بررسی اجمالی

سازندگان پلتفرم و دستگاه های AAOS می توانند از شبیه ساز اندروید برای توسعه رابط ماشین انسانی (HMI) و برنامه ها بدون تکیه بر سخت افزار استفاده کنند. شبیه ساز اندروید می تواند کل معماری اندروید را با تصاویر مختلف دستگاه مجازی اندروید (AVD) اجرا کند. این یک پلت فرم توسعه دستگاه قوی را فراهم می کند که بر اساس آن می توان بهره وری را افزایش داد و کار را از هر مکانی امکان پذیر کرد. محتوای زیر نحوه تنظیم AVD را برای:

  • توسعه جدید. هنگام شروع توسعه جدید یک دستگاه In-Vehicle Infotainment (IVI)، یاد بگیرید که چگونه یک دستگاه مجازی ایجاد کنید تا تیم ها بتوانند HMI و برنامه ها را زودتر توسعه دهند بدون اینکه منتظر سخت افزار جدید باشند.
  • به‌روزرسانی‌های HMI و برنامه‌های از پیش بارگذاری‌شده. به اشتراک گذاری مکرر دستگاه های مجازی جدید به طوری که برنامه ها، تیم های تضمین کیفیت و تجربه کاربر بتوانند به سرعت به آخرین و بهترین به روز رسانی ها برای پشتیبانی از کار خود دسترسی داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از دستگاه مجازی اندروید به عنوان یک پلتفرم توسعه، ببینید: