Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler

public final class SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler
extends SecondaryUserHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler


Trình xử lý cho ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler ()

Phương thức công khai

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

nhà thầu công cộng

SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler

public SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler ()

Phương thức công khai

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

trả lại
String