Test Google

GoogleTest (GTest, czasami nazywany także „testami natywnymi”) dla platformy zwykle uzyskuje dostęp do warstw HAL niższego poziomu lub przeprowadza surowe IPC w odniesieniu do różnych usług systemowych. Z tego powodu podejście do testowania jest zwykle ściśle powiązane z testowaną usługą.

Aby zintegrować się z infrastrukturą ciągłego testowania, zbuduj swoje GTesty przy użyciu struktury GTest .

Przykłady

Oto kilka przykładów GTest w źródle platformy:

Podsumowanie kroków

 1. Postępuj zgodnie z przykładową konfiguracją modułu GTest .

 2. Aby automatycznie uwzględnić zależności GTest, użyj reguły kompilacji BUILD_NATIVE_TEST w konfiguracji modułu testowego.

 3. Napisz konfigurację testową, postępując zgodnie z przykładami opcji prostych i złożonych .

 4. Zbuduj moduł testowy z mmm dla kompilacji przyrostowych lub mma dla pełnych kompilacji:

  make hwui_unit_tests -j
  
 5. Uruchom test lokalnie za pomocą Atest :

   atest hwui_unit_tests
  

  Możesz także dodać argumenty do swoich GTestów. Oto szczególnie przydatne argumenty:

  • native-test-flag określa dodatkowe wartości flag, które mają zostać przekazane do polecenia powłoki GTest.
  • native-test-timeout określa wartość limitu czasu testu w mikrosekundach.

   Poniższy przykładowy kod używa obu tych argumentów:

   atest test-name -- --module-arg test-name:native-test-flag:"\"argument1 argument2\"" \
     --module-arg test-name:native-test-timeout:60000
   
 6. Przeprowadź test z uprzężą testową Federacji Handlowej:

  make tradefed-all -j
  tradefed.sh run template/local_min --template:map test=hwui_unit_tests
  
 7. Ręcznie zainstaluj i uruchom:

  1. Prześlij wygenerowany testowy plik binarny na swoje urządzenie:

    adb push ${OUT}/data/nativetest/hwui_unit_tests/hwui_unit_tests \
    /data/nativetest/hwui_unit_tests/hwui_unit_tests
   
  2. Uruchom GTest i wykonaj test, wywołując testowy plik binarny na urządzeniu:

    adb shell /data/nativetest/hwui_unit_tests/hwui_unit_tests
   

   Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania wykonywania testów, dodaj parametr --help do pliku binarnego testu. Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów, zapoznaj się z zaawansowanym przewodnikiem GTest .