تست امنیتی

علاوه بر آزمایش پلتفرم عمومی، Android مکانیسم‌های امنیتی خاصی را که در این بخش توضیح داده شده است، برای شناسایی و سخت‌تر کردن دستگاه‌های شما در برابر آسیب‌پذیری‌ها ارائه می‌کند.

این بخش ابزارهایی را برای تست امنیتی و اشکال زدایی خلاصه می کند. برخی از ابزارها را برای ابهام کردن، ضدعفونی کردن و کاهش پیشگیرانه سوء استفاده ها پوشش می دهد. برای اشکال زدایی عمومی، بخش اشکال زدایی را ببینید.