פרטי שחרור של Android Automotive 13 QPR3

דף זה מסכם תכונות חדשות הניתנות ב-Android Automotive 13 QPR3.

מאפיינים

מהדורה זו מספקת את היכולת להחדיר InputEvent לפעילות המתארחת ב- TaskView .

הענות

בדיקות תאימות של אנדרואיד בוצעו על חומרת ההתייחסות הפנימית. חבילת בדיקת התאימות (CTS) , חבילת בדיקות האבטחה (STS) , חבילת בדיקת הספקים (VTS) וחבילות הבדיקה CTS-on-GSI הופעלו על המבנה הזה.