Globalne filtry w Federacji Handlowej

Filtry globalne to sposób na udostępnienie Tradefed filtrów testowych, które będą miały zastosowanie do wywołania automatycznie, bez martwienia się o to, czy test je obsługuje, czy nie.

Nie będzie działać, jeśli konfiguracja nie obsługuje filtrowania, ale zapewnia korzyść polegającą na nie zgłaszaniu wyjątku ConfigurationException, jak to zwykle ma miejsce w Tradefed. Dzięki temu usługa z minimalną wiedzą na temat Tradefed może łatwo generować i ogólnie udostępniać flagi filtrów.

Składnia

--global-filters:include-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

--global-filters:exclude-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

Gdzie nazwa-modułu jest jedyną obowiązkową częścią, którą należy podać.

Na przykład:

  • --global-filters:include-filter moduleA : uruchomi tylko moduł
  • --global-filters:include-filter moduleA class#method : uruchomi tylko pasującą metodę

Opcję można powtórzyć, jeśli potrzeba więcej filtrów. Wykluczenie ma pierwszeństwo przed włączeniem.

Realizacja

Kod źródłowy