بولتن های به روز رسانی پیکسل

این صفحه حاوی بولتن‌های ماهانه به‌روزرسانی پیکسل است. این بولتن ها قبلاً به عنوان بولتن های امنیتی Pixel / Nexus شناخته می شدند. این بولتن‌ها بولتن‌های امنیتی Android را با وصله‌های امنیتی اضافی و بهبودهای عملکردی در دستگاه‌های Google Pixel و Nexus پشتیبانی‌شده (دستگاه‌های Google) تکمیل می‌کنند.

اطلاعیه

دستگاه‌های Google در همان روزی که بولتن ماهانه منتشر می‌شود، به‌روزرسانی‌های OTA را دریافت می‌کنند. به طور کلی، حدود یک و نیم هفته تقویمی طول می کشد تا OTA به هر دستگاه Google برسد. تصاویر سفت‌افزار دستگاه Google در سایت Google Developer موجود است.

منابع

وصله‌های فهرست‌شده در بولتن‌های به‌روزرسانی پیکسل می‌توانند از منابع مختلفی، از جمله: پروژه منبع باز Android (AOSP)، هسته لینوکس بالادست، و سازندگان سیستم روی تراشه (SOC) ارائه شوند. اصلاحات پلتفرم اندروید 24 تا 48 ساعت پس از انتشار Pixel Update Bulletin در AOSP ادغام می شوند.

بولتن ها

بولتن زبان ها تاریخ انتشار سطح وصله امنیتی
جولای 2024 ترجمه ها به زودی 2 ژوئیه 2024 05-07-2024
ژوئن 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 11 ژوئن 2024 05-06-2024
می 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مه 2024 05-05-2024
آوریل 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 آوریل 2024 05-04-2024
مارس 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مارس 2024 05/03/2024
فوریه 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 فوریه 2024 05-02-2024
ژانویه 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2024 05/01/2024
دسامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 دسامبر 2023 05-12-2023
نوامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 نوامبر 2023 01-11-2023
اکتبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 اکتبر 2023 01-10-2023
سپتامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 18 سپتامبر 2023 01-09-2023
آگوست 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 آگوست 2023 05-08-2023
جولای 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 جولای 2023 05-07-2023
ژوئن 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 ژوئن 2023 05-06-2023
می 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مه 2023 05-05-2023
آوریل 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 10 آوریل 2023 05-04-2023
مارس 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 مارس 2023 05-03-2023
فوریه 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 فوریه 2023 05-02-2023
ژانویه 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژانویه 2023 05/01/2023
دسامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 دسامبر 2022 05/12/2022
نوامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 نوامبر 2022 05/11/2022
اکتبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 اکتبر 2022 05/10/2022
سپتامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 سپتامبر 2022 05-09-2022
آگوست 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آگوست 2022 05-08-2022
جولای 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2022 05-07-2022
ژوئن 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژوئن 2022 05-06-2022
می 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مه 2022 05-05-2022
آوریل 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 آوریل 2022 05-04-2022
مارس 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مارس 2022 05/03/2022
فوریه 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 فوریه 2022 05-02-2022
ژانویه 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2022 05/01/2022
دسامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 دسامبر 2021 05/12/2021
نوامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 نوامبر 2021 05/11/2021
اکتبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 اکتبر 2021 05-10-2021
سپتامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 سپتامبر 2021 05-09-2021
آگوست 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 آگوست 2021 05-08-2021
جولای 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 جولای 2021 05-07-2021
ژوئن 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ژوئن 2021 05-06-2021
می 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 مه 2021 05-04-2021
آوریل 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 آوریل 2021 05-04-2021
مارس 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مارس 2021 05-03-2021
فوریه 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 فوریه 2021 05/02/2021
ژانویه 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2021 05/01/2021
دسامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 دسامبر 2020 05-12-2020
نوامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 نوامبر 2020 05/11/2020
اکتبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 اکتبر 2020 05-10-2020
سپتامبر 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 سپتامبر 2020 05-09-2020
آگوست 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 آگوست 2020 05-08-2020
جولای 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2020 05-07-2020
ژوئن 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ژوئن 2020 05-06-2020
می 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مه 2020 05-05-2020
آوریل 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 آوریل 2020 05-04-2020
مارس 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مارس 2020 05-03-2020
فوریه 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 فوریه 2020 05-02-2020
ژانویه 2020 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژانویه 2020 05/01/2020
دسامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 دسامبر 2019 05/12/2019
نوامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 نوامبر 2019 05/11/2019
اکتبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 اکتبر 2019 05/10/2019
سپتامبر 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 سپتامبر 2019 05/09/2019
آگوست 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 آگوست 2019 05/08/2019
جولای 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 جولای 2019 05-07-2019
ژوئن 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژوئن 2019 05/06/2019
می 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 مه 2019 05/05/2019
آوریل 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آوریل 2019 05/04/2019
مارس 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مارس 2019 05/03/2019
فوریه 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 فوریه 2019 05/02/2019
ژانویه 2019 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ژانویه 2019 05/01/2019
دسامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 دسامبر 2018 05/12/2018
نوامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 نوامبر 2018 05/11/2018
اکتبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 اکتبر 2018 05/10/2018
سپتامبر 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 سپتامبر 2018 05/09/2018
آگوست 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 آگوست 2018 05/08/2018
جولای 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 جولای 2018 05/07/2018
ژوئن 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژوئن 2018 05/06/2018
می 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مه 2018 05/05/2018
آوریل 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 آوریل 2018 05/04/2018
مارس 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 مارس 2018 05/03/2018
فوریه 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 فوریه 2018 05/02/2018
ژانویه 2018 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ژانویه 2018 05/01/2018
دسامبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 دسامبر 2017 05/12/2017
نوامبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 نوامبر 2017 05/11/2017
اکتبر 2017 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 اکتبر 2017 05/10/2017