Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English
HAL Arabirim Açıklama Dili (HIDL), bir HAL ve kullanıcıları arasındaki arabirimi belirtir. Arabirimler ve paketler halinde toplanan türleri ve yöntem çağrılarını tanımlar. HIDL, bağımsız olarak derlenebilen ve süreçler arası iletişim için tasarlanmış kod tabanları arasında iletişim kurmak için bir sistemdir.
HAL, Android'in daha düşük düzeyli sürücü uygulamaları konusunda agnostik olmasını sağlayan donanım satıcılarının uygulayacağı standart bir arabirim tanımlar. HAL kullanmak, üst düzey sistemi etkilemeden veya değiştirmeden işlevsellik uygulamanızı sağlar.
Android cihazlarda test yapmak için tasarlanmış sürekli bir test çerçevesi. Bir ana bilgisayarda çalışan ve adb üzerinden ddmlib kullanarak bir veya daha fazla Android cihazla iletişim kuran bir Java uygulamasıdır.