Środowisko programistyczne TF

Federacja Handlowa jest dystrybuowana wraz z AOSP i wykorzystuje system kompilacji Android do utworzenia pliku binarnego. Upewnij się, że masz środowisko kompilacji umożliwiające kompilowanie i uruchamianie pakietów z drzewa źródłowego systemu Android.

Zbuduj Tradefed

Z katalogu głównego drzewa źródeł Androida:

source ./build/make/envsetup.sh
lunch <device-target>
make tradefed-all -j8

Zobacz Tworzenie Tradefed , aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania środowiska do kodowania w Tradefed.

Pobierz Tradefed

Możesz pobrać już zbudowane pakiety Tradefed gotowe do użycia z Panelu Ciągłej Integracji w kolumnie test_suites_x86_64 ; poszukaj pliku tradefed.zip na karcie Artefakty kompilacji .

Po rozpakowaniu możesz po prostu wywołać plik ./tradefed.sh bezpośrednio z rozpakowanego katalogu.

Uruchom z wiersza poleceń

Tradefed wymaga narzędzia adb w $PATH :

export PATH=$PATH:<path/to/adb>

Jeśli Tradefed został zbudowany, skrypt uruchamiający tradefed.sh będzie dostępny z Twojej ścieżki. Aby uruchomić Konsolę Federacji Handlowej :

tradefed.sh

Teraz Twoje środowisko jest skonfigurowane dla Federacji Handlowej.