FoldableExpandingHandler

public class FoldableExpandingHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.FoldableExpandingHandler


Một IModuleParameterHandler mở rộng thành nhiều hơn cho từng cấu hình có thể gập lại không chính.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FoldableExpandingHandler ()

Phương thức công khai

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun cụ thể của tham số.

expandHandler ( states) expandHandler ( states)
String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

nhà thầu công cộng

FoldableExpandingHandler

public FoldableExpandingHandler ()

Phương thức công khai

áp dụngSetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun cụ thể của tham số. Ví dụ: đây có thể là các tùy chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

mở rộngHandler

public  expandHandler ( states)

Thông số
states

trả lại

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

trả lại
String