Dokument definicji zgodności z systemem Android

Witamy w dokumencie definicji zgodności systemu Android (CDD). W dokumencie tym wyszczególniono wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby urządzenia były kompatybilne z najnowszą wersją Androida. Aby urządzenia zostały uznane za zgodne z systemem Android, MUSZĄ spełniać wymagania przedstawione w niniejszej definicji zgodności, w tym wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie. Do każdej wersji platformy Android zostanie dostarczona szczegółowa płyta CDD. CDD reprezentuje aspekt „polityki” zgodności z Androidem.

Ważne jest, aby polityka programu zgodności z systemem Android była wyraźnie skodyfikowana, ponieważ żaden zestaw testów, w tym pakiet testów zgodności systemu Android (CTS) , nie może być naprawdę kompleksowy. Na przykład CTS obejmuje test sprawdzający obecność i prawidłowe zachowanie interfejsów API grafiki OpenGL, ale żaden test oprogramowania nie jest w stanie zweryfikować, czy grafika faktycznie wyświetla się poprawnie na ekranie. Mówiąc bardziej ogólnie, nie można przetestować obecności funkcji sprzętowych, takich jak klawiatury, gęstość wyświetlania, Wi-Fi i Bluetooth.

Rolą CDD jest kodyfikacja i wyjaśnienie konkretnych wymagań oraz wyeliminowanie niejasności. CDD nie ma charakteru kompleksowego. Ponieważ Android jest pojedynczym zbiorem kodu open source, sam kod stanowi obszerną „specyfikację” platformy i jej interfejsów API. CDD działa jako „centrum” odwołujące się do innych treści (takich jak dokumentacja API SDK), które zapewnia platformę, w której można wykorzystać kod źródłowy Androida, tak aby efektem końcowym był kompatybilny system.

Jeśli chcesz zbudować urządzenie kompatybilne z daną wersją Androida, zacznij od sprawdzenia kodu źródłowego tej wersji, a następnie przeczytaj odpowiednią CDD i trzymaj się jej wytycznych.

Możesz wyświetlić najnowszą wersję CDD jako stronę internetową HTML .

Znajdź opublikowane wersje CDD i zatwierdzone ciągi wersji wydania tutaj:

Wersja PDF HTML/XHTML Smyczki
14 android-14-cdd.html Wersja 14
13 android-13-cdd.html Wersja 13
12 android-12-cdd.pdf android-12-cdd.html Wersja 12
11 android-11-cdd.pdf android-11-cdd.html Wersja 11
10 android-10-cdd.pdf android-10-cdd.html Wersja 10
9 android-9-cdd.pdf android-9-cdd.html Wersja 9
8.1 android-8.1-cdd.pdf android-8.1-cdd.html Wersja 8.1
8,0 android-8.0-cdd.pdf android-8.0-cdd.html Wersja 8.0
7.1 android-7.1-cdd.pdf android-7.1-cdd.html Wersja 7.1
7,0 android-7.0-cdd.pdf android-7.0-cdd.html Wersja 7.0
6,0 android-6.0-cdd.pdf android-6.0-cdd.html Wersja 6.0
5.1 android-5.1.cdd.pdf android-5.1-cdd.html Wersja 5.1
5,0 android-5.0.cdd.pdf android-5.0-cdd.html Wersja 5.0
4.4 android-4.4.cdd.pdf android-4.4-cdd.html Wersja 4.4
4.3 android-4.3.cdd.pdf android-4.3-cdd.html Wersja 4.3
4.2 android-4.2.cdd.pdf android-4.2-cdd.html Wersja 4.2
4.1 android-4.1.cdd.pdf android-4.1-cdd.html Wersja 4.1
4,0 android-4.0.cdd.pdf android-4.0-cdd.html Wersja 4.0
2.3 android-2.3.cdd.pdf
android-2.3.3-cdd.pdf
android-2.3-cdd.html Wersja 2.3
2.2 android-2.2.cdd.pdf android-2.2-cdd.html Wersja 2.2
2.1 android-2.1.cdd.pdf android-2.1-cdd.html Wersja 2.1
1.6 android-1.6.cdd.pdf android-1.6-cdd.html