การปรับปรุงความปลอดภัย

Android ปรับปรุงความสามารถด้านความปลอดภัยและข้อเสนอต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดูรายการการปรับปรุงตามรุ่นในการนำทางด้านซ้าย