Emülatör USB geçişi entegrasyon kılavuzu

Bu sayfada iki çevre biriminin (Bluetooth ve Wi-Fi) AAOS öykünücüsüne nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır. Bu süreçte sürücü desteğine özel üç alan çok önemlidir:

 • Konuk çekirdeği
 • Misafir Android
 • Linux ana bilgisayarı

Öncelikle Konuk çekirdeğinde ilgili USB sürücülerini derleyip etkinleştirirsiniz. Daha sonra, Konuk Android'in sürücüleri getirmek için doğru HAL'yi ve hizmetleri seçmesi gerekir. Son olarak, Linux ana bilgisayarının USB sürücüsüne erişmesi ve ardından onu QEMU'ya aktarması gerekir.

Dongle'lar test edildi

Aşağıdaki dongle'lar test edildi:

Diğer dongle'lar çalışabilir ancak diğerleri test edilmemiştir.

Yerel USB desteği

QEMU, USB'yi öykünücüye aktarma seçenekleriyle birlikte gelir. AAOS sistem görüntüsü zaten bağlı bir telefonu yönetiyor. Ayrıntılar için bkz. Android Açık Aksesuarı (AOA) .

Telefon, bir AOA bağlantısı kurulduğunda vendorID ve productID değerlerini değiştirdiğinden, yeni USB arabirimi (aynı zamanda orijinal USB arabirimi), telefon AOA modundayken cihazı görür.

AOA modundan önce ve sonra vendorID ve productID değerlerini belirlemek için lsusb kullanın:

# Note Vendor ID and Product ID of your phone
$ lsusb
Bus 001 Device 079: ID 18d1:4ee1 Google Inc. Nexus/Pixel Device (MTP)
# Start up an emulator!
$ ./emulator @AVD_NAME -no-snapshot -qemu -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,bus=ehci.0,vendorid=0x18d1,productid=0x4ee1 -device usb-host,bus=ehci.0,vendorid=0x18d1,productid=0x2d00

Alternatif olarak fiziksel bağlantı noktasını QEMU'ya iletin:

# First plug something into the interested USB port and note the Bus and Device number.
$ lsusb
Bus 001 Device 012: ID 0bda:c820 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
# Now figure out where the Port number is.
$ lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
  |__ Port 4: Dev 12, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 480M
  |__ Port 4: Dev 12, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
  |__ Port 4: Dev 12, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 480M
# Launch the emulator
 ./emulator @AVD_NAME -no-snapshot -qemu -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,bus=ehci.0,hostbus=1,hostport=4
# Now, whatever you plug into the emulator, USB passthrough will happen on the fly.

AAOS sistem görüntüsü telefonu tanır, AOA moduna geçirir ve AOA modu çalışırken tekrar tanır.

USB geçişini desteklemek için Emulator 30.5.0 kullandığınızı onaylayın:

# Check for the emulator version
$ emulator --version

Emulator 30.5.0, ASUS dongle desteğinin hız uyumluluğuna yönelik bir libusb yükseltmesi ve geçici çözüm içerir:

Bluetooth desteği

Bluetooth geçişini desteklemek için Google, Auscomer'ın ASUS USB-BT400 USB Adaptörü USBBT400'ü ve USB Wi-Fi Bluetooth Adaptörünü test etti.

Öncelikle dongle için çekirdek desteği eklemeniz gerekir. Android Bluetooth yığınını anlamak için bkz. Bluetooth . HIDL için emülatör simüle edilmiş uygulamayı kullanır. Bu nedenle bunu yerel bir Linux uygulamasıyla değiştirin.

Konuk çekirdeği

USB Bluetooth donanım kilidini desteklemek için:

 1. Eksik btusb.ko dosyasını çekirdeğinize ekleyin:

  --- a/goldfish_defconfig.fragment
  +++ b/goldfish_defconfig.fragment
  @@ -1,6 +1,7 @@
   # CONFIG_CRYPTO_DEV_VIRTIO is not set
   CONFIG_BLK_DEV_MD=m
  +CONFIG_BT_HCIBTUSB=m
   CONFIG_CPUFREQ_DUMMY=m
  

Misafir Android

 1. vendor.mk dosyasına Linux yerel HIDL'sini ve çeşitli izinleri ekleyin:

  PRODUCT_PACKAGES += \
    android.hardware.bluetooth@1.1-service.btlinux
  PRODUCT_COPY_FILES += \ frameworks/native/data/etc/android.hardware.usb.host.xml:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/etc/permissions/android.hardware.usb.host.xml
  
 2. HIDL'yi, Linux yerel HIDL uygulamasını kullanacak şekilde değiştirmek için tek yönlü bir yol özelliği oluşturun:

  selinux/common/domain.te
  
  get_prop(domain, qemu_prop)
  +get_prop(domain, vendor_build_prop)
  
  selinux/common/property_contexts
  
  qemu.cmdline      u:object_r:qemu_cmdline:s0
  +qemu.preferred.bt.service u:object_r:qemu_prop:s0
  
 3. Bir qemu.preferred.bt.service özelliği passthrough olarak ayarlandığında, HIDL uygulamasını devre dışı bırakacaksınız:

  service btlinux-1.1 /vendor/bin/hw/android.hardware.bluetooth@1.1-service.btlinux
   class hal
   user bluetooth
   group bluetooth net_admin net_bt_admin
   capabilities NET_ADMIN NET_RAW SYS_NICE
   disabled
  
  on property:qemu.preferred.bt.service=passthrough
   stop vendor.bluetooth-1-1
   start btlinux-1.1
  
 4. Gerçek bir USB cihazında olduğu gibi tüm özellikleri elde etmek için bir Bluetooth yapılandırma dosyası ekleyin:

  hal/bluetooth/bdroid_buildcfg.h
  
  #ifndef _BDROID_BUILDCFG_H
  #define _BDROID_BUILDCFG_H
  #define BTM_DEF_LOCAL_NAME "gCar Emulator"
  #define BTA_AV_SINK_INCLUDED TRUE
  /* Handsfree device */
  #define BTA_DM_COD {0x26, 0x04, 0x08}
  #endif
  
 5. Yapılandırma dosyasının nereye kaydedildiğini belirlemek için BoardConfig.mk dosyasını değiştirin:

  BoardConfig.mk
  
  # Bluetooth
  BOARD_HAVE_BLUETOOTH := true
  BOARD_BLUETOOTH_BDROID_BUILDCFG_INCLUDE_DIR := vendor/auto/embedded/hal/bluetooth
  

Linux ana bilgisayarı

Linux ana bilgisayarında:

 1. Kullanıcı işleminin (örneğin, QEMU) okuma/yazma izinlerine sahip olmasına izin vermek için udev ayarlarını güncelleyin:

  $ echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0b05", ATTRS{idProduct}=="17cb", MODE="0666", GROUP="plugdev"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/99-mynew.rules >/dev/null
  $ sudo udevadm control --reload
  $ sudo udevadm trigger
  
 2. Emülatörü çalıştırmak için aşağıdaki komut satırı parametrelerini ayarlayın:

  # Start up an emulator!
  $ ./emulator @AVD_NAME -no-snapshot -prop qemu.preferred.bt.service=passthrough -qemu -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,bus=ehci.0,vendorid=0x0b05,productid=0x17cb
  # Start Bluetooth Passthrough
  

Wi-Fi desteği

Google, çift Bluetooth ve Wi-Fi'yi doğrulamak için USB Wi-Fi Bluetooth Adaptörünü test etti.

Konuk çekirdeği

Bu özel USB donanım kilidi, ana hat çekirdeğinin henüz desteklemediği RTL8821CU yongasını kullanıyor. Yeni geliştirilen çekirdek modülünü 8821cu adresinde bulabilirsiniz.

Daha sonra, 1575108 numaralı değişiklik listesinde, harici çekirdek modülleri, derlenmesi için akvaryum balığı çekirdek kaynağına entegre edildi.

Son olarak, çekirdek modülü derleniyor ancak bazı CFI çökmeleri yaşanıyor. Bunu düzeltmek için kodu manuel olarak yamalamanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. Android çekirdeğinde Kontrol Akışı Bütünlüğü .

CONFIG_CFI_PERMISSIVE etkinleştirmek ve önce yığının geri kalanında hata ayıklama yaparak ilerlemek yararlı olabilir:

--- a/goldfish_defconfig.fragment
+++ b/goldfish_defconfig.fragment
@@ -1,6 +1,7 @@
 CONFIG_CFI_CLANG=m
+CONFIG_CFI_PERMISSIVE=m

Her durumda, CFI çökmelerine yönelik doğru düzeltmeyi görmek için 1575109 numaralı değişiklik listesine gidin.

Misafir Android

Wi-Fi yığını hakkında daha fazla bilgi edinmek için Wi-Fi'ye Genel Bakış bölümüne bakın. Emülatör, Wi-Fi'nin çalışmasını sağlayacak ayarlarla birlikte gelir.

Linux ana bilgisayarı

Linux ana bilgisayarında, kullanıcı işleminin (örneğin, QEMU) okuma/yazma izinlerine sahip olmasını sağlamak için udev ayarlarını güncellemeniz gerekir.

# /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules
$ ATTR{idVendor}=="0bda", ATTR{idProduct}=="1a2b", RUN+="usb_modeswitch '/%k'"
$ echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bda", ATTRS{idProduct}=="c820", MODE="0666", GROUP="plugdev"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/99-mynew2.rules >/dev/null
$ sudo udevadm control --reload
$ sudo udevadm trigger

Dongle'ı QEMU'ya aktarmak için:

# Start up an emulator!
$ ./emulator @AVD_NAME -no-snapshot -qemu -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,bus=ehci.0,vendorid=0x0bda,productid=0xc820

Bağlantı noktası değişiklik listeleri

Aşağıdaki değişiklik listelerini taşıyın: