กระดานข่าวสารการอัปเดต Android Automotive OS

การอัปเดตอุปกรณ์รายเดือนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Android ปลอดภัยและปกป้องอุปกรณ์ของตน หน้านี้มีประกาศข่าวสารด้านความปลอดภัยของ Android Automotive OS (AAOS) ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งเสริมกระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยของ Android ด้วยแพตช์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ AAOS

แหล่งที่มา

อุปกรณ์ AAOS จะเริ่มได้รับการอัปเดต OTA ในวันเดียวกับที่มีการเผยแพร่กระดานข่าวสารรายเดือน แพตช์ที่แสดงในกระดานข่าวสารด้านความปลอดภัยของ AAOS อาจมาจากแหล่งที่มาต่างๆ ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์, โครงการโอเพนซอร์ส Android (AOSP), เคอร์เนลอัปสตรีมของ Linux และผู้ผลิตระบบวงจรรวม (SOC)

กระดานข่าวสาร ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ด้านความปลอดภัย
กรกฎาคม 2024 พบกันเร็วๆ นี้ 1 กรกฎาคม 2024 2024-07-01
มิถุนายน 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 3 มิถุนายน 2024 2024-06-01
เมษายน 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 1 เมษายน 2024 2024-04-01
มีนาคม 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 4 มีนาคม 2024 2024-03-01
กุมภาพันธ์ 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 5 กุมภาพันธ์ 2024 2024-02-01
มกราคม 2024 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 3 มกราคม 2024 2024-01-01
ธันวาคม 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 6 ธันวาคม 2023 2023-11-01
พฤศจิกายน 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 6 พฤศจิกายน 2023 2023-11-01
ตุลาคม 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 2 ตุลาคม 2023 2023-10-01
กันยายน 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 5 กันยายน 2023 2023-09-01
สิงหาคม 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 7 สิงหาคม 2023 2023-08-01
กรกฎาคม 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 5 กรกฎาคม 2023 2023-07-01
มิถุนายน 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 5 มิถุนายน 2023 2023-06-01
พฤษภาคม 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 1 พฤษภาคม 2023 2023-05-01
เมษายน 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 3 เมษายน 2023 2023-04-01
มีนาคม 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 6 มีนาคม 2023 2023-03-01
กุมภาพันธ์ 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 6 กุมภาพันธ์ 2023 2023-02-01
มกราคม 2023 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 3 มกราคม 2023 2023-01-01
ธันวาคม 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 5 ธันวาคม 2022 2022-12-01
พฤศจิกายน 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 7 พฤศจิกายน 2022 01-11-2022
ตุลาคม 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 3 ตุลาคม 2022 2022-10-01
กันยายน 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 6 กันยายน 2022 2022-09-01
สิงหาคม 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 1 สิงหาคม 2022 2022-08-01
กรกฎาคม 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 6 กรกฎาคม 2022 2022-07-01
มิถุนายน 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 6 มิถุนายน 2022 2022-06-01
พฤษภาคม 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 2 พฤษภาคม 2022 2022-05-01
เมษายน 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 4 เมษายน 2022 2022-04-01
มีนาคม 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 7 มีนาคม 2022 2022-03-01
กุมภาพันธ์ 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 7 กุมภาพันธ์ 2022 2022-02-01
มกราคม 2022 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 4 มกราคม 2022 2022-01-01
ธันวาคม 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 6 ธันวาคม 2021 2021-12-01
พฤศจิกายน 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 1 พฤศจิกายน 2021 2021-11-01
ตุลาคม 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 4 ตุลาคม 2021 2021-10-01
กันยายน 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 7 กันยายน 2021 2021-09-01
สิงหาคม 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 2 สิงหาคม 2021 2021-08-01
กรกฎาคม 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 7 กรกฎาคม 2021 2021-07-01
เมษายน 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 5 เมษายน 2021 2021-04-01
มีนาคม 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 1 มีนาคม 2021 2021-03-01
กุมภาพันธ์ 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 1 กุมภาพันธ์ 2021 2021-02-01
มกราคม 2021 อังกฤษ / 日本ทันที / 한หรือข้อมูลแนะนำ / руосский / อยู่ใช่ไหม中国 / Permissions中 การดำเนินการนี้ (‡มีร้านอาหาร) 12 มกราคม 2021 2021-01-01