גרסאות build גנריות של תמונת ליבה (GKI)

בדף הזה מפורטות גרסאות שונות של גרסאות build של GKI.

כדי לסנכרן את קוד המקור של הליבה:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

פריטי תוכן

במאמרים הבאים יש מידע על גרסאות build ספציפיות:

אם יש לכם שאלות, תוכלו לדווח על באג במעקב אחר בעיות.