שיטות עבודה מומלצות לאבטחת אנדרואיד

נושא זה מכיל שיטות עבודה מומלצות עבור יצרני מכשירים למשלוח מכשירים מאובטחים לכל משתמשי Android. שיטות העבודה המומלצות שנאספו מכסות:

  • אבטחה ארגונית ותפעולית - יצירת שיטות אבטחה חזקות בצוות ובארגון שלך.
  • אבטחת מערכת - סקירה ושיפור הליבה של מערכת ההפעלה והאבטחה של המכשיר.
  • אבטחת יישומים - סקירה ושיפור האבטחה של אפליקציות במכשיר.
  • אבטחת רשת - סקירה ושיפור האבטחה של תקשורת רשת מהמכשיר.
  • אבטחת חומרה - סקירת אפשרויות חומרה כדי לשפר את אבטחת המכשיר.
  • פרטיות - מתן שליטה למשתמש על הטיפול בנתונים שלהם.

המלצות רבות בסעיף זה מפורטות גם במסמך הגדרת תאימות אנדרואיד (CDD). במקרים רבים, המלצות אלו מזוהות באמצעות כלים, כגון חבילת בדיקת התאימות של Android (CTS).