ส่วนนี้ประกอบด้วยกระดานข่าวความปลอดภัยของ Android ที่มีอยู่ ซึ่งมีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Android
Android Security Bulletin ให้การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ Android

กระดานข่าวสารการอัปเดต Android Automotive OS นำเสนอการแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android Android Automotive OS

กระดานข่าว Android Wear ให้การแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Android Wear

แพตช์ความปลอดภัยและการปรับปรุงการทำงานบน อุปกรณ์ Google Pixel และ Nexus ที่รองรับ (อุปกรณ์ Google)

แพตช์รักษาความปลอดภัย มอบการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Chromecast
แพตช์รักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนาฬิกา Pixel

นักวิจัยด้านความปลอดภัยที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับ Android