תיעוד עבור ממשקי HIDL

שפת התיאור של ממשק HAL (HIDL) מציינת את הממשק בין HAL למשתמשים שלו. הוא מגדיר סוגים וקריאות שיטה, שנאספו לתוך ממשקים וחבילות. HIDL היא מערכת לתקשורת בין בסיסי קוד שניתן להרכיב באופן עצמאי ומיועדת לתקשורת בין תהליכים. עיין במדריכי HIDL.

התיעוד שנוצר אוטומטית עבור קובצי HIDL (.hal) הוצא משימוש. לפרטים על מפרטי הממשק, עיין בקובצי המקור של HIDL ב-AOSP.

קבצי ממשק HIDL נמצאים בארבעה מיקומים שונים ב-AOSP:

  • /חומרה/ממשקים
  • /frameworks/hardware/interfaces
  • /system/חומרה/ממשקים
  • /system/libhidl/transport

עיין בסעיפים למטה לקישורים לקובצי המקור של HIDL בכל מיקום.

/חומרה/ממשקים

/frameworks/hardware/interfaces

/system/חומרה/ממשקים

/system/libhidl/transport