نمای کلی چند نمایشگر

سازمان

محتوای چند نمایشگر (MD) به صورت زیر سازماندهی شده است:

حوزه موضوع مقاله
در حال توسعه و آزمایش شیوه های توصیه شده
محیط تست و توسعه
سوالات متداول
مجموعه مقالات مرتبط نمایش می دهد
پشتیبانی از دکوراسیون سیستم
پشتیبانی از ویرایشگر روش ورودی
مقالات انفرادی چند رزومه
خط مشی راه اندازی فعالیت
صفحه قفل
مسیریابی ورودی
صدای چند منطقه ای

واژه شناسی

در سراسر این مقالات، نمایشگرهای اولیه و ثانویه به شرح زیر تعریف می شوند:

  • نمایشگر اصلی (پیش‌فرض) دارای شناسه نمایشگر DEFAULT_DISPLAY است
  • نمایشگر ثانویه دارای شناسه نمایشگر است نه DEFAULT_DISPLAY