Dowiedz się więcej o dostępnych interfejsach API i strukturach systemu operacyjnego Android.
Warstwa abstrakcji sprzętu (HAL) to standardowy interfejs, który dostawcy sprzętu mogą zaimplementować w celu obsługi agnostycznych sterowników niższego poziomu, które obsługują niestandardowe funkcje bez wpływu na system wyższego poziomu lub modyfikowania go.
HAL Interface Description Language (HIDL) to system komunikacji między procesami między niezależnie skompilowanymi bazami kodu. HIDL określa interfejs między warstwą HAL a jej użytkownikami za pomocą typów i wywołań metod.
Platforma Trade Federation to ciągła struktura testowa przeznaczona do uruchamiania testów na urządzeniach z systemem Android. Federacje handlowe to aplikacja Java działająca na komputerze-hoście i komunikująca się z co najmniej jednym urządzeniem z systemem Android.
Pakiet Security Test Suite jest oparty na strukturze Trade Federation i umożliwia szybkie i łatwe pisanie zautomatyzowanych testów oprzyrządowanych na urządzeniu pod kątem luk w zabezpieczeniach.