تست از طریق Tradefed

اجرای تست‌ها در Tradefed توسط دونده‌های آزمایشی انجام می‌شود که امکان کنترل دستگاه‌های اندرویدی را برای مراحل تست لازم می‌دهد. این بخش ها را به ترتیب دنبال کنید.

1. یک تست جدید بنویسید

در اینجا شما اصولی را که برای نوشتن یک تست جدید Tradefed استفاده می شود، یاد خواهید گرفت. این به ویژه در صورتی مفید است که قصد دارید از یک نوع آزمایشی کاملاً جدید پشتیبانی کنید و به یک دونده جدید نیاز دارید که از ابتدا ساخته شود.

برای دستورالعمل‌ها به نوشتن یک تست دونده Tradefed مراجعه کنید.

2. یک تست قابل تجزیه بنویسید

همچنین ممکن است یاد بگیرید که چگونه رانر آزمایشی خود را قابل خرد کردن کنید. یک راه‌انداز آزمایشی قابل تجزیه به زیرساخت اجازه می‌دهد تا اجرای کامل آزمایش را روی چندین دستگاه (هم‌هم یا غیر هم‌هم) ​​توزیع کند. این زمانی مفید است که مجموعه تست‌ها بزرگ است و می‌خواهید اجرا و سرعت تکمیل را موازی کنید.

برای مراحل به نوشتن یک تست IRemoteTest خرد شده رجوع کنید.

3. یک تست میزبان محور بنویسید

تست‌های میزبان محور یک مورد استفاده رایج هستند که در آن اجرای آزمایش از سمت میزبان هدایت می‌شود و دستگاه را در صورت نیاز برای آزمایش جستجو می‌کند. این زمانی مفید است که عملکرد دستگاه مورد نیاز آزمایش بر وضعیت خود دستگاه تأثیر بگذارد، برای مثال راه‌اندازی مجدد دستگاه.

نوع تست رانر را می توان در Tradefed یا هنگام اجرا از طریق مجموعه استفاده کرد.

برای دستورالعمل‌ها به نوشتن آزمون مبتنی بر میزبان در Trade Federation مراجعه کنید.

4. گزارش معیارها از آزمون

این نسبتاً معمول است که یک آزمایش علاوه بر نتایج اجرا، معیارهایی را نیز گزارش کند. بسته به دونده آزمایشی، چندین روش برای گزارش معیارها وجود دارد.

برای مثال به معیارهای گزارش یا داده‌های یک آزمون Tradefed مراجعه کنید.

5. جمع آوری خودکار ورود به سیستم

برخی از گزارش‌ها معمولاً برای رفع اشکال استفاده می‌شوند، به عنوان مثال: Logcat. بنابراین Tradefed یک مکانیسم خودکار برای جمع آوری آنها به راحتی ارائه می دهد.

برای استفاده به گزارش خودکار در مجموعه شکست مراجعه کنید.

6. امتحان مجدد خودکار

می‌توانید Tradefed را فعال کنید تا به‌طور خودکار شکست‌ها را دوباره امتحان کند یا برخی از آزمایش‌ها را چندین بار در تکرار اجرا کند.

برای جزئیات بیشتر به تست خودکار مجدد مراجعه کنید.

7. جداسازی را دوباره امتحان کنید

می‌توانید Tradefed را فعال کنید تا بین تلاش‌های مجدد، اجرای آزمایش را جدا کند.

برای جزئیات بیشتر به جداسازی مجدد مراجعه کنید.

8. یک تست پوسته بنویسید

به نوشتن تست پوسته در فدراسیون تجارت مراجعه کنید.

9. فیلترهای تست سراسری را پیکربندی کنید

فیلترهای جهانی را در فدراسیون تجارت ببینید.