Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

Android Verified Boot

Android 8.0 ขึ้นไปมีการใช้งานอ้างอิงของ Verified Boot ที่เรียกว่า Android Verified Boot (AVB) หรือ Verified Boot 2.0 AVB เป็นเวอร์ชันของ Verified Boot ที่ทำงานร่วมกับสถาปัตยกรรม Project Treble ซึ่งแยกเฟรมเวิร์กของ Android ออกจากการใช้งานของผู้จำหน่าย

AVB ถูกรวมเข้ากับ Android Build System และเปิดใช้งานโดยบรรทัดเดียวซึ่งดูแลการสร้างและลงนามข้อมูลเมตา dm-verity ที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Build System Integration

AVB มี libavb ซึ่งเป็นไลบรารี C ที่จะใช้ในเวลาบูตเพื่อยืนยัน Android คุณสามารถรวม libavb เข้ากับ bootloader ของคุณได้โดยการใช้ ฟังก์ชันเฉพาะแพลตฟอร์ม สำหรับ I / O ให้รากฐานของความไว้วางใจและการรับ / การตั้งค่าข้อมูลเมตาการป้องกันการย้อนกลับ

คุณสมบัติหลักของ AVB ได้แก่ การมอบหมายการอัปเดตสำหรับพาร์ติชันต่างๆรูปแบบส่วนท้ายทั่วไปสำหรับการลงนามพาร์ติชันและการป้องกันจากผู้โจมตีที่ย้อนกลับไปยัง Android เวอร์ชันที่มีช่องโหว่

สำหรับรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมโปรดดู /platform/external/avb/README.md