Yerel Android Platform Kodunda Hata Ayıklama

Bu bölüm, platform düzeyinde özellikler geliştirirken yerel Android platform kodunda hata ayıklama, izleme ve profil oluşturmaya yönelik yararlı araçları ve ilgili komutları özetlemektedir.

Not: Bu bölümdeki ve bu sitenin başka yerlerindeki sayfalar, Android'in belirli yönlerinde hata ayıklamak için adb setprop argümanıyla birlikte kullanılmasını önerir. Android 7.x ve önceki sürümlerde özellik adlarının uzunluk sınırı 32 karakterdi. Bu, uygulamanın adını içeren bir sarma özelliği oluşturmak için adı sığacak şekilde kısaltmanın gerekli olduğu anlamına geliyordu. Android 8.0 ve sonraki sürümlerde bu sınır çok daha yüksektir ve kesme gerektirmemelidir.

Bu sayfa, logcat çıktısında bulunan kilitlenme dökümlerini çevreleyen temel bilgileri kapsar. Diğer sayfalarda yerel çökmeleri teşhis etme , dumpsys ile sistem hizmetlerini keşfetme, yerel belleği , ağı ve RAM kullanımını görüntüleme, yerel koddaki bellek hatalarını tespit etmek için AdresSanitizer'ı kullanma, performans sorunlarını değerlendirme ( systrace dahil) ve hata ayıklayıcıları kullanma hakkında çok daha fazla ayrıntı bulunur.

Kaza çöplükleri ve mezar taşları

Dinamik olarak bağlantılı bir yürütülebilir dosya başlatıldığında, bir çökme durumunda, temel bir kilitlenme dökümünün logcat'e ve daha ayrıntılı bir mezar taşı dosyasının /data/tombstones/ a yazılmasına neden olan birkaç sinyal işleyici kaydedilir. Mezar taşı, çöken işlemle ilgili ekstra veriler içeren bir dosyadır. Özellikle, çökme sürecindeki tüm iş parçacıklarının (yalnızca sinyali yakalayan iş parçacığının değil) yığın izlerini, tam bir bellek haritasını ve tüm açık dosya tanımlayıcılarının bir listesini içerir.

Android 8.0'dan önce çökmeler, debuggerd ve debuggerd64 arka plan programları tarafından işleniyordu. Android 8.0 ve üzeri sürümlerde, gerektiğinde crash_dump32 ve crash_dump64 oluşturulur.

Çarpma damperinin takılması ancak halihazırda başka hiçbir şeyin takılı olmaması durumunda mümkündür; bu, strace veya lldb gibi araçların kullanılmasının çarpma atıklarının oluşmasını önleyeceği anlamına gelir.

Örnek çıktı (zaman damgaları ve gereksiz bilgiler kaldırılmış olarak):

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Build fingerprint: 'Android/aosp_angler/angler:7.1.1/NYC/enh12211018:eng/test-keys'
Revision: '0'
ABI: 'arm'
pid: 17946, tid: 17949, name: crasher >>> crasher <<<
signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xc
  r0 0000000c r1 00000000 r2 00000000 r3 00000000
  r4 00000000 r5 0000000c r6 eccdd920 r7 00000078
  r8 0000461a r9 ffc78c19 sl ab209441 fp fffff924
  ip ed01b834 sp eccdd800 lr ecfa9a1f pc ecfd693e cpsr 600e0030

backtrace:
  #00 pc 0004793e /system/lib/libc.so (pthread_mutex_lock+1)
  #01 pc 0001aa1b /system/lib/libc.so (readdir+10)
  #02 pc 00001b91 /system/xbin/crasher (readdir_null+20)
  #03 pc 0000184b /system/xbin/crasher (do_action+978)
  #04 pc 00001459 /system/xbin/crasher (thread_callback+24)
  #05 pc 00047317 /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22)
  #06 pc 0001a7e5 /system/lib/libc.so (__start_thread+34)
Tombstone written to: /data/tombstones/tombstone_06

Çıktının son satırı diskteki tüm mezar taşının konumunu verir.

Eğer ayrıştırılmamış ikili dosyalara sahipseniz, yığını development/scripts/stack içine yapıştırarak satır numarası bilgileriyle daha ayrıntılı bir çözüm elde edebilirsiniz:

development/scripts/stack

İpucu: Kolaylık olması açısından, lunch çalıştırdıysanız stack zaten $PATH dosyanızdadır, dolayısıyla tam yolu sağlamanıza gerek yoktur.

Örnek çıktı (yukarıdaki logcat çıktısına göre):

Reading native crash info from stdin
03-02 23:53:49.477 17951 17951 F DEBUG  : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
03-02 23:53:49.477 17951 17951 F DEBUG  : Build fingerprint: 'Android/aosp_angler/angler:7.1.1/NYC/enh12211018:eng/test-keys'
03-02 23:53:49.477 17951 17951 F DEBUG  : Revision: '0'
03-02 23:53:49.477 17951 17951 F DEBUG  : ABI: 'arm'
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  : pid: 17946, tid: 17949, name: crasher >>> crasher <<<
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  : signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xc
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  :   r0 0000000c r1 00000000 r2 00000000 r3 00000000
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  :   r4 00000000 r5 0000000c r6 eccdd920 r7 00000078
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  :   r8 0000461a r9 ffc78c19 sl ab209441 fp fffff924
03-02 23:53:49.478 17951 17951 F DEBUG  :   ip ed01b834 sp eccdd800 lr ecfa9a1f pc ecfd693e cpsr 600e0030
03-02 23:53:49.491 17951 17951 F DEBUG  :
03-02 23:53:49.491 17951 17951 F DEBUG  : backtrace:
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #00 pc 0004793e /system/lib/libc.so (pthread_mutex_lock+1)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #01 pc 0001aa1b /system/lib/libc.so (readdir+10)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #02 pc 00001b91 /system/xbin/crasher (readdir_null+20)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #03 pc 0000184b /system/xbin/crasher (do_action+978)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #04 pc 00001459 /system/xbin/crasher (thread_callback+24)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #05 pc 00047317 /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   #06 pc 0001a7e5 /system/lib/libc.so (__start_thread+34)
03-02 23:53:49.492 17951 17951 F DEBUG  :   Tombstone written to: /data/tombstones/tombstone_06
Reading symbols from /huge-ssd/aosp-arm64/out/target/product/angler/symbols
Revision: '0'
pid: 17946, tid: 17949, name: crasher >>> crasher <<<
signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xc
   r0 0000000c r1 00000000 r2 00000000 r3 00000000
   r4 00000000 r5 0000000c r6 eccdd920 r7 00000078
   r8 0000461a r9 ffc78c19 sl ab209441 fp fffff924
   ip ed01b834 sp eccdd800 lr ecfa9a1f pc ecfd693e cpsr 600e0030
Using arm toolchain from: /huge-ssd/aosp-arm64/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.9/bin/

Stack Trace:
 RELADDR  FUNCTION          FILE:LINE
 0004793e pthread_mutex_lock+2    bionic/libc/bionic/pthread_mutex.cpp:515
 v------> ScopedPthreadMutexLocker  bionic/libc/private/ScopedPthreadMutexLocker.h:27
 0001aa1b readdir+10         bionic/libc/bionic/dirent.cpp:120
 00001b91 readdir_null+20      system/core/debuggerd/crasher.cpp:131
 0000184b do_action+978       system/core/debuggerd/crasher.cpp:228
 00001459 thread_callback+24     system/core/debuggerd/crasher.cpp:90
 00047317 __pthread_start(void*)+22 bionic/libc/bionic/pthread_create.cpp:202 (discriminator 1)
 0001a7e5 __start_thread+34     bionic/libc/bionic/clone.cpp:46 (discriminator 1)

stack tüm mezar taşı üzerinde kullanabilirsiniz. Örnek:

stack < FS/data/tombstones/tombstone_05

Bu, geçerli dizindeki bir hata raporunu yeni açtıysanız kullanışlıdır. Yerel kilitlenmeleri ve mezar taşlarını tanılama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yerel Kilitlenmeleri Tanılama .

Çalışan bir süreçten yığın izleme/mezar taşı alma

Çalışan bir işlemden yığın dökümü almak için debuggerd aracını kullanabilirsiniz. Komut satırından, tam bir işaretleme taşını stdout dökmek için bir işlem kimliği (PID) kullanarak debuggerd çağırın. Süreçteki her iş parçacığının yalnızca yığınını elde etmek için -b veya --backtrace bayrağını ekleyin.

Karmaşık bir gevşemeyi anlamak

Bir uygulama çöktüğünde yığın oldukça karmaşık olma eğilimindedir. Aşağıdaki ayrıntılı örnek, birçok karmaşıklığı vurgulamaktadır:

  #00 pc 00000000007e6918 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x346b000)
  #01 pc 00000000001845cc /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x346b000)
  #02 pc 00000000001847e4 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x346b000)
  #03 pc 00000000001805c0 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x346b000) (Java_com_google_speech_recognizer_AbstractRecognizer_nativeRun+176)

#00–#03 kareleri, ayrı bir .so dosyasına çıkartılmak yerine disk alanından tasarruf etmek için APK'da sıkıştırılmamış olarak saklanan yerel JNI kodundandır. Android 9 ve sonraki sürümlerdeki yığın çözücünün, Android'e özgü bu yaygın durumla başa çıkmak için çıkarılan .so dosyasına ihtiyacı yoktur.

#00–#02 kareleri, geliştirici tarafından çıkarıldığı için sembol adlarına sahip değildir.

Çerçeve #03, simgelerin mevcut olduğu durumlarda çözücünün bunları kullandığını gösterir.

  #04 pc 0000000000117550 /data/dalvik-cache/arm64/system@priv-app@Velvet@Velvet.apk@classes.dex (offset 0x108000) (com.google.speech.recognizer.AbstractRecognizer.nativeRun+160)

Çerçeve #04, önceden derlenmiş Java kodudur. Eski çözücü burada dururdu ve Java aracılığıyla çözemezdi.

  #05 pc 0000000000559f88 /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub+584)
  #06 pc 00000000000ced40 /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*)+200)
  #07 pc 0000000000280cf0 /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToCompiledCodeBridge(art::Thread*, art::ArtMethod*, art::ShadowFrame*, unsigned short, art::JValue*)+344)
  #08 pc 000000000027acac /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*)+948)
  #09 pc 000000000052abc0 /system/lib64/libart.so (MterpInvokeDirect+296)
  #10 pc 000000000054c614 /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl+14484)

#05–#10 arasındaki kareler ART yorumlayıcı uygulamasındandır. Android 9'dan daha düşük sürümlerdeki yığın çözücü, bu kareleri, yorumlayıcının hangi kodu yorumladığını açıklayan 11 numaralı çerçevenin bağlamı olmadan gösterirdi. ART'ın kendisinde hata ayıklıyorsanız bu çerçeveler kullanışlıdır. Bir uygulamada hata ayıklama yapıyorsanız bunları göz ardı edebilirsiniz. simpleperf gibi bazı araçlar bu çerçeveleri otomatik olarak atlar.

  #11 pc 00000000001992d6 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x26cf000) (com.google.speech.recognizer.AbstractRecognizer.run+18)

Çerçeve #11, yorumlanmakta olan Java kodudur.

  #12 pc 00000000002547a8 /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.780698333+496)
  #13 pc 000000000025a328 /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToInterpreterBridge(art::Thread*, art::CodeItemDataAccessor const&, art::ShadowFrame*, art::JValue*)+216)
  #14 pc 000000000027ac90 /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*)+920)
  #15 pc 0000000000529880 /system/lib64/libart.so (MterpInvokeVirtual+584)
  #16 pc 000000000054c514 /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl+14228)

Çerçeve #12–#16, yorumlayıcı uygulamasının kendisidir.

  #17 pc 00000000002454a0 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (offset 0x1322000) (com.google.android.apps.gsa.speech.e.c.c.call+28)

Çerçeve #17, yorumlanmakta olan Java kodudur. Bu Java yöntemi #12–#16 yorumlayıcı çerçevelerine karşılık gelir.

  #18 pc 00000000002547a8 /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.780698333+496)
  #19 pc 0000000000519fd8 /system/lib64/libart.so (artQuickToInterpreterBridge+1032)
  #20 pc 00000000005630fc /system/lib64/libart.so (art_quick_to_interpreter_bridge+92)

Çerçeve #18–#20, VM'nin kendisidir; derlenmiş Java kodundan yorumlanmış Java koduna geçiş kodudur.

  #21 pc 00000000002ce44c /system/framework/arm64/boot.oat (offset 0xdc000) (java.util.concurrent.FutureTask.run+204)

Çerçeve #21, #17'deki Java yöntemini çağıran derlenmiş Java yöntemidir.

  #22 pc 0000000000559f88 /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub+584)
  #23 pc 00000000000ced40 /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*)+200)
  #24 pc 0000000000280cf0 /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToCompiledCodeBridge(art::Thread*, art::ArtMethod*, art::ShadowFrame*, unsigned short, art::JValue*)+344)
  #25 pc 000000000027acac /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*)+948)
  #26 pc 0000000000529880 /system/lib64/libart.so (MterpInvokeVirtual+584)
  #27 pc 000000000054c514 /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl+14228)

Çerçeve #22–#27, yorumlanmış koddan derlenmiş bir yönteme yöntem çağrısı yapan yorumlayıcı uygulamasıdır.

  #28 pc 00000000003ed69e /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (com.google.android.apps.gsa.shared.util.concurrent.b.e.run+22)

Çerçeve #28, yorumlanmakta olan Java kodudur.

  #29 pc 00000000002547a8 /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.780698333+496)
  #30 pc 0000000000519fd8 /system/lib64/libart.so (artQuickToInterpreterBridge+1032)
  #31 pc 00000000005630fc /system/lib64/libart.so (art_quick_to_interpreter_bridge+92)

#29–#31 numaralı kareler, derlenmiş kod ile yorumlanmış kod arasındaki başka bir geçiştir.

  #32 pc 0000000000329284 /system/framework/arm64/boot.oat (offset 0xdc000) (java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker+996)
  #33 pc 00000000003262a0 /system/framework/arm64/boot.oat (offset 0xdc000) (java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run+64)
  #34 pc 00000000002037e8 /system/framework/arm64/boot.oat (offset 0xdc000) (java.lang.Thread.run+72)

Çerçeve #32–#34, birbirini doğrudan çağıran derlenmiş Java çerçeveleridir. Bu durumda yerel çağrı yığını Java çağrı yığınıyla aynıdır.

  #35 pc 0000000000559f88 /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub+584)
  #36 pc 00000000000ced40 /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*)+200)
  #37 pc 0000000000280cf0 /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToCompiledCodeBridge(art::Thread*, art::ArtMethod*, art::ShadowFrame*, unsigned short, art::JValue*)+344)
  #38 pc 000000000027acac /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*)+948)
  #39 pc 0000000000529f10 /system/lib64/libart.so (MterpInvokeSuper+1408)
  #40 pc 000000000054c594 /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl+14356)

#35–#40 kareleri yorumlayıcının kendisidir.

  #41 pc 00000000003ed8e0 /system/priv-app/Velvet/Velvet.apk (com.google.android.apps.gsa.shared.util.concurrent.b.i.run+20)

Çerçeve #41, yorumlanmakta olan Java kodudur.

  #42 pc 00000000002547a8 /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.780698333+496)
  #43 pc 0000000000519fd8 /system/lib64/libart.so (artQuickToInterpreterBridge+1032)
  #44 pc 00000000005630fc /system/lib64/libart.so (art_quick_to_interpreter_bridge+92)
  #45 pc 0000000000559f88 /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub+584)
  #46 pc 00000000000ced40 /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*)+200)
  #47 pc 0000000000460d18 /system/lib64/libart.so (art::(anonymous namespace)::InvokeWithArgArray(art::ScopedObjectAccessAlreadyRunnable const&, art::ArtMethod*, art::(anonymous namespace)::ArgArray*, art::JValue*, char const*)+104)
  #48 pc 0000000000461de0 /system/lib64/libart.so (art::InvokeVirtualOrInterfaceWithJValues(art::ScopedObjectAccessAlreadyRunnable const&, _jobject*, _jmethodID*, jvalue*)+424)
  #49 pc 000000000048ccb0 /system/lib64/libart.so (art::Thread::CreateCallback(void*)+1120)

#42–#49 numaralı kareler VM'nin kendisidir. Bu sefer Java'yı yeni bir iş parçacığında çalıştırmaya başlayan koddur.

  #50 pc 0000000000082e24 /system/lib64/libc.so (__pthread_start(void*)+36)
  #51 pc 00000000000233bc /system/lib64/libc.so (__start_thread+68)

#50–#51 arasındaki kareler tüm konuların nasıl başlaması gerektiğidir. Bu, libc yeni iş parçacığı başlangıç ​​kodudur.