เมล็ดก่อนหน้า (<=4.19)

ส่วนย่อยของเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับเคอร์เนลก่อนหน้า (<=4.19) เท่านั้น หากคุณกำลังใช้เคอร์เนลที่ใหม่กว่า โปรดดูเอกสารที่อยู่นอกส่วนย่อยนี้