Genel Çekirdek Görüntüsü (GKI) sürüm derlemeleri

Bu sayfa, GKI sürüm yapılarının farklı sürümlerinin bir listesini sağlar.

Çekirdek kaynak kodunu senkronize etmek için aşağıdakileri yürütün:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

Salıverme

Belirli sürüm yapıları hakkında bilgi için aşağıdakilere bakın:

Sorularınız varsa Sorun İzleyici'de bir hata bildirin.