นอกเหนือจากโทรศัพท์และแท็บเล็ตแล้ว ระบบปฏิบัติการ Android ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงเครือข่ายองค์กรและอุปกรณ์ความบันเทิงแบบครบวงจร
สร้างอุปกรณ์ Android เสมือนที่กำหนดค่าได้ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งจากระยะไกลและภายในเครื่อง
ตั้งค่าและจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไปบนเครือข่ายองค์กรหรือสภาพแวดล้อมองค์กร
Android TV Input Framework (TIF) ช่วยลดความยุ่งยากในการส่งเนื้อหาสดไปยัง Android TV