Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tối ưu hóa hiệu suất Android

Làm theo hướng dẫn trong phần này để đảm bảo thiết bị Android của bạn giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên và tối ưu hóa hiệu suất. Và tận dụng nhiều bài kiểm tra và công cụ được mô tả trong Đánh giá hiệu suất như một phần công việc của bạn để tận dụng tối đa Android.

Bộ nhớ đệm APK

Tài liệu này mô tả thiết kế của giải pháp bộ nhớ đệm APK để cài đặt nhanh các ứng dụng được tải sẵn trên thiết bị hỗ trợ phân vùng A / B. OEM có thể đặt tải trước và các ứng dụng phổ biến trong bộ đệm ẩn APK được lưu trữ trong phân vùng B gần như trống trên các thiết bị được phân vùng A / B mới mà không ảnh hưởng đến bất kỳ không gian dữ liệu hướng tới người dùng nào.

Thời gian khởi động

Android 8.0 cho phép giảm thời gian khởi động bằng cách hỗ trợ một số cải tiến trên một loạt các thành phần. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho đối tác để cải thiện thời gian khởi động cho các thiết bị Android cụ thể.

Sức khỏe

Android 9 bao gồm android.hardware.health HAL 2.0, một bản nâng cấp phiên bản chính từ health@1.0 HAL. HAL mới này cung cấp sự tách biệt rõ ràng hơn giữa khung và mã của nhà cung cấp, nhiều mức độ tự do hơn để tùy chỉnh nhà cung cấp trong báo cáo thông tin sức khỏe và nhiều thông tin về tình trạng của thiết bị hơn chỉ là pin.

lowmemorykiller

lmkd trình lmkd không gian người dùng thực hiện chức năng tương tự nhưng với các cơ chế nhân hiện có để phát hiện và ước tính áp lực bộ nhớ. Nó sử dụng các sự kiện vmpressure do kernel tạo ra để nhận thông báo về mức áp suất bộ nhớ.

RAM thấp

Android hỗ trợ các thiết bị có RAM chỉ 512MB. Tài liệu này nhằm giúp các OEM tối ưu hóa và định cấu hình Android cho các thiết bị có bộ nhớ thấp.

Tối ưu hóa có hướng dẫn hồ sơ

Hệ thống xây dựng Android hỗ trợ sử dụng tối ưu hóa hướng dẫn hồ sơ (PGO) của Clang trên các mô-đun Android gốc có quy tắc xây dựng kế hoạch chi tiết.

Ảnh chụp nhanh Nhiệm vụ

Task Snapshots là cơ sở hạ tầng được giới thiệu trong Android O, kết hợp ảnh chụp màn hình cho Hình thu nhỏ gần đây cũng như Bề mặt đã lưu từ Trình quản lý cửa sổ. Hình thu nhỏ gần đây biểu thị trạng thái cuối cùng của một nhiệm vụ trong chế độ xem Gần đây.

Ghi nhật ký trước

Android 9 giới thiệu một chế độ đặc biệt của SQLiteDatabase được gọi là Compatibility WAL (ghi nhật ký ghi trước) cho phép cơ sở dữ liệu sử dụng journal_mode=WAL trong khi vẫn duy trì hành vi giữ tối đa một kết nối cho mỗi cơ sở dữ liệu.