Dane uwierzytelniające

Interfejsy API poświadczeń tożsamości zapewniają interfejs do bezpiecznego magazynu dokumentów tożsamości użytkowników. Te interfejsy API komunikują się z usługą systemu credstore , która z kolei używa warstwy HAL poświadczeń tożsamości do komunikacji z bezpiecznym sprzętem.

Dostęp do warstwy Identity Credential HAL można uzyskać za pośrednictwem IIdentityCredentialStore , która zapewnia interfejs do bezpiecznego magazynu dokumentów tożsamości użytkowników. W miarę możliwości specyfikacja formatów wiadomości i semantyki komunikacji z urządzeniami do weryfikacji poświadczeń i organami wydającymi (IA) jest poza zakresem tej HAL. Zapewnia interfejs z bezpiecznym przechowywaniem, ale do implementacji protokołów i procesów prezentacji i weryfikacji odpowiednich dla określonego typu poświadczeń wymagana jest aplikacja dla systemu Android.

Instrukcje wdrożeniowe oraz informacje o testach VTS można znaleźć pod adresem: