Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa Androida

Ten temat zawiera najlepsze rozwiązania dla producentów urządzeń w zakresie dostarczania bezpiecznych urządzeń wszystkim użytkownikom systemu Android. Zebrane najlepsze praktyki obejmują:

  • Bezpieczeństwo organizacyjne i operacyjne — tworzenie silnych praktyk bezpieczeństwa w zespole i organizacji.
  • Bezpieczeństwo systemu — przeglądanie i ulepszanie podstawowego systemu operacyjnego i bezpieczeństwa urządzenia.
  • Bezpieczeństwo aplikacji — przeglądanie i poprawianie bezpieczeństwa aplikacji na urządzeniu.
  • Bezpieczeństwo sieci — przeglądanie i poprawa bezpieczeństwa komunikacji sieciowej z urządzenia.
  • Bezpieczeństwo sprzętu — przeglądanie wyboru sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia.
  • Prywatność — umożliwienie użytkownikowi kontroli nad obsługą jego danych.

Wiele zaleceń w tej sekcji jest również szczegółowo opisanych w dokumencie definicji zgodności systemu Android (CDD). W wielu przypadkach te zalecenia są wykrywane za pomocą narzędzi, takich jak Android Compatibility Test Suite (CTS).