Dowiedz się więcej o dostępnych interfejsach API i strukturach systemu operacyjnego Android.
Warstwa abstrakcji sprzętu (HAL) to standardowy interfejs, który dostawcy sprzętu mogą zaimplementować w celu obsługi agnostycznych sterowników niższego poziomu, które obsługują niestandardowe funkcje bez wpływu na system wyższego poziomu lub modyfikowania go.
HAL Interface Description Language (HIDL) to system komunikacji między procesami między niezależnie skompilowanymi bazami kodu. HIDL określa interfejs między warstwą HAL a jej użytkownikami za pomocą typów i wywołań metod.
Framework Federacji Handlowej to struktura ciągłych testów zaprojektowana do uruchamiania testów na urządzeniach z systemem Android. Federacje handlowe to aplikacja Java działająca na komputerze-hoście i komunikująca się z co najmniej jednym urządzeniem z systemem Android.