PinKhông khả dụngThiết bịPhục hồi

public class BatteryUnavailableDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryUnavailableDeviceRecovery


Trình kiểm tra khôi phục sẽ kích hoạt cấu hình nếu không có mức pin.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Phương thức công khai

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Cơ hội bổ sung để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

nhà thầu công cộng

PinKhông khả dụngThiết bịPhục hồi

public BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Phương thức công khai

nênBỏ qua

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Cơ hội bổ sung để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Thông số
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

trả lại
boolean Đúng nếu bỏ qua phục hồi.