Quản lý công việc

Trong Android 13, một tính năng mới của Giao diện người dùng hệ thống có tên là Trình quản lý tác vụ sẽ thông báo cho người dùng về trạng thái và tài nguyên đang được sử dụng bởi các dịch vụ trên nền trước trên các ứng dụng nền và cho phép người dùng dừng các ứng dụng này.

Với việc giới thiệu quyền thông báo trong Android 13, người dùng có quyền kiểm soát việc tắt thông báo từ các ứng dụng nền chạy các dịch vụ trên nền trước về vị trí, phát và chiếu phương tiện, đồng bộ hóa dữ liệu, cuộc gọi thoại và video cũng như các thiết bị được kết nối. Khi những thông báo như vậy bị tắt, các thông báo bắt buộc từ các dịch vụ trên nền trước cho biết trạng thái và mức sử dụng tài nguyên của chúng đối với người dùng sẽ không được hiển thị. Trình quản lý tác vụ thêm một thanh thông tin trên màn hình Cài đặt nhanh để thông báo cho người dùng về các ứng dụng đang chạy ẩn và việc họ sử dụng các tài nguyên điện thoại như bộ nhớ và pin. Với giao diện này, người dùng sẽ được thông báo nếu ứng dụng đang chạy dịch vụ nền trước trong thời gian dài và có thể chọn dừng ứng dụng. Khả năng chi trả được hiển thị một cách tinh tế để không cản trở các thông báo quan trọng. Xem Trình quản lý tác vụ để biết thêm thông tin.

Triển khai Trình quản lý tác vụ cho các ứng dụng nền

Mặc dù có sẵn triển khai AOSP tham chiếu cho tính năng này nhưng OEM có thể tùy chỉnh và sửa đổi Giao diện người dùng hệ thống này, miễn là việc triển khai đáp ứng yêu cầu CDD [8.5/H-0-1] . Một số ứng dụng nhất định, chẳng hạn như Trình quay số và Máy ảnh, là chức năng cốt lõi của thiết bị, không được hiển thị khả năng dừng trong Trình quản lý tác vụ.

Việc triển khai AOSP sử dụng API gọi lại nội bộ mới giữa Giao diện người dùng hệ thốngMáy chủ hệ thống . API này cho phép Máy chủ hệ thống thông báo cho UI hệ thống khi các dịch vụ nền trước mới được khởi động. API cũng thông báo cho Máy chủ hệ thống dừng một số ứng dụng nhất định khi người dùng yêu cầu.

Xác thực Trình quản lý tác vụ để nhận thông báo ứng dụng nền

Để kiểm tra thủ công, hãy xác thực tính năng Trình quản lý tác vụ đối với các ứng dụng đang chạy ẩn.

Để kiểm tra đơn vị, hãy sử dụng các bài kiểm tra đơn vị có sẵn trong AOSP.