở mã luôn thay đổi của Android có nghĩa là trang web này cần phản hồi của bạn để giữ cho nội dung luôn mới, chính xác và phù hợp với những người triển khai Android. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra changelog để biết chi tiết về bản cập nhật AOSP gần đây và báo cáo lỗi hoặc gợi ý lời đề nghị sử dụng các trang web phản hồi ở dưới cùng của mỗi trang (hoặc bằng cách truy cập g.co/androidsourceissue ).

Hàng tháng, bản tin bảo mật Android được xuất bản cùng với bản tin Android Automotive và bản tin cập nhật Pixel.

Bản tin Android và Pixel được xuất bản với các liên kết đến các bản sửa lỗi liên quan và số bản dựng mới để hỗ trợ bản phát hành bảo mật hàng tháng.

Bản tin bảo mật Android Bản tin cập nhật Pixel Bản tin Android Auto

Tin tức

Tệp tham chiếu bản dựng là một chuỗi duy nhất, con người có thể đọc được chứa thông tin nhà sản xuất được cấp cho mỗi bản dựng, rất hữu ích trong việc báo cáo sự cố và giờ đây đã được ghi lại đầy đủ hơn.
Bản tin Android và Pixel tháng 7 năm 2021 đã được xuất bản cùng với các liên kết đến các bản sửa lỗi liên quan và số bản dựng mới để hỗ trợ bản phát hành bảo mật tháng 7.
Android 11 đã được phát hành! Trang web này bao gồm tài liệu để triển khai các tính năng, cải tiến và nâng cao trong phiên bản Android mới nhất.