Biuletyn dotyczący aktualizacji pikseli — marzec 2019 r.

Opublikowano 4 marca 2019 r.

Biuletyn dotyczący aktualizacji pikseli zawiera szczegółowe informacje na temat luk w zabezpieczeniach i ulepszeń funkcjonalnych mających wpływ na obsługiwane urządzenia Google Pixel (urządzenia Google). W przypadku urządzeń Google poziomy poprawek zabezpieczeń z 05.03.2019 lub nowsze rozwiązują wszystkie problemy opisane w tym biuletynie oraz wszystkie problemy z biuletynu zabezpieczeń Androida z marca 2019 r. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, zobacz Sprawdzanie i aktualizacja wersji Androida .

Wszystkie obsługiwane urządzenia Google otrzymają aktualizację do poziomu aktualizacji 05-03-2019. Zachęcamy wszystkich klientów do zaakceptowania tych aktualizacji na swoich urządzeniach.

Uwaga: obrazy oprogramowania układowego urządzeń Google są dostępne w witrynie Google Developer .

Ogłoszenia

W biuletynie aktualizacji pikseli z marca 2019 r. nie ma żadnych poprawek zabezpieczeń Pixel.

Funkcjonalne łatki

Poprawki funkcjonalne są dołączone do dotkniętych urządzeń Pixel w celu rozwiązania problemów z funkcjonalnością niezwiązanych z bezpieczeństwem urządzeń Pixel. Poprawki wymienione w poniższej tabeli obejmują powiązane odniesienia, kategorię, której dotyczy problem, oraz urządzenia, których dotyczy problem.

Bibliografia Kategoria Ulepszenia Urządzenia
A-122471935 Aparat fotograficzny Poprawia uruchamianie i responsywność aplikacji Aparat Piksel 3, Piksel 3 XL
A-112046316
A-118317435
A-120212581
Wydajność Usprawnia odzyskiwanie w przypadku niepowodzenia aktualizacji OTA Piksel 3, Piksel 3XL
A-120920537 Wydajność Poprawia wydajność pamięci masowej na urządzeniach Pixel 3 Piksel 3, Piksel 3 XL
A-119776006 Bluetooth Poprawia niezawodność Bluetooth na urządzeniach Pixel 3 Piksel 3, Piksel 3 XL
A-111260263
A-116848259
Głoska bezdźwięczna Poprawia odtwarzanie zaszyfrowanych multimediów w niektórych aplikacjach wideo Piksel 3, Piksel 3 XL

Często zadawane pytania i odpowiedzi

W tej sekcji znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania, które mogą pojawić się po przeczytaniu niniejszego biuletynu.

1. Jak sprawdzić, czy moje urządzenie zostało zaktualizowane w celu rozwiązania tych problemów?

Poziomy poprawek zabezpieczeń 2019-03-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie problemy związane z poziomem poprawek zabezpieczeń 2019-03-05 i wszystkimi poprzednimi poziomami poprawek. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom aktualizacji zabezpieczeń urządzenia, przeczytaj instrukcje dotyczące harmonogramu aktualizacji Pixela .

2. Co oznaczają wpisy w kolumnie Typ ?

Wpisy w kolumnie Typ tabeli szczegółów luki odnoszą się do klasyfikacji luki w zabezpieczeniach.

Skrót Definicja
RCE Zdalne wykonanie kodu
EoP Podniesienie przywileju
ID Ujawnianie informacji
DoS Odmowa usługi
Nie dotyczy Klasyfikacja niedostępna

3. Co oznaczają wpisy w kolumnie Referencje ?

Wpisy w kolumnie Referencje tabeli szczegółów podatności mogą zawierać prefiks identyfikujący organizację, do której należy wartość odniesienia.

Prefiks Odniesienie
A- Identyfikator błędu Androida
Kontrola jakości- Numer referencyjny Qualcomm
M- Numer referencyjny MediaTek
N- Numer referencyjny NVIDIA
B- Numer referencyjny Broadcom

4. Co oznacza * obok identyfikatora błędu Androida w kolumnie Referencje ?

Problemy, które nie są publicznie dostępne, mają * obok identyfikatora błędu Androida w kolumnie Referencje . Aktualizacja dotycząca tego problemu jest zazwyczaj zawarta w najnowszych sterownikach binarnych dla urządzeń Pixel dostępnych w witrynie Google Developer .

5. Dlaczego luki w zabezpieczeniach są podzielone między ten biuletyn i biuletyny zabezpieczeń systemu Android?

Luki w zabezpieczeniach, które są udokumentowane w biuletynach zabezpieczeń systemu Android, są wymagane do zadeklarowania najnowszego poziomu poprawek zabezpieczeń na urządzeniach z systemem Android. Dodatkowe luki w zabezpieczeniach, takie jak te opisane w niniejszym biuletynie, nie są wymagane do deklarowania poziomu poprawki zabezpieczeń.

Wersje

Wersja Data Uwagi
1,0 4 marca 2019 Opublikowano biuletyn.