بولتن به روز رسانی سیستم عامل Android Automotive

به روز رسانی ماهانه دستگاه ابزار مهمی برای ایمن نگه داشتن کاربران اندروید و محافظت از دستگاه هایشان است. این صفحه حاوی بولتن‌های امنیتی سیستم‌عامل Android Automotive (AAOS) است که بولتن‌های امنیتی Android را با وصله‌های امنیتی اضافی تکمیل می‌کند و برای مشکلات احتمالی مؤثر بر دستگاه‌های دارای AAOS راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد.

منابع

دستگاه‌های AAOS در همان روزی که بولتن ماهانه منتشر می‌شود، به‌روزرسانی‌های OTA را دریافت می‌کنند. وصله‌های فهرست شده در بولتن‌های امنیتی AAOS می‌توانند از منابع مختلفی از جمله: تولید خودرو، پروژه منبع باز Android (AOSP)، هسته لینوکس بالادست و سازندگان سیستم روی تراشه (SOC) آمده باشند.

بولتن زبان ها تاریخ انتشار سطح وصله امنیتی
جولای 2024 به زودی 1 ژوئیه 2024 01-07-2024
ژوئن 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژوئن 2024 01-06-2024
آوریل 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آوریل 2024 01-04-2024
مارس 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 مارس 2024 01-03-2024
فوریه 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 فوریه 2024 01-02-2024
ژانویه 2024 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2024 01-01-2024
دسامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 دسامبر 2023 01-11-2023
نوامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 نوامبر 2023 01-11-2023
اکتبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 اکتبر 2023 01-10-2023
سپتامبر 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 سپتامبر 2023 01-09-2023
آگوست 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 آگوست 2023 01-08-2023
جولای 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 جولای 2023 01-07-2023
ژوئن 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ژوئن 2023 01-06-2023
می 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مه 2023 01-05-2023
آوریل 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 آوریل 2023 01-04-2023
مارس 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 مارس 2023 01-03-2023
فوریه 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 فوریه 2023 01-02-2023
ژانویه 2023 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ژانویه 2023 01-01-2023
دسامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 دسامبر 2022 01-12-2022
نوامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 نوامبر 2022 01-11-2022
اکتبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 اکتبر 2022 01-10-2022
سپتامبر 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 سپتامبر 2022 01-09-2022
آگوست 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 آگوست 2022 01-08-2022
جولای 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 جولای 2022 01-07-2022
ژوئن 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ژوئن 2022 01-06-2022
می 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 مه 2022 01-05-2022
آوریل 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 آوریل 2022 01-04-2022
مارس 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 مارس 2022 01-03-2022
فوریه 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 فوریه 2022 01-02-2022
ژانویه 2022 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ژانویه 2022 01-01-2022
دسامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 دسامبر 2021 01-12-2021
نوامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 نوامبر 2021 01-11-2021
اکتبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 اکتبر 2021 01-10-2021
سپتامبر 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 سپتامبر 2021 01-09-2021
آگوست 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 آگوست 2021 01-08-2021
جولای 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 جولای 2021 01-07-2021
آوریل 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 آوریل 2021 01-04-2021
مارس 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 مارس 2021 01-03-2021
فوریه 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 فوریه 2021 01-02-2021
ژانویه 2021 انگلیسی /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 12 ژانویه 2021 01-01-2021