Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Phần này chứa Bản tin bảo mật Android có sẵn, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể ảnh hưởng đến thiết bị Android.
Bản tin bảo mật Android cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể ảnh hưởng đến các thiết bị chạy Android.

Bản tin cập nhật hệ điều hành Android Automotive cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể ảnh hưởng đến các thiết bị chạy hệ điều hành Android Android Automotive

Nổi bật

Các bản vá bảo mật và cải tiến chức năng trên các thiết bị Google Pixel và Nexus được hỗ trợ (các thiết bị của Google)

Nổi bật
Các bản vá bảo mật, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể ảnh hưởng đến thiết bị Chromecast.

Các nhà nghiên cứu bảo mật giúp giữ an toàn cho Android