Bộ điều khiển mô-đun Sdk34

public class Sdk34ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk34ModuleController


Chỉ chạy thử nghiệm nếu thiết bị được thử nghiệm là SDK phiên bản 34 trở lên.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

Sdk34ModuleController ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ điều khiển mô-đun Sdk34

public Sdk34ModuleController ()