ส่วนนี้มีกระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ซึ่งมีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Android
กระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ให้การแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android

กระดานข่าวสารการอัปเดต Android Automotive OS นำเสนอการแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android Android Automotive OS

แนะนำ

แพตช์ความปลอดภัยและการปรับปรุงการทำงานบน อุปกรณ์ Google Pixel และ Nexus ที่รองรับ (อุปกรณ์ Google)

แนะนำ
แพตช์ความปลอดภัย แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Chromecast

นักวิจัยด้านความปลอดภัยที่ช่วยให้ Android ปลอดภัย