ประกาศการอัปเดตพิกเซล

หน้านี้ประกอบด้วยกระดานข่าวการอัปเดตพิกเซลรายเดือนที่มีอยู่ กระดานข่าวเหล่านี้ก่อนหน้านี้เรียกว่ากระดานข่าวความปลอดภัยของ Pixel / Nexus กระดานข่าวเหล่านี้ช่วยเสริม กระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ด้วยแพตช์รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและการปรับปรุงการทำงานบน อุปกรณ์ Google Pixel และ Nexus (อุปกรณ์ Google) ที่รองรับ

การแจ้งเตือน

อุปกรณ์ Google เริ่มรับการอัปเดต OTA ในวันเดียวกับที่มีการเผยแพร่กระดานข่าวรายเดือน โดยทั่วไป จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ครึ่งปฏิทินก่อนที่ OTA จะเข้าถึงอุปกรณ์ Google ทุกเครื่อง อิมเมจเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ Google มีอยู่ใน ไซต์ Google Developer

แหล่งที่มา

โปรแกรมปรับปรุงที่ระบุในกระดานข่าวการอัปเดตพิกเซลอาจมาจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึง: Android Open Source Project (AOSP), เคอร์เนลอัปสตรีม Linux และผู้ผลิตระบบบนชิป (SOC) การแก้ไขแพลตฟอร์ม Android จะรวมอยู่ใน AOSP 24–48 ชั่วโมงหลังจากเผยแพร่ Pixel Update Bulletin

กระดานข่าว

กระดานข่าว ภาษา วันที่เผยแพร่ ระดับแพตช์ความปลอดภัย
เมษายน 2024 การแปลในเร็ว ๆ นี้ 2 เมษายน 2024 05-04-2024
มีนาคม 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มีนาคม 2024 05-03-2024
กุมภาพันธ์ 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กุมภาพันธ์ 2567 05-02-2024
มกราคม 2024 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มกราคม 2024 05-01-2024
ธันวาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ธันวาคม 2023 05-12-2023
พฤศจิกายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤศจิกายน 2023 01-11-2023
ตุลาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ตุลาคม 2023 01-10-2023
กันยายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 18 กันยายน 2023 2023-09-01
สิงหาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 สิงหาคม 2023 05-08-2023
กรกฎาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กรกฎาคม 2023 05-07-2023
มิถุนายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 มิถุนายน 2023 05-06-2023
พฤษภาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤษภาคม 2023 05-05-2023
เมษายน 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 10 เมษายน 2023 05-04-2023
มีนาคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 13 มีนาคม 2566 05-03-2023
กุมภาพันธ์ 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กุมภาพันธ์ 2566 05-02-2023
มกราคม 2023 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มกราคม 2023 05-01-2023
ธันวาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ธันวาคม 2022 05-12-2022
พฤศจิกายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤศจิกายน 2022 05-11-2022
ตุลาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ตุลาคม 2022 05-10-2022
กันยายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กันยายน 2022 2022-09-05
สิงหาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 สิงหาคม 2022 05-08-2022
กรกฎาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2022 05-07-2022
มิถุนายน 2565 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มิถุนายน 2565 05-06-2022
พฤษภาคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤษภาคม 2022 05-05-2022
เมษายน 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 เมษายน 2022 05-04-2022
มีนาคม 2565 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มีนาคม 2565 05-03-2022
กุมภาพันธ์ 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กุมภาพันธ์ 2565 05-02-2022
มกราคม 2022 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2022 05-01-2022
ธันวาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 ธันวาคม 2021 05-12-2021
พฤศจิกายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 พฤศจิกายน 2021 05-11-2021
ตุลาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ตุลาคม 2021 05-10-2021
กันยายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กันยายน 2021 2021-09-05
สิงหาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 สิงหาคม 2021 05-08-2021
กรกฎาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 กรกฎาคม 2021 05-07-2021
มิถุนายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มิถุนายน 2021 05-06-2021
พฤษภาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 พฤษภาคม 2021 05-04-2021
เมษายน 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 เมษายน 2021 05-04-2021
มีนาคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มีนาคม 2021 2021-03-05
กุมภาพันธ์ 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กุมภาพันธ์ 2021 2021-02-05
มกราคม 2021 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มกราคม 2021 2021-01-05
ธันวาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ธันวาคม 2020 2020-12-05
พฤศจิกายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 พฤศจิกายน 2020 2020-11-05
ตุลาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 ตุลาคม 2020 2020-10-05
กันยายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 กันยายน 2020 2020-09-05
สิงหาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 สิงหาคม 2020 2020-08-05
กรกฎาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 กรกฎาคม 2020 2020-07-05
มิถุนายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 มิถุนายน 2020 2020-06-05
พฤษภาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤษภาคม 2020 2020-05-05
เมษายน 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 เมษายน 2020 2020-04-05
มีนาคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มีนาคม 2020 2020-03-05
กุมภาพันธ์ 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กุมภาพันธ์ 2020 2020-02-05
มกราคม 2020 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 มกราคม 2020 2020-01-05
ธันวาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ธันวาคม 2019 2019-12-05
พฤศจิกายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 พฤศจิกายน 2019 2019-11-05
ตุลาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 ตุลาคม 2019 2019-10-05
กันยายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 กันยายน 2019 2019-09-05
สิงหาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 สิงหาคม 2019 2019-08-05
กรกฎาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 กรกฎาคม 2019 2019-07-05
มิถุนายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 มิถุนายน 2019 2019-06-05
พฤษภาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤษภาคม 2019 2019-05-05
เมษายน 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 เมษายน 2019 2019-04-05
มีนาคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มีนาคม 2019 2019-03-05
กุมภาพันธ์ 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กุมภาพันธ์ 2019 2019-02-05
มกราคม 2019 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 มกราคม 2019 2019-01-05
ธันวาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 ธันวาคม 2018 2018-12-05
พฤศจิกายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 พฤศจิกายน 2018 2018-11-05
ตุลาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 ตุลาคม 2018 2018-10-05
กันยายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 กันยายน 2018 2018-09-05
สิงหาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 สิงหาคม 2018 2018-08-05
กรกฎาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 กรกฎาคม 2018 2018-07-05
มิถุนายน 2561 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 มิถุนายน 2018 2018-06-05
พฤษภาคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 พฤษภาคม 2018 2018-05-05
เมษายน 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 เมษายน 2018 2018-04-05
มีนาคม 2561 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 มีนาคม 2018 2018-03-05
กุมภาพันธ์ 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 กุมภาพันธ์ 2018 2018-02-05
มกราคม 2018 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 มกราคม 2018 2018-01-05
ธันวาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 ธันวาคม 2017 2017-12-05
พฤศจิกายน 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 พฤศจิกายน 2017 05-11-2017
ตุลาคม 2017 อังกฤษ /日本語/ เกาหลี / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 ตุลาคม 2017 2017-10-05