Globalne filtry w Federacji Handlowej

Filtry globalne to sposób na udostępnienie Tradefed filtrów testowych, które automatycznie zastosują się do wywołania, bez konieczności martwienia się o to, czy test je obsługuje, czy nie.

Będzie działać, jeśli konfiguracja nie obsługuje filtrowania, ale zapewni korzyść polegającą na tym, że nie będzie zgłaszać wyjątku konfiguracji, jak to zwykle ma miejsce w Tradefed. Dzięki temu usługa posiadająca minimalną wiedzę na temat Tradefed może łatwo generować i ogólnie udostępniać flagi filtrów.

Składnia

--global-filters:include-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

--global-filters:exclude-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

Gdzie nazwa-modułu jest jedyną obowiązkową częścią, którą należy podać.

Na przykład:

  • --global-filters:include-filter modułA: uruchomi tylko moduł
  • --global-filters:include-filter modułA klasa#metoda: uruchomi tylko pasującą metodę

Opcję można powtórzyć, jeśli potrzeba więcej filtrów. Wykluczenie ma pierwszeństwo przed włączeniem.

Realizacja

Kod źródłowy