Indeks klas

To są klasy API. Zobacz wszystkie pakiety API .

A

AaptParser Klasa, która wyodrębnia informacje z apk, analizując dane wyjściowe „aapt dump Badging”.
AaptParser.AaptVersion Liczba opcji wersji AAPT używanych do analizowania plików APK.
Abi Klasa reprezentująca ABI.
AbiFormatter Klasa użyteczności dla abi.
AbiUtils Klasa narzędziowa do obsługi ABI urządzeń
StreszczeniePołączenie Abstrakcyjna reprezentacja połączenia.
StreszczenieHostMonitor Typowa klasa monitorowania stanu hosta.
StreszczenieTunnelMonitor Abstrakcyjny monitor tunelowy dla GCE AVD.
StreszczenieXmlParser Pomocnicza klasa bazowa do analizowania plików XML
AbstractXmlParser.ParseException Zgłaszany, jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych XML
AcloudConfigParser Klasa pomocnicza, która analizuje konfigurację Acloud (używaną do uruchamiania instancji urządzenia w chmurze).
AcloudConfigParser.AcloudKeys Zestawy kluczy, które można wyszukiwać z poziomu konfiguracji.
Akcja w trakcie Ogólna akcja w toku.
Aktywny ślad Główna klasa pomagająca opisywać i zarządzać aktywnym śladem.
Sprawdzanie stanu aktywności Sprawdzanie stanu pozostałych działań uruchomionych na końcu modułu.
Winda AdbRoot Funkcja AutoCloseable , która włącza root adb po zbudowaniu, jeśli to konieczne, i przywraca stan root po zakończeniu.
Połączenie AdbSsh Połączenie Adb przez most SSH.
AdbStopServerPreparer Osoba przygotowująca cel, aby zatrzymać serwer adb na hoście przed i po uruchomieniu testów adb.
Połączenie AdbTcp Domyślna reprezentacja połączenia urządzenia, zakładana jako standardowe połączenie adb urządzenia.
Narzędzia Adb Klasa narzędziowa do operacji adb.
Po zajęciach z informacjami Podobne gwarancje jak AfterClass , ale metoda z adnotacją musi wymagać parametru TestInformation .
Procesor AggregatePost Agregator metryk, który podaje min., maks., średnią, wariancję, odchylenie standardowe, sumę, liczbę i opcjonalnie percentyle dla metryk numerycznych zebranych podczas serii testów z wieloma iteracjami, traktując je jako podwójne.
AllTestAppsInstallSetup ITargetPreparer , który instaluje wszystkie aplikacje z folderu IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na urządzeniu.
Zachowanie AltDir Wyliczenie umożliwiające zdefiniowanie alternatywnych zachowań katalogów dla różnych instalatorów/wypychaczy artefaktów testowych

Test AndroidJUnit Test, który uruchamia pakiet testów oprzyrządowania na danym urządzeniu przy użyciu android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner.
AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner Uruchamia oprzyrządowany test systemu Android przy użyciu polecenia adb i AndroidTestOrchestrator.
AoaTargetPreparer ITargetPreparer , który wykonuje serię działań (np. kliknięć i przesunięć) przy użyciu protokołu Android Open Accessory (AOAv2).
Informacje o kompilacji aplikacji IBuildInfo reprezentujący aplikację dla systemu Android i jej pakiety testowe.
Informacje o aplikacjiDeviceBuildInfo Ta klasa jest przestarzała. Użyj bezpośrednio IDeviceBuildInfo .
Konfiguracja aplikacji ITargetPreparer , który instaluje aplikację i jej testy.
Moduł pobierania wersji aplikacji Klasa narzędzia do pobierania ciągu wersji aplikacji z urządzenia.
AppVersionFetcher.AppVersionInfo Typy informacji o wersji aplikacji.
Kontroler ArchModule Kontroler modułu nie uruchamia testów, jeśli nie pasuje do żadnej architektury.
ArgsOptionParser Wypełnia pola Option na podstawie przeanalizowanych argumentów wiersza poleceń.
ArrayUtil Metody użytkowe dla tablic
Narzędzie ArtChrootPreparer Utwórz katalog chroot dla testów ART.
ArtGTest
Szczegóły artefaktu Opisuje strukturę treści i jej deskryptor wygenerowany przez narzędzie CAS
ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor
Analizator artefaktów Narzędzie pomagające analizować artefakty kompilacji w celu uzyskania wglądu.
Test ArtRun Biegacz testowy do przeprowadzania testów uruchomieniowych ART.
ArtRunTest.AdbShellCommandException Klasa wyjątku zgłaszająca błąd, który wystąpił podczas wykonywania polecenia powłoki ADB.
ATestFileSystemLogSaver Ta klasa LogSaver jest używana przez ATest do zapisywania dzienników w określonej ścieżce.
AtestRunner Wdrożenie ITestSuite
Kolekcjoner Atrace IMetricCollector , który uruchamia funkcję śledzenia podczas testu, zbiera wyniki i rejestruje je w wywołaniu.
Kolekcjoner AtraceRunMetric Zbiera ślady ze wszystkich katalogów testowych w podanym katalogu z urządzenia testowego, rejestruje katalog testowy i przetwarza pliki śledzenia w katalogu testowym oraz agreguje metryki.
AutoLogCollector Wyliczenie opisujące, który kolektor może być automatycznie obsługiwany przez wiązkę.
Zautomatyzowani reporterzy Klasa definiująca mapowanie z automatycznych reporterów Tradefed.
Średni postprocesor Implementacja postprocesora obliczającego średnią z listy metryk.

B

Akcja urządzenia w tle Uruchamia polecenie na danym urządzeniu, powtarzając je w razie potrzeby, aż do anulowania akcji.
Kolekcjoner BaseDeviceMetric Bazowa implementacja IMetricCollector umożliwiająca rozpoczęcie i zatrzymanie zbierania na onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) i ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map)) .
Przygotowanie do emulatora bazy Wspólny moduł przygotowujący do uruchomienia lokalnego emulatora.
Test BaseHostJUnit4 Podstawowa klasa testowa do uruchamiania testów w stylu JUnit4 hosta.
Dane wyjściowe dziennika BaseLeveled Podstawowa implementacja ILeveledLogOutput umożliwiająca filtrowanie niektórych tagów na podstawie ich nazwy lub komponentów.
Kontroler modułu bazowego Podstawowa implementacja IModuleController , która powinna zostać zaimplementowana w celu sprawdzenia, czy moduł powinien działać, czy nie.
BaseMultiTargetPreparer Bazowa implementacja IMultiTargetPreparer pozwalająca na wyłączenie obiektu.
Procesor BasePost Podstawowy IPostProcessor , który każda implementacja powinna rozszerzać.
Podstawowa decyzja o ponownej próbie Podstawowa implementacja IRetryDecision .
BaseStreamLogger <OS rozszerza OutputStream> ILeveledLogOutput , który kieruje komunikaty dziennika do strumienia wyjściowego i na standardowe wyjście.
BaseTargetPreparer Bazowa klasa implementacyjna dla ITargetPreparer pozwalająca kontrolować czy obiekt jest wyłączony czy nie.
Zestaw testów podstawowych Test działania pakietu testów zgodności z nowym systemem pakietu.
Kontroler baterii Klasa użytkowa pozwalająca kontrolować stan naładowania baterii urządzenia.
Odzyskiwanie urządzenia BatteryRecharge Pozwól na uruchomienie polecenia, gdy poziom naładowania baterii urządzenia spadnie poniżej zadanego progu.
Temperatura akumulatora
BateriaNiedostępnaOdzyskiwanie urządzenia Narzędzie do sprawdzania odzyskiwania, które uruchomi konfigurację, jeśli poziom naładowania baterii nie jest dostępny.
Przed klasą z informacjami Podobne gwarancje jak BeforeClass , ale metoda z adnotacją musi wymagać parametru TestInformation .
Stan binarny Wyliczenie używane do rejestrowania stanu WŁ./WYŁ. ze stanem IGNORE braku operacji.
Kolektor opóźnień połączenia Bluetooth Moduł zbierający prześle wstępnie zdefiniowaną konfigurację metryki czasu trwania statystyk do urządzeń i zbierze czas trwania połączenia Bluetooth dla każdego profilu.
Kolekcjoner stanu połączenia Bluetooth Ten moduł zbierający będzie zbierał metryki BluetoothConnectionStateChanged i rejestrował numer stanu połączenia dla każdego profilu.
Procesor BluetoothConnectionSuccessRatePost Implementacja postprocesora obliczającego skuteczność profilu Bluetooth

Użyj „dopasowania klucza metrycznego”, aby określić metryki zawierające stany połączeń Bluetooth w tablicy numerycznej. Przykład [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3].

Moduł zbierający dzienniki BluetoothHciSnoop Moduł zbierający umożliwiający rejestrowanie protokołu Bluetooth HCI snoop w urządzeniu DUT i gromadzenie dziennika dla każdego testu.
Narzędzia Bluetooth Funkcje narzędziowe do wywoływania Instrumentacji Bluetooth na urządzeniu

Kod BluetoothInstrumentation po stronie urządzenia można znaleźć w AOSP pod adresem: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

Dostawca BootstrapBuild IDeviceBuildProvider , który ładuje informacje o kompilacji z urządzenia testowego

Jest to zwykle używane w przypadku urządzeń z konstrukcją dostarczaną zewnętrznie, tj

BootstrapServiceFileResolverLoader Ładuje programy rozpoznawania nazw za pomocą funkcji ładowania usług.
Zgłoszenie błędu Obiekt przechowujący odniesienia do plików raportów o błędach, kompatybilny z płaskim raportem o błędach i raportem o błędach spakowanym (bugreportz).
Kolekcjoner raportów błędów Element przekazujący ITestInvocationListener , który zbiera raporty o błędach w przypadku wystąpienia konfigurowalnych zdarzeń, a następnie wywołuje ITestInvocationListener#testLog na swoich elementach podrzędnych po zebraniu każdego raportu o błędach.
BugreportCollector.Filtr
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector. Rzeczownik
BugreportCollector.Predykat Pełny predykat opisujący, kiedy należy przechwycić raport o błędzie.
BugreportCollector.Relacja
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector Zbieraj raporty o błędach, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.
BugreportzOnTestCaseFailureCollector Zbieraj raporty o błędach, gdy przypadek testowy w przebiegu zakończy się niepowodzeniem.
Analiza kompilacji Reprezentuje wyniki analizy pojedynczej kompilacji.
Błąd kompilacji Zgłaszany, jeśli dostarczona kompilacja nie zostanie uruchomiona.
Informacje o budowie Ogólna implementacja IBuildInfo , która powinna być powiązana z ITestDevice .
BuildInfoKey Wyliczenie zawierające klasę związaną z zapytaniami o informacje o kompilacji.
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Wyliczenie opisujące wszystkie znane typy plików, które można przeszukiwać za pomocą IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .
BuildInfoRecorder Element ITargetPreparer , który zapisuje metadane dotyczące informacji o kompilacji w określonym pliku.
Narzędzie BuildInfoUtil Klasa util pomagająca manipulować IBuildInfo
Błąd pobierania kompilacji Wystąpił błąd krytyczny podczas pobierania kompilacji do testów.
Kompiluj wersję serializowaną Klasa zawierająca bieżącą wersję serializacji wszystkich IBuildInfo .
BuildTestsZipUtils Klasa pomocnicza do operacji związanych z testami zip generowanymi przez system kompilacji Androida
Poczta zbiorcza Narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail umożliwiające następującą konfigurację: interwału wysyłania, początkowego rozmiaru serii, odbiorców i całkowitej liczby wiadomości.
Narzędzie pakietuUtil Klasa narzędzia korzystająca z wiersza poleceń pakietu tool do instalowania plików .apks na urządzeniu.
Źródło ByteArrayInputStream
Lista bajtów Klasa reprezentująca lekką tablicę bajtów.
ByteArrayUtil Narzędzia do operowania na tablicy bajtów, np. konwertujące bajty na liczby całkowite.

C

Kontroler modułu samochodowego Kontroler ten uniemożliwia wykonanie przypadków testowych na urządzeniach innych niż motoryzacyjne.
Błąd CarryDnae Wewnętrzny RuntimeException do przenoszenia DeviceNotAvailableException poprzez platformę JUnit4.
Wyjątek CarryInterrupted Zgłaszany, gdy zostanie wyzwolony limit czasu fazy testowej i należy przenieść wyjątek InterruptedException z wątku wykonania testu do wątku wykonania wywołania.
CdmaDeviceFlasher Klasa, która wyświetla obraz na fizycznym urządzeniu z Androidem za pomocą radia CDMA.
Dostawca tokenu CecController Dostawca tokenów dla tokenów związanych z kontrolą elektroniki użytkowej (CEC).
Informacje o katalogu centralnym CentralDirectoryInfo to klasa zawierająca informacje o pliku/folderze w pliku ZIP.
Sprawdź narzędzie do parowania CompanionAwarePreparer , który weryfikuje połączenie BT między urządzeniami podstawowymi i towarzyszącymi
CircularAtraceUtil Narzędzie atrace opracowane głównie w celu identyfikacji głównych przyczyn błędów ANR podczas testów Monkey.
CircularByteArray Struktura danych do przechowywania tablicy o stałym rozmiarze, która działa jak bufor cykliczny i śledzi całkowitą sumę wszystkich wartości w tablicy.
Kolekcjoner ClangCodeCoverage BaseDeviceMetricCollector , który będzie pobierał pomiary zasięgu Clang z urządzenia i rejestrował je jako artefakty testowe.
ClangProfileIndexer Klasa narzędziowa indeksująca pomiary pokrycia kodu Clanga.
Wyjątek ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException w przypadku, gdy nie znaleziono klasy obiektu.
Skaner ścieżek klas Znajduje wpisy w ścieżce klas.
ClassPathScanner.ClassNameFilter IClassPathFilter , który filtruje i przekształca nazwy klas Java.
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter ClassNameFilter , który odrzuca klasy wewnętrzne
ClassPathScanner.IClassPathFilter Filtr ścieżek wejściowych ścieżki klas

Wzorowany na FileFilter

ClockworkUtils Mechanizm zegarowy do udostępniania logiki wielu urządzeń
Zamknięty zakres Trace Klasa o ograniczonym zakresie, która umożliwia raportowanie sekcji śledzenia za pomocą funkcji try-with-resources
Informacje o budowie klastra Klasa IBuildInfo dla kompilacji przesyłanych z TFC.
Dostawca ClusterBuild IBuildProvider do pobierania zasobów testowych TFC.
Klient klastra Implementacja IClusterClient do interakcji z backendem TFC.
Polecenie klastra Klasa reprezentująca zadanie pobrane z klastra TF.
ClusterCommand.RequestType
Stan polecenia klastra Status polecenia w klastrze TF.
Konstruktor konfiguracji klastraCommandConfig Klasa służąca do tworzenia pliku konfiguracyjnego dla polecenia klastra.
Zdarzenie ClusterCommand Klasa służąca do hermetyzowania zdarzeń poleceń klastra, które mają zostać przesłane.
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
Program uruchamiający klastry poleceń Klasa IRemoteTest służąca do uruchamiania polecenia z TFC za pośrednictwem podprocesu TF.
Harmonogram poleceń klastra ICommandScheduler do obsługi TFC (klaster Tradefed).
Stan polecenia klastra Klasa reprezentująca stan i przyczynę anulowania polecenia z klastra TF.
Informacje o urządzeniu klastra Klasa służąca do hermetyzacji informacji o urządzeniu klastra do przesłania.
Konstruktor klastraDeviceInfo.Builder
Monitor urządzeń klastra Implementacja IDeviceMonitor , która raportuje wyniki do usługi Tradefed Cluster.
ClusterEventUploader <T rozszerza IClusterEvent > Klasa ClusterEventUploader, która przesyła IClusterEvent do TFC.
Zdarzenie hosta klastra Klasa służąca do hermetyzowania zdarzeń hosta klastra, które mają zostać przesłane.
Kreator zdarzenia ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Wyliczenia różnych typów wydarzeń hosta.
ClusterHostUtil Statyczne funkcje użytkowe dla klastra TF w celu uzyskania globalnych instancji konfiguracji, informacji o hoście itp.
ClusterLogSaver Klasa ILogSaver do przesyłania wyników testów do TFC.
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy Strategie wybierania plików.
Opcje klastra
Test pokrycia kodu Test, który uruchamia pakiet testów oprzyrządowania na danym urządzeniu i generuje raport pokrycia kodu.
ZbieranieByteOutputReceiver IShellOutputReceiver , który zbiera całe dane wyjściowe powłoki do byte[] .
Odbiorca zbierania danych wyjściowych IShellOutputReceiver , który zbiera całe dane wyjściowe powłoki w jednym String .
ZbieranieTestListener ITestInvocationListener , który będzie zbierał wszystkie wyniki testów.
Pomocnik Kolekcjonera Pomocnik do wykonywania niektórych operacji IMetricCollector potrzebnych w kilku miejscach.
Parser pliku poleceń Parser pliku zawierającego zestaw wierszy poleceń.
CommandFileParser.Wiersz poleceń
Przerywacz poleceń Usługa umożliwiająca przerwanie poleceń TradeFederation lub oznaczenie ich jako nieprzerywalnych.
CommandLineBuildInfoBuilder Narzędzie przeznaczone do przechwytywania zwykłych argumentów informacji o kompilacji z wiersza poleceń i tworzenia z nich IBuildInfo .
Opcje poleceń Implementacja ICommandOptions .
CommandOptionsGetter Implementacja usługi zwracającej wartość opcji polecenia danego wywołania.
Wynik polecenia Zawiera wynik polecenia.
CommandRunner Alternatywny punkt wejścia TradeFederation, który uruchomi polecenie określone w argumentach wiersza poleceń, a następnie zakończy działanie.
CommandRunner.ExitCode Kody błędów, za pomocą których można wyjść.
Harmonogram poleceń Harmonogram uruchamiania poleceń TradeFederation na wszystkich dostępnych urządzeniach.
CommandScheduler.HostState Wyliczenia o różnym statusie hosta
Stan polecenia Reprezentuje stan operacji czasowej.
Procedura obsługi stanu polecenia Handler pomagający monitorować i aktualizować status wywołania.
Kontroler modułu CommandSuccessModule Klasa bazowa kontrolera modułu umożliwiająca pominięcie modułu testowego w przypadku niepowodzenia polecenia powłoki.
CommonLogRemoteFileUtil Narzędzie to pozwala uniknąć powielania kodu w różnych reprezentacjach urządzeń zdalnych na potrzeby logiki zdalnego pobierania dziennika typowych plików.
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry Reprezentacja znanego wpisu dziennika dla urządzeń zdalnych.
Alokator towarzyszący Klasa bazowa, która zajmuje się przydzielaniem i zwalnianiem urządzenia towarzyszącego

Należy zaimplementować getCompanionDeviceSelectionOptions() w celu opisania kryteriów niezbędnych do przydzielenia urządzenia towarzyszącego

CompanionAwarePreparer ITargetPreparer , który hermetyzuje logikę uzyskiwania już przydzielonego urządzenia towarzyszącego.
Test CompanionAware Podstawowa klasa testowa, która zawiera schemat pobierania i sprawdzania urządzenia towarzyszącego

Podklasa może wywołać getCompanion() w celu pobrania przydzielonego towarzysza.

Narzędzie do śledzenia urządzeń towarzyszących Klasa służąca do przydzielania i zwalniania urządzeń towarzyszących
CompanionRunCommandTargetPreparer ITargetPreparer , który uruchamia określone polecenia na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym
CompanionTestAppInstallSetup ITargetPreparer , który instaluje jedną lub więcej aplikacji z folderu IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym.
SkompilujBootImageWithSpeedTargetPreparer Rekompiluje ścieżkę klas rozruchowych i serwer systemowy z filtrem kompilatora „speed”.
Stan AwariaMonitor Monitoruj wszelkie błędy wywołania.
ConditionPriorityBlockingQueue <T> Klasa bezpieczna dla wątków z operacjami podobnymi do ERROR(/PriorityBlockingQueue) , które mogą pobierać obiekty spełniające określony warunek.
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher , który pasuje do dowolnego obiektu.
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> Interfejs umożliwiający określenie, czy elementy spełniają jakiś warunek.
Konfiguracja kompletna Implementacja Completer dla naszych konfiguracji TF.
Konfigurowalny klient GrpcDynamicSharding
Konfiguracja Konkretna implementacja IConfiguration , która przechowuje załadowane obiekty konfiguracyjne na mapie.
KonfiguracjaDef Przechowuje zapis konfiguracji, powiązanych z nią obiektów i ich opcji.
KonfiguracjaDef.ConfigObjectDef Obiekt przechowujący informacje o nazwie klasy i numerze jej wyglądu (np. jeśli konfiguracja zawiera dwa razy ten sam obiekt, pierwszy będzie miał pierwszy numer wyglądu).
Deskryptor konfiguracji Konfiguracja Obiekt opisujący pewien aspekt samej konfiguracji.
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner Wyliczenie używane do wskazania lokalnego uruchamiającego test.
Wyjątek konfiguracji Zgłaszany, jeśli nie można załadować konfiguracji.
Fabryka konfiguracji Fabryka do tworzenia IConfiguration .
ConfigurationFactory.ConfigLoader Implementacja IConfigDefLoader, która śledzi dołączone konfiguracje z jednej konfiguracji głównej i zgłasza wyjątek w przypadku dołączeń cyklicznych.
ConfigurationFactory.ExceptionLoader
KonfiguracjaUtil Funkcje narzędziowe do obsługi plików konfiguracyjnych.
Ustawienia konfiguracjiXmlParser Prosta klasa do akceptowania ustawień dla ConfigurationXmlParser

Aby przekazać ustawienia do tej klasy, alias jest obowiązkowy.

KonfiguracjaYamlParser Parser dla konfiguracji Tradefed w stylu YAML
Narzędzie konfiguracyjne Klasa narzędziowa do tworzenia, interakcji i przesyłania plików konfiguracyjnych statsd.
ConfigUtil.LogSource
Konsola Główna konsola TradeFederation zapewniająca użytkownikowi interfejs do interakcji

Obecnie obsługuje operacje takie jak

 • dodaj polecenie do przetestowania
 • listę urządzeń i ich stanu
 • lista wywołań w toku
 • lista poleceń w kolejce
 • zrzuć dziennik wywołań do pliku/stdout
 • zamknięcie
Console.ArgRunnable <T> Runnable z metodą run , która może przyjmować argument
Console.CaptureList Typ wygody dla List<List<String>>
Strumień wyjściowy ConsoleReader Obiekt OutputStream, którego można użyć, aby System.out.print() działał poprawnie z unfinishedLine LineReader użytkownika.
Reporter wyników konsoli Reporter wyników umożliwiający wydruk wyników testu na konsoli.
Kontekst analizy treści Podaj kontekst otaczający treść, aby móc ją właściwie przeanalizować.
ContentAnalyticContext.AnalyticMethod Opisuje, czego można się spodziewać po strukturze treści w celu właściwej analizy.
Wyniki analizy treści Podsumowanie analizy treści.
Informacje o treści Reprezentuje zawartość danego celu kompilacji jego wersji podstawowej i bieżącej.
Obsługa dostawcy treści Procedura obsługi, która abstrahuje interakcje z dostawcą treści i pozwala na użycie dostawcy treści po stronie urządzenia do różnych operacji.
LiczenieTestResultListener TestResultListener , który śledzi całkowitą liczbę testów według TestStatus
Kolekcjoner CountTestCases Policz i zgłoś liczbę przypadków testowych dla danego IRemoteTest .
PokryciePomiarForwarder Test zastępczy, który przekazuje pomiary zasięgu od dostawcy kompilacji do rejestratora.
Opcje zasięgu Obiekt sprzedany w celu przechowywania opcji ubezpieczenia.
Opcje pokrycia. Łańcuch narzędzi
CpuThrottlingWaiter ITargetPreparer , który czeka, aż maksymalna częstotliwość na wszystkich rdzeniach zostanie przywrócona do najwyższego dostępnego poziomu
UtwórzAvdPreparer
UtwórzUserPreparer Narzędzie przygotowujące cel do tworzenia użytkownika i czyszczenia go na końcu.
Bieżące wywołanie Klasa, która śledzi i udostępnia bieżące informacje o wywołaniu, przydatne w dowolnym miejscu wywołania.
CurrentInvocation.InvocationInfo Jakiś specjalny nazwany klucz, który zawsze będziemy wypełniać dla wywołania.
CurrentInvocation.IsolationGrade Opisuje poziom izolacji

D

DebugHostLogOnFailureCollector Kolektor, który będzie zbierał i rejestrował logi po stronie hosta, gdy wystąpi błąd przypadku testowego.
Połączenie domyślne Domyślna reprezentacja połączenia urządzenia, zakładana jako standardowe połączenie adb urządzenia.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Konstruktor używany do opisywania połączenia.
DefaultRemoteAndroidTestRunner Rozszerzenie ddmlib RemoteAndroidTestRunner w celu ustawienia wartości domyślnych dla przypadków użycia Tradefed.
DefaultTestsZipInstaller Domyślna implementacja testowego instalatora zip.
Wykonanie delegowanego wywołania InvocationExecution , które delegują wykonanie do innego pliku binarnego Tradefed.
Rozwiązanie zależności Nowy typ dostawcy, który pozwala uzyskać wszystkie zależności do testu.
Przygotowanie urządzeniaActionTarget ITargetPreparer do wykonywania akcji na urządzeniu.
UrządzenieAkcjaUtil Klasa Utility do wykonywania akcji na urządzeniu.
DeviceActionUtil.Command Polecenia działania urządzenia.
DeviceActionUtil.DeviceActionConfigError Wyjątek dotyczący błędu konfiguracji.
Wynik alokacji urządzenia Reprezentuje wyniki próby alokacji dla polecenia.
Stan alokacji urządzenia Reprezentuje stan alokacji urządzenia z perspektywy IDeviceManager
UrządzenieAvailableChecker Sprawdź, czy moduł nie pozostawi urządzenia w stanie offline.
Kontroler bazy urządzenia Ustaw ustawienia podstawowe urządzenia przed każdym modułem.
UrządzenieBaselineSetter Klasa abstrakcyjna używana do tworzenia ustawienia linii bazowej urządzenia.
Kontroler poziomu baterii urządzenia IRemoteTest , który sprawdza minimalny poziom naładowania baterii i czeka, aż bateria osiągnie drugi próg ładowania, jeśli nie ma minimalnego poziomu naładowania.
DeviceBatteryResourceMetricCollector Ten moduł zbierający zbiera dane dotyczące baterii urządzenia.
Deskryptor budowy urządzenia Klasa otoki dla IBuildInfo , która zawiera metody pomocnicze do pobierania informacji o kompilacji platformy urządzenia.
Informacje o budowie urządzenia IBuildInfo reprezentujący kompletną kompilację urządzenia z systemem Android i (opcjonalnie) jej testy.
DeviceBuildInfoBootStrapper ITargetPreparer , który zastępuje pola informacji o kompilacji atrybutami odczytanymi z urządzenia

Jest to przydatne do testowania urządzeń z kompilacjami wygenerowanymi ze źródła zewnętrznego (np

Wtryskiwacz DeviceBuildInfo ITargetPreparer , który wstawia metadane DeviceBuildDescriptor do IBuildInfo .
Urządzenie do czyszczenia Wykonuje ponowne uruchomienie lub formatowanie w ramach czyszczenia po teście i opcjonalnie wyłącza ekran
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
UrządzenieConcurrentUtil Zawiera metody narzędziowe i klasy do współbieżnego wykonywania poleceń po stronie urządzenia

Użyj ERROR(/ExecutorService) , aby uruchomić polecenia zaimplementowane jako ShellCommandCallable i użyj ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) do synchronizacji z ERROR(/Future) zwracanym przez ERROR(/ExecutorService) w celu wykonania polecenia.

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> ERROR(/Callable) , który otacza szczegóły wykonywania polecenia powłoki na urządzeniu ITestDevice .
Uchwyt konfiguracji urządzenia Konkretna implementacja IDeviceConfiguration , która przechowuje załadowane obiekty konfiguracji urządzenia w swoich atrybutach.
Deskryptor urządzenia Klasa zawierająca informacje opisujące testowane urządzenie.
UrządzenieDisconnectedException Zgłaszany, gdy urządzenie nie jest już osiągalne poprzez swój typ transportu, np. jeśli urządzenie nie jest już widoczne przez USB lub połączenie TCP/IP
Identyfikator błędu urządzenia Identyfikatory błędów na podstawie błędów urządzenia i błędów zgłoszonych przez urządzenie.
Błąd DeviceFailedToBoot Zgłaszany, jeśli urządzenie nie uruchamia się po flashowaniu kompilacją.
Flaga funkcji urządzenia
Kontroler modułu funkcji urządzenia Kontroler modułu, który nie uruchamia testów, jeśli nie obsługuje określonej funkcji.
Reporter plików urządzeń Klasa narzędzia, która sprawdza, czy na urządzeniu znajdują się pliki, i jeśli zostaną znalezione, wysyła je do ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) .
UrządzenieFlashPreparer ITargetPreparer , który wyświetla obraz na fizycznym sprzęcie z Androidem.
Stan urządzeniaSkładany Reprezentacja stanu składania urządzenia zwrócona przez „stany wydruku cmd urządzenia_stanu”.
Informacje o folderze urządzenia i kompilacji IDeviceBuildInfo , który zawiera również inne artefakty kompilacji zawarte w katalogu w lokalnym systemie plików.
UrządzenieImageTracker W przypadku niektórych przyrostowych aktualizacji urządzeń potrzebujemy plików bazowych do obliczenia różnic.
DeviceImageTracker.FileCacheTracker Śledź informacje o obrazie urządzenia w pamięci podręcznej i jego metadanych
DeviceImageZipFlashingTargetPreparer Narzędzie przygotowujące cel, które przesyła do urządzenia obrazy urządzeń dostarczone w określonym formacie.
DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector Osoba zbierająca wysyła polecenie ping do witryny google.com, aby sprawdzić, czy urządzenie ma dostęp do Internetu.
UrządzenieJUnit4ClassRunner Narzędzie testowe JUnit4, które obsługuje również IDeviceTest .
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation Fałszywa adnotacja mająca na celu przekazanie dzienników reporterom.
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation Fałszywa adnotacja mająca na celu przekazanie reporterom danych.
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData Implementacja ExternalResource i TestRule .
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics Implementacja ExternalResource i TestRule .
Serwer zarządzania urządzeniamiGrpcServer Serwer GRPC umożliwiający rezerwację urządzenia w Tradefed.
Menadżer urządzeń
Menedżer urządzeń.FastbootDevice Reprezentacja urządzenia w trybie Fastboot.
Dane metryczne urządzenia Sprzeciwiaj się przechowywaniu wszystkich danych zebranych przez kolektory metryczne.
DeviceMonitorMultiplekser Klasa proxy służąca do propagowania żądań do wielu obiektów IDeviceMonitor .
Wyjątek DeviceNotAvailableException Zgłaszany, gdy urządzenie nie jest już dostępne do testowania.
Właściciel urządzeniaTargetPreparer ITargetPreparer , który konfiguruje składnik właściciela urządzenia.
UrządzenieParametryzowanyRunner Sparametryzowany moduł uruchamiający w stylu JUnit4 do testów sparametryzowanych sterowanych po stronie hosta.
Właściwości urządzenia Wspólne definicje stałych nazw właściwości po stronie urządzenia
DeviceRecoveryModeUtil
Reporter wydania urządzenia Reporter wydania urządzenia, który obsługuje komunikację z procesem nadrzędnym urządzeń, które mają zostać zwolnione.
Funkcja resetowania urządzenia Implementacja resetowania urządzenia po stronie serwera.
Obsługa resetowania urządzenia Narzędzie do obsługi ogólnego resetowania urządzenia.
Wyjątek DeviceRuntimeException Zgłaszany, gdy działanie urządzenia nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
Opcje wyboru urządzenia Kontener na kryteria wyboru urządzeń.
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType Obsługiwane są różne możliwe typy urządzeń zastępczych.
Kontroler ustawień urządzenia Sprawdź, czy ustawienia urządzenia nie zmieniły się podczas działania modułu.
Konfiguracja urządzenia ITargetPreparer , który konfiguruje urządzenie do testowania w oparciu o dostarczone Option s.
Funkcja migawki urządzenia Implementacja migawki urządzenia po stronie serwera.
Obsługa migawki urządzenia Obsługa narzędzi Migawka mątwy.
Monitor stanu urządzenia Klasa pomocnicza do monitorowania stanu IDevice .
DeviceStorageAgeResourceMetricCollector Przeanalizuj wiek przechowywania z logcat.
Wypełniacz pamięci urządzenia Przygotowujący cel, aby zapełnić pamięć, aby dostępna była pewna ilość wolnego miejsca.
UrządzenieStorageStatusChecker Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczającą ilość miejsca na dysku dla podanych partycji.
UrządzenieStringPusher Osoba przygotowująca cel, aby zapisać ciąg do pliku.
Pakiet urządzeń Rozszerza Suite kontenerów JUnit4 w celu zapewnienia ITestDevice do testów, które tego wymagają.
Pomocnik synchronizacji urządzeń Pomocnik pomagający synchronizować nowy obraz urządzenia z urządzeniem.
Przypadek testowy urządzenia Pomocniczy przypadek testowy JUnit, który udostępnia usługi IRemoteTest i IDeviceTest .
Wynik testu urządzenia Specjalizacja TestResult , która zostanie przerwana w przypadku wystąpienia DeviceNotAvailableException
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
Opcje urządzeniaTestRun Klasa konstruktora opcji związanych z uruchamianiem testów urządzeń za pomocą BaseHostJUnit4Test.
Zestaw testów urządzeń Zestaw testów Helper JUnit, który udostępnia usługi IRemoteTest i IDeviceTest .
Kolektor urządzeńTrace Kolekcjoner, który uruchomi śledzenie perfetto po rozpoczęciu przebiegu testowego i zapisze plik śledzenia na końcu.
UrządzenieNiedostępneMonitor Ten słuchacz próbuje przechwycić tylko DNAE na poziomie przypadku testowego.
Wyjątek DeviceUnResponseException Specjalizacja DeviceNotAvailableException wskazująca, że ​​urządzenie jest widoczne dla adb, ale nie odpowiada (tj. upłynął limit czasu poleceń, nie uruchamia się itp.)
Narzędzie DeviceUpdateTargetPreparer Abstrakcyjny ITargetPreparer , który wykonuje typowe kroki związane z aktualizacją urządzeń za pomocą pliku obrazu urządzenia ze źródła zewnętrznego (w przeciwieństwie do usługi kompilacji).
DeviceWifiResourceMetricCollector Kolektor zbiera aktualne dane dotyczące siły sygnału Wi-Fi i prędkości łącza.
Wycieraczka urządzenia ITargetPreparer , który usuwa dane użytkownika
Wykres skierowany <V> Implementacja ukierunkowanych grafów nieważonych.
Wyłącz SELinuxTargetPreparer Narzędzie przygotowujące cel, które wyłącza SELinux, jeśli jest włączony.
Sklep DryRunKey Magazyn kluczy do uruchomienia próbnego, w którym każda wartość magazynu kluczy jest zawsze poprawnie zastępowana i znajdowana.
DryRunner Przejrzyste testy próbne zamiast ich faktycznego wykonywania.
Test DynamicFileStub To jest test Tradefed, mający na celu sprawdzenie, czy Tradefed potrafi poprawnie rozpoznać plik dynamiczny.
DynamicRemoteFileResolver Klasa pomagająca w określeniu ścieżki do plików zdalnych.
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader Ładuje implementacje IRemoteFileResolver .
Pomocnik DynamicShard Strategia shardingu umożliwiająca pracę zdalną, kolejkowanie pomiędzy wieloma instancjami TF
Wiadomość DynamicShardingConnectionInfoMessage Klasa przechowywania danych w celu ułatwienia wysyłania za pośrednictwem serwera funkcji.
DynamicSystemPreparer ITargetPreparer , który konfiguruje obraz systemu na podstawie kompilacji urządzenia z dynamiczną aktualizacją systemu.

mi

Funkcja EarlyDeviceRelease Implementacja serwera funkcji na potrzeby wczesnych wersji urządzeń.
E-mail Klasa pomocnicza do wysyłania wiadomości e-mail.
E-mail HostHealthAgent Implementacja IHostHealthAgent do wysyłania wiadomości e-mail z raportów monitora hosta
Stałe EmmaXml Stałe używane podczas analizowania raportu XML Emmy.
EmulatorMemoryCpuCapturer
EndCentralDirectoryInfo EndCentralDirectoryInfo to klasa zawierająca ogólne informacje o pliku ZIP.
Wymuszony moduł SeLinuxChecker Narzędzie do sprawdzania statusu, które sprawdza status Selinux.
UsuńUserDataPreparer ITargetPreparer , który czyści dane użytkownika na urządzeniu.
Identyfikator błędu Interfejs ten opisuje konkretny błąd i jego właściwości.
ErrorStorageUtil Klasa pomocnicza do manipulowania błędami w celu dostosowania ich do wspólnego magazynu.
Odbiornik zdarzeńLogger Listener, który rejestruje wszystkie otrzymane zdarzenia w pliku
WyjątekThrowingRunnerWrapper
Wykonywalny test bazowy Klasa bazowa dla wykonywalnego stylu testów.
Test pliku wykonywalnego Program uruchamiający test dla plików wykonywalnych działających na hoście.
Test pliku wykonywalnego Tester uruchamiający pliki wykonywalne na celu.
Pliki wykonawcze Zależności plików wygenerowane podczas wykonywania testu lub wywołania, które należy zabrać do testowania.
ExecutionFiles.FilesKey Wyliczenie znanego klucza standardowego dla mapy.
Właściwości wykonania Właściwości generowane podczas wykonywania testu lub wywołania.
Istniejący dostawca kompilacji IBuildProvider , który zwraca już skonstruowaną IBuildInfo .
Plik rozszerzony Rozszerzenie standardowego pliku do przechowywania metadanych związanych z kompilacją.
RozszerzenieAtomsRegistry ExtensionAtomsRegistry do lokalnego użytku statystykd.

F

Opis awarii Klasa opisująca informację o awarii w Federacji Handlowej.
Fałszywy test Fałszywy test, którego celem jest ułatwienie generowania powtarzalnych wyników testu.
Fałszywy folder TestsZip Urządzenie testowe, które tworzy fałszywy, rozpakowany folder testów na podstawie listy zawartości.
FakeTestsZipFolder.ItemType
Narzędzie FastbootCommandPreparer Narzędzie przygotowujące cel, które uruchamia fastboot i wysyła polecenia fastboot.
FastbootDeviceFlasher Klasa korzystająca z fastboot do flashowania obrazu na fizycznym sprzęcie z Androidem.
Pomocnik Fastboot Klasa pomocnicza do operacji fastboot.
FastbootUpdateBootstrapPreparer ITargetPreparer , który przetacza określone pliki (bootloader, radio, obraz obrazu urządzenia) w IDeviceBuildInfo , aby urządzenia flashowane za pomocą FastbootDeviceFlasher , a następnie wstrzykuje atrybuty urządzenia po budynku do informacji o wyniku.
Fatalhosterror Wyjątek, który wskazuje na śmiertelny błąd, który wystąpił, wystąpił na komputerze hosta z działaniem handlowym i że instancja handlowa powinna zostać zamknięta.
FeatureflagtargetPreParer Aktualizuje deviceConfig (flagi funkcji dostrojone przez zdalną usługę).
FiledownLoadCache Klasa pomocnicza, która utrzymuje lokalną pamięć podręczną LRU systemu plików pobranych plików.
FiledownLoadCacheFactory Fabryka do tworzenia FileDownloadCache
FiledownLoadCachewrapper Klasa opakowania, która zapewnia urządzenia FileDownloadCache podczas wdrażania interfejsu IFileDownloader .
FileIdLemonitor Monitoruje pliki i wykonuje oddzwonienie, jeśli były bezczynne (tj.
FileInputStreamSource InputStreamSource , który przyjmuje plik wejściowy.
FileLogger ILeveledLogOutput , który kieruje komunikaty logarytmiczne do pliku i do stdout.
FileProtoRoSulTrePorter Proto Reporter, który zrzuca TestRecord do pliku.
FilePullerDeviceMetricCollector BaseDeviceMetricCollector , który słucha klucza wskaźników pochodzących z urządzenia i wyciąga je jako plik z urządzenia.
FilePullerLogCollector Rejestrator pliku zgłoszony przez stronę urządzenia.
FileSystemLogSaver Zapisz dzienniki w systemie plików.
FilesStemrootchecker
FileUtil Klasa pomocnicza dla operacji związanych z plikami
FileUtil.lowdiskspaceException Wyrzucone, jeśli użyteczna przestrzeń dysku znajduje się poniżej minimalnego progu.
FilterDResultForwarder Wariant ResultForwarder , który umożliwia jedynie zgłoszenie listy TestDescription .
NaprawionoByteArrayoutputStream ERROR(/OutputStream) , który utrzymuje tylko maksymalną ilość danych.
FlashingMethod Enum opisujący metodę używaną do testowanego urządzenia flash
FlashingResourcesParser Klasa, która analizuje wymagane wersje pomocniczych plików obrazów potrzebnych do flashowania urządzenia.
FlashingResourcesParser.androidinfo Typedef dla Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint Interfejs filtrujący, który ma umożliwić FlashingResourcesParser zignorowanie niektórych zasobów, których inaczej mógłby użyć
FlashingResourceutil To narzędzie pomaga ustawić odpowiednią wersję artefaktów, aby mogły być flashowane za pomocą DeviceFlashPreparer .
FoldableExpandingHandler IModuleParameterHandler rozszerzający się na więcej dla każdej bezprzewodowej składanej konfiguracji.
FOLDABLABLEHandler Ogólny składany moduł obsługi, który może przyjąć składane parametry, aby utworzyć specjalistyczny moduł.
FoldablemodEpRearer Docelowy przygotowujący, który może przełączyć składany stan urządzenia.
FolderBuildInfo Konkretna implementacja IFolderBuildInfo .
Folderower ITargetPreparer , który pobiera katalogi z urządzenia, kompresuje i zapisuje je w rejestrowaniu zaplecza.
FormatedGeneratorReporter Reporter, który pozwala generować raporty w określonym formacie.
FreedEvicestate
Fuseutil Klasa pomocnicza do operacji bezpieczników.

G

Gceavdinfo Struktura do przechowywania odpowiednich danych dla danej instancji GCE AVD.
Gceavdinfo.gcestatus
Gceavdinfo.logfileEntry
Gcelhptunnelmonitor
GCEMANAGER Pomocnik, który zarządza wywołani GCE, aby uruchomić/zatrzymać i zbierać dzienniki z GCE.
Gcerremotecmdformatter Klasa użyteczności do formatowania poleceń w celu dotarcia do zdalnego urządzenia GCE.
Gcerremotecmdformatter.scpmode SCP może być używany do pchania lub ciągnięcia pliku w zależności od struktury ARG.
Gcesshtunnelmonitor Monitor gwintu dla tunelu GCE SSH.
GCOVCODECOVERAGECOLECTOR Oparte BaseDeviceMetricCollector wyciągną pomiary pokrycia GCOV z urządzenia i zaloguje je jako artefakty testowe.
GCOVKERNELCODECOVERAGECOLECTOR BaseDeviceMetricCollector opartego na urządzenia debugfs wyciągnie pomiary pokrycia jądra GCOV z debugfów, a następnie w końcu rejestruje je jako artefakty testowe.
Gcsbucketutil Menedżer plików do pobrania i przesyłania plików z Google Cloud Storage (GCS).
GCSBUCKETIL.GCSFILEMETADATA Proste opakowanie dla informacji o pliku w GCS.
GCScommon Klasa podstawowa dla operacji GCS, jak pobieranie i przesyłanie.
GcsconfigurationFactory Konfigurowanie ConfigurationFactory Configs z Google Cloud Storage.
GcsconfigurationFactory.gcsconfigloader Rozszerzenie ConfigurationFactory.ConfigLoader , który ładuje konfigurację z GCS, śledzi dołączone konfiguracje z jednego konfiguracji root i rzuca wyjątek na okrągły obejmuje.
GcsconfigurationServer Konfiguracja serwera ładuje konfiguracje z Google Cloud Storage (GCS).
GCSDownloaderHelper Downloader for GCS Bucket, który zajmuje się buforowaniem i rozwiązywaniem globalnej konfiguracji.
Gcsfiledownloader Plik do pobrania pliku, aby pobrać plik z Google Cloud Storage (GCS).
GCSfileuploader Przesyłanie pliku do przesyłania danych plików do Google Cloud Storage (GCS).
GcShostresourceManager Pobierz zasoby hosta z GCS (Google Cloud Storage).
GCSREMOTEFILERERERERERVER Implementacja IRemoteFileResolver , który umożliwia pobieranie z wiadra GCS.
GenericlogcateventParser <logCateventType> Parse LogCat Wejście do zdarzeń.
GenericlogcateventParser.logcatevent Struct, aby utrzymać zdarzenie logCat z typem zdarzenia i wyzwalając komunikat logcat
GetPreviousPassedhelper Pomocnik, aby uzyskać poprzednie przeszłe filtry testowe.
GKIDEVICEFLASHPREARER Docelowy przygotowujący, który miga urządzeniem z ogólnym obrazem jądra Androida.
GlobalConfiguration IGlobalConfiguration Implementacja, która przechowuje załadowane obiekty konfiguracyjne na mapie
GlobalFiltergetter Wdrożenie usługi, które zwraca filtry danego wywołania.
GlobalTestFilter Opcje filtru zastosowane do wywołania.
GoogleapiclientUtil UTILS do utworzenia klienta Google API.
GoogleBenchMarkResultParser Panuje wyniki Google Benchmark, które działają z Shell, i zwraca mapę ze wszystkimi wynikami.
GoogleBenchMarkTest Test, który uruchamia pakiet testowy Google Benchmark na danym urządzeniu.
GranularRetribleTestWrapper Klasa opakowania działa na IRemoteTest , aby granulować iremotetest na poziomie testowym.
GranularRetriBleTestWrapper.StartendCollector Pomocnik klasowy, aby złapać brakującego startu i końca biegu.
Gsideviceflashpretarer Docelowy przygotowujący, który miga urządzeniem obrazem systemu Android Generic.
GTEST Test, który uruchamia natywny pakiet testowy na danym urządzeniu.
GTESTBASE Podstawowa klasa GTEST
GTESTLISTTESTPARSER Parser wynikowy dla trybu suchego uruchomienia GTEST z parametrem „-gtest_list_tests”.
GTestResultParser Panuje wyniki „trybu surowego wyjściowego” testów natywnych za pomocą GTEST, które działają z Shell, i informuje ITESTINVACTIONLISTEner o wynikach.
GtestxmlResultParser Parsuje wyniki „trybu wyjściowego XML” testów natywnych za pomocą GTEST, które działają z Shell, i informuje iTestrunListener o wynikach.

H

MorexException Podstawowa klasa wyjątku dla wyjątku rzucona w wiązkę wiązki.
MorexioException Wyjątek wiązki, który pomaga nosić problemy z plikami.
HarnessRuntimeException
Heaphostmonitor Implementacja AbstractHostMonitor , która monitoruje pamięć sterty na hoście i okresowo rejestrują ją do dziennika historii.
HelloworldMultitargetPretarer Przykładowa implementacja IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger Loger historii TF, specjalny dziennik, który zawiera tylko określone zdarzenia.
HostGTest Test prowadzony przez natywny pakiet testowy.
Hostmetryczny Ta klasa reprezentuje próbkę metryki hosta, która ma zostać zgłoszona.
Hostoptions Klasa posiadacza opcji hosta.
HostStatsdMetricCollector IMetricCollector , który zbiera wskaźniki STATSD ze strony hosta za pomocą poleceń użyteczności StatSD.
Test hosta Testowy biegacz dla testów opartych na hosta Junit.
Hostutils Wdraża niektóre przydatne metody użyteczności do uruchamiania testów hosta.
Hprofaloksiteparser Klasa pomocnicza do przeanalizowania informacji z sekcji HPROF Raporty HPOF.
Httphelper Zawiera metody pomocnicze do tworzenia żądań HTTP
Httphelper.requestrunnable Runnable za składanie wniosków z IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
Httpmultipartpost Klasa pomocnicza do składania wieloczęściowych żądań postu HTTP.
Httpremotefileresolver Implementacja IRemoteFileResolver , który umożliwia pobieranie zdalnego pliku za pośrednictwem HTTP
HttpsRemotefileresolver Implementacja IRemoteFileResolver , który umożliwia pobieranie pliku zdalnego za pośrednictwem HTTPS

I

IABI Interfejs reprezentujący badany ABI.
Iabireceiver Test, który wymaga badanego ABI.
IANDROIDDEBUGBRIDGE Definicja interfejsu metod AndroidDebugBridge stosowanych w tym pakiecie.
IAPPBUILDINFO Ten interfejs jest przestarzały. Użyj bezpośrednio IBuildInfo bezpośrednio.
IautorEtriBletest Interfejs dla IRemoteTest , który nie implementuje ITestFilterReceiver , ale nadal chce obsługiwać automatyczną remont.
Ibatteryinfo Interfejs definiujący interakcję z baterią urządzenia.
Ibatteryinfo.batterystate Opisuje obecny stan ładowania baterii.
IBuildinfo Przechowuje informacje o badanej kompilacji.
Ibuildinfo.buildinfoproperties Niektóre właściwości, które IBuildInfo może zmusić do przetwarzania.
IBuildProvider Odpowiedzialny za dostarczanie informacji dotyczących badanej kompilacji.
IBuildReceiver Test, który wymaga odniesienia do badanej kompilacji.
IclusterClient Interfejs do interakcji z zapleczem TFC.
IclusterEvent Interfejs dla każdego zdarzenia klastra, które ma być przesłane do TFC.
IcLusterEventUploader <t rozszerza icLusterEvent > Interfejs dla klasterEventUploader
IclusterOptions Interfejs do uzyskania opcji związanych z klastrem.
ICommandOptions Kontener dla opcji wykonania poleceń.
ICommandscheduler Harmonogram uruchamiania poleceń TradeFederation.
ICommandscheduler.ischeduledInvocationListener Słuchacz zdarzeń wywołujących po zakończeniu wywołania.
ICompressionstrategy Interfejs reprezentujący algorytm kompresji, który można wybrać w czasie wykonywania.
IconfigoptionValuETransformer Interfejs manipulowania wartością opcji konfiguracji
IconfigublevirtualDevice Interfejs dostarczający informacji o prawdopodobnie wstępnie skonfigurowanych informacji o urządzeniu wirtualnym (IP hosta, użytkownik hosta, przesunięcie portów itp.).
Ikonfiguracja Informacje o konfiguracji dla inwokacji TradeFederation.
IconfigurationFactory Fabryka do tworzenia IConfiguration s
IconfigurationReceiver Prosty interfejs reprezentujący obiekt, który akceptuje IConfiguration .
IconfigurationServer Interfejs dla serwera konfiguracyjnego.
IkredentialFactory Interfejs Forative Factory do stworzenia Credential OAuth2.
IdefaultObjectloader Interfejs do ładowania domyślnych obiektów, które powinny być częścią naszej konfiguracji YAML.
IdefaultObjectloader.LoaderConfiguration Obiekt konfiguracji ładowania, aby przekazać informacje do ładowarki.
IdeviceAcctionreceiver Zapewnia interfejs API do odbierania zdarzeń urządzenia.
IdeviceBuildinfo IBuildInfo , który reprezentuje kompletną kompilację urządzeń z Androidem i (opcjonalnie) jego testy.
IdeviceBuildProvider IBuildProvider , który wykorzystuje informacje z ITestDevice do pobrania kompilacji.
IdeviceConfiguration Interfejs uchwytu konfiguracji urządzenia.
Ideviceflasher Miga obraz urządzenia na urządzeniu.
Ideviceflasher.UserDataflashoption Enum opcji obsługi obrazu użytkownika
IDEVICEMANAGER Interfejs do zarządzania zestawem dostępnych urządzeń do testowania.
Idevicimanager.ifastbootListener Słuchacz zmian stanu Fastboot.
Idevicemonitor Interfejs do monitorowania stanu urządzeń.
Idevicemonitor.DeviceLister Klasa podobna do Runnable , która powinna zwrócić znane urządzenia i ich stany.
IdeviceReCovery Interfejs do odzyskania urządzenia, który przeszedł offline.
IDEVICSEELEKCJA Interfejs do kryteriów wyboru urządzenia.
IDEVICSELECTION.BADESEVICETYPE
IDEVICESTATEMONITOR Zapewnia udogodnienia do monitorowania stanu IDevice .
IdeviceTest Interfejs do obiektu, który wymaga odniesienia do ITestDevice .
Idisable Interfejs opisujący obiekt handlowy, który można wyłączyć.
IdynamicshardingClient Interfejs opakowania dla klienta Sharding

Istnieje to, abyśmy mogli zamienić HTTP One lub w razie potrzeby przetestować.

IDYNamicshardingConnectionInfo Interfejs dla klas zawierających informacje o połączeniu dynamicznym odłamku
IEMAIL Interfejs do wysyłania wiadomości e -mail.
IEMAIL.MESSAGE Kontener do danych wiadomości e -mail.
Ifiledownloader Interfejs do pobierania zdalnego pliku.
IfileEntry Definicja interfejsu, która zapewnia prostszą, próbną umowę z metodami FileEntry .
IfileReSolverLoader Ładuje implementacje IRemoteFileResolver .
IfileReSolverLoader.ResolverLoadingException Wyjątek rzucany, jeśli rozdzielcza nie można załadować lub zainicjować.
IflashingResourCeSparser Interfejs do dostarczania wymaganych wersji pomocniczych plików obrazów potrzebnych do flashowania urządzenia.
IflashingResourcesReTriever Interfejs do pobierania pomocniczych plików obrazów potrzebnych do flashowania urządzenia.
IFOLDERBUILDINFO Prosty abstrakcyjny IBuildInfo , którego artefakty kompilacji zawierają w lokalnym katalogu systemu plików.
IformatterGenerator Interfejs opisujący format dla SuiteResultHolder .
IglobalConfiguration Klasa obejmująca globalne informacje konfiguracyjne dla pojedynczej instancji federacji handlowej (obejmująca dowolną liczbę inwokacji faktycznych konfiguracji).
IharnessException Opis interfejsu wyjątku uprzęży, który zostanie zaimplementowany przez wyjątki wiązki wiązki.
Ihostcleaner Oczyszcza hosta po zakończeniu testu.
Ihostthealthagent Interfejs emitowy wskaźników hosta lub urządzenia.
Ihostmonitor Interfejs do wysyłania danych hosta
Ihostmonitor.hostDataPoint Klasa ogólna dla danych, które należy zgłosić.
Ihostmonitor.hostmetryctype
Ihostoptions Interfejs uchwytu opcji hosta.
Ihostoptions.permitlimittype Enum opisujący możliwe ograniczniki zezwoleń
IhostresourceManager Interfejs do zasobu hosta menedżera.
Ihttphelper Metody pomocnicze do wykonywania żądań HTTP.
Ihttphelper.datasizeException
IinvocationContext W razie potrzeby przechowuje informacje o wywołaniu testów, aby uzyskać dostęp.
IinvocationContext.timingEvent
IinvocationContextreceiver Test, który wymaga odniesienia do kontekstu wywołania.
IinvocationExecution Interfejs opisujący działania, które zostaną wykonane w ramach wywołania.
IKEYSTORECLIENT Interfejs, aby uzyskać dostęp do sklepu kluczowego pod kątem hasła lub poufnych danych.
IKEYSTOREFAFTORY Fabryka do tworzenia IKeyStoreClient .
IlabpRearer Interfejs znacznika dla przygotowawców laboratorium

Zobacz ITargetPreparer aby uzyskać opis tego, co te interfejsy są zamierzone.

IlveledLogoutput Klasy, które implementują ten interfejs, dostarczają metod dotyczących wyświetlania komunikatów dziennika.
IlogCatreceiver Klasa, która zapewnia wyjście logcatu urządzenia jako InputStreamSource .
Ilogregistry Interfejs dla singleton ILogOutput , który multipleksuje i zarządza różnymi rejestratorem.
Ilogregistry.EventType Zdarzenia, które są przydatne do zalogowania się
Ilogsaver Klasy, które implementują ten interfejs, zapewniają metody przechowywania dzienników w centralnej lokalizacji.
IlogsaverListener Pozwala na słuchanie ITestInvocationListener S po zapisaniu plików dziennika.
ImageContentanalyzer Analizator analizy treści obrazu urządzenia
ImanagedTestdevice Itstdevice, którego cykl życia jest zarządzany.
ImanagedTestdevice.DeviceEventResponse Pojemnik na odpowiedź na wywołanie IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)
ImanagedTestDeviceFactory Interfejs twórcy dla IManagedTestDevice s
ImetricCollector Ten interfejs zostanie dodany jako dekorator podczas raportowania wyników testów w celu zebrania pasujących wskaźników.
ImetricCollectOrreceiver Interfejs dla IRemoteTest S do zaimplementowania, jeśli muszą uzyskać listę IMetricCollector S do przebiegu testowego.
IMOLYYAMLRESULTHANDLER Interfejs Mobble Yaml Result Handler.
IMOLYYAMLRESULTHANDLER.ITESTRESULT Interfejs wyniku Mlyble Yaml
ImoduleController Interfejs do kontrolowania, jeśli moduł powinien być wykonywany, czy nie.
ImoduleController.RunStrategy Enum opisujący sposób wykonywania modułu.
ImoduleParameterHandler Interfejs parametrów modułów apartamentów.
ImultideviceReCovery Interfejs do odzyskiwania wielu urządzeń offline.
ImultideviceTest Ten interfejs jest przestarzały. Ten interfejs jest tymczasowo utrzymywany dla kompatybilności, ale nie jest już używany. Proszę, nie wdrażaj tego.
ImultitargetPretarer Przygotowuje środowisko testowe dla kilku urządzeń razem.
Inativevevice Zapewnia niezawodny i nieco wyższy poziom interfejsu API dla DDMLIB IDevice .
INATIVEIDEViceTest Interfejs dla obiektu, który wymaga odniesienia do INativeDevice .
Incrementalimageutil Narzędzie do wykorzystania przyrostowej aktualizacji obrazu i urządzenia.
Infraerororidentifier Identyfikatory błędów z federacji handlowej infra i zależne podsumowanie (jak infra budowa).
InputStreamSource Ten interfejs zasadniczo zawiera ERROR(/InputStream) aby był klonalny.
InstalallTestZipAppssetUp ITargetPreparer , który instaluje wszystkie aplikacje w testowym zamku.
InstaldePexModuleTargetPreParer
InstalPKSETUP ITargetPreparer , który instaluje jeden lub więcej APK znajdujących się na systemie plików.
InstalowanieBuilDenvApksetUp ITargetPreparer , który instaluje jeden lub więcej testów APK z platformy Android Build Env.
InstaldInstrumentationStest Uruchamia całe oprzyrządowanie znalezione na obecnym urządzeniu.
InstantApphandler Handler dla ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPresparer ITargetPreparer , który uruchamia instrumentację
InstrumentationTest Test, który uruchamia pakiet testowy oprzyrządowania na danym urządzeniu.
InvocationContext Ogólna implementacja IInvocationContext .
InvocationExecution Klasa opisująca wszystkie kroki wywołujące: Wybuduj pobieranie, Target_Prep, Uruchom testy, czyszczenie.
InvocationLocal <T> Ta klasa zapewnia zmienne wywołujące.
InvocationMetricLogger Klasa użyteczności publicznej do zarejestrowania niektórych wskaźników.
InvocationMetricLogger.invocationGroupMetrickey Grupowanie pozwala zarejestrować kilka grup pod tym samym kluczem.
InvocationMetricLogger.invocationMetrickey Jakiś specjalny klucz wymieniony, który zawsze będziemy zapełniać o inwokacji.
InvocationStatus Klasa do przechowywania statusu wywołania.
InvocationStatus Helper enum reprezentujący status wywołania
InvocationsummaryHelper Klasa pomocnicza do gromadzenia i zgłaszania TestSummary dla zestawu słuchaczy
InvocationTojunitresultForwarder Klasa, która słucha zdarzeń ITestInvocationListener i przekazuje je do TestListener .
IpostProcessor Procesory to obiekt federacji handlowej, który ma umożliwić przetwarzanie metryk i dzienników po testach i przed zgłoszeniem wyników.
IremoteFeature Interfejs opisujący funkcję w handlu, którą można wykonać na podstawie żądania.
Iremotefileresolver Interfejs dla obiektów, które mogą rozwiązać zdalny plik w lokalny.
Iremotefileresolver.RemotefileReresolverArgs Argumenty przekazały zdecydowawcom
Iremotefileresolver.Resolvedfile Informacje o przechowywaniu klasy o rozdzielonym pliku i niektórych metadanych.
IremotescheduledListenersFeature Rozszerzenie IRemoteFeature w celu wsparcia przechodzenia w IScheduledInvocationListener s.
Iremotetest Test, który zgłasza wyniki bezpośrednio do ITestInvocationListener .
IreportnotExecuted W przypadku niekompletnego wykonania IRemoteTest , który implementuje ten interfejs, może zgłosić swoje nie wykonane testy w celu poprawy raportowania.
Irescheduler Interfejs do zmiany harmonogramu konfiguracji do przyszłego wykonywania.
IRESOURCEMETRICCollector Interfejs dla użytkownika do implementacji dostosowanych kolekcjonerów zasobów.
IRESTAPIHELPER Interfejs pomocniczy do wykonywania wywołań API REST.
IRESUMABLESTEST Ten interfejs jest przestarzały. Nie ma już potrzeby tego
IretricdeCion Interfejs napędzający decyzję o ponownej awarii i stosowanie filtra w klasie w celu uzyskania bardziej ukierunkowanej ponownej próby.
Iruntimehintprovider
Irunutil Interfejs do uruchamiania operacji czasowych i poleceń systemowych.
Irunutil.envpriority Enum, co określa, czy ustawienie, czy nie są w stanie określonego Env.
Irunutil.irunnableresult Interfejs do asynchronicznego wykonywania operacji, która zwraca status logiczny.
Isandbox Interfejs definiujący piaskownicę, której można użyć do uruchomienia wywołania.
IsandboxFactory Fabryka do tworzenia ISandbox .
Isetoptionreceiver Implementacja tego interfejsu powinna mieć Option z nazwą „set-option” połączoną z HostTest#SET_OPTION_NAME .
IshardableListener ITestInvocationListener , który można odłożyć.
Ishardabletest IRemoteTest , który można podzielić na osobno podmiotów wykonywalnych.
Ishardhelper Interfejs obiektu, który opisuje strategię odchylenia do przyjęcia do konfiguracji.
IzolatedHostTest Wdraża biegacza handlowanego, który wykorzystuje podproces do wykonywania testów w środowisku niskiej zależności zamiast wykonywania ich w głównym procesie.
IsupportgranularResults Interfejs określający, czy ITestInvocationListener obsługuje otrzymywanie ziarnistych wyników, czy nie.
IsystemStatusChecker Checker, który wykonuje kontrole statusu systemu i zwraca logikę, aby wskazać, czy system jest w oczekiwanym stanie.
IsystemStatusCheckerreceiver IRemoteTest , który wymaga dostępu do ISystemStatusChecker z konfiguracji.
ITargetCleaner Ten interfejs jest przestarzały. Rozkład został przeniesiony do podstawowego interfejsu ItargetPretarer.
ITargetPretarer Przygotowuje środowisko testowe do przebiegu testowego.
IterribleFailureHandler Interfejs do obsługi strasznych awarii z LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestannotationFilterreceiver Biegacz, który może filtrować, który testuje się na podstawie adnotacji.
Itestcollector Zapewnia obsługę zbierania testów; Po ustawieniu Test Runner musi wykonać suchy przebieg, aby zebrać przypadki testowe bez ich wykonywania.
Itestdevice Zapewnia niezawodny i nieco wyższy poziom interfejsu API dla DDMLIB IDevice .
ITestDevice.apExinfo Prosta klasa struktury do przechowywania informacji o jednym wierzchołku
ITestDevice.mountpointinfo Prosta klasa struktury do przechowywania informacji o jednym punkcie rundy
ITestDevice.RecoveryMode
ITESTFILEFILTERRECEIVER Biegacz, który może odbierać plik określający, który testuje, aby uruchomić i/lub nie uruchomić.
Itestfilterreceiver Biegacz, który może filtrować, który testuje się do uruchomienia.
ITestinformationReceiver Interfejs do otrzymania TestInformation dla niektórych klas.
Itestinvocation Obsługuje jeden inwokacja testu Tradefederation.
ITestInvocation.Exitinformation Reprezentuje informacje o wyjściu dla wywołania.
ITESTINVACTIONLISTEner Słuchacz wyników testu z wywołania testu.
Itestlifecyclereceiver Otrzymuje powiadomienia o zdarzeniach podczas przebiegów testu oprzyrządowania.
Itestlogger Jednostka, która może rejestrować strumieni danych różnych typów.
Itestloggerreceiver Jednostka, którą można wstrzykiwać za pomocą instancji ITestLogger , aby mogła być używana do celów rejestrowania.
Itestspool Interfejs opisujący pulę testów, do których możemy uzyskać dostęp i uruchomić
ITESTSUITE Klasa abstrakcyjna używana do uruchamiania pakietu testowego.
ITestsuite.multideviCemoduleStrategy
ITESTSUITESULTLOADER Interfejs opisujący pomocnika do załadowania poprzednich wyników w sposób, który można ponownie uruchomić.
ItestsummaryListener Interfejs, który pozwala ITestInvocationListener na wymianę ograniczonych informacji za pośrednictwem streszczeń.
ItestszipInstaller Instaluje testy z pliku zip testów (jak wyświetlone przez system kompilacji) na urządzeniu.
ITokenProvider Interfejs opisujący obiekt, który może dostarczyć tokeny określonego urządzenia.
ITokenrequest Interfejs IRemoteTest może zaimplementować, aby ujawnić fakt, że wymaga urządzenia ze specjalnym tokenem.

J

Jarhosttest Testowy biegacz dla testów junit po stronie gospodarza.
JARHOSTTEST.HOSTTESTLISTEner Słuchacz opakowania, który przekazuje wszystkie zdarzenia oprócz testRunstarted () i TestruNendend () do wbudowanego słuchacza.
JavaCodEcoveragecollector BaseDeviceMetricCollector opartego na urządzenia z urządzeniem wyciągnie pomiary pokrycia Java i zaloguje je jako artefakty testowe.
Javacodecoverageflusher Klasa użyteczności, która resetuje i wymusza pomiary pokrycia kodu Java z procesów działających na urządzeniu.
JSONFILEKESTORECLIENT Przykładowa implementacja, w której lokalny plik JSON działa w kluczowym sklepie.
JSONFILEKEYSTOROFORFACTORY Wdrożenie fabryki JSON KeyStore, która zapewnia JSONFileKeyStoreClient do dostępu do pliku sklepu z kluczem JSON.
JSONHTTPTESTRESURTREPORT Reporter wyników, który koduje wyniki i rozgałęzienie wskaźników testów, informacje o urządzeniu w JSON i opublikują punkt końcowy usługi HTTP
Junit4ResultForwarder Wynikowy z biegacza Junit4.
Junit4Testfilter Klasa pomocnicza, która zapewnia filtrowanie dla Junit4 Runner poprzez rozszerzenie Filter .
Junitrunutil Klasa pomocnicza do reżyserii IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) wywołuje wywołanie Test#run(TestResult) .
JunittoInvocationResultForwarder Klasa, która słucha zdarzeń TestListener i przekazuje je do ITestInvocationListener .
JunitxmlParser Parser, który wyodrębnia dane wyników testu z wyników JUnit przechowywanych w XMLJUNTRESULFORMATOR ANT i przekazuje je do ITESTINVOTACTIONLISTEner.

K

Kerltargettest Testowy biegacz dla wykonywalnego działającego na celu i analizowanie testu jądra.
KernelTestModuController Klasa podstawowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów, gdy nie pasuje do architektury.
KeyGuardControllestate Pojemnik dla stanów kluczy.
KeyguardStatusChecker Sprawdza status KeyGuard po wykonaniu modułu.
KeystoreException Rzucany, gdy wystąpił błąd w sklepie o śmiertelnym klubie.
KilllexistingEmulatorPresparer ITargetPreparer , który wyłącza działający emulator.
Znany podrodzony Target przygotowujący do pominięcia ponownie znanej awarii.
KTAPRESULTPARSER Odczytuje wyjście KTAP jako wytwarzane przez moduł testowy Kunit i umieszczony w pliku „wyniki” pod debugfs.
KtapResultParser.parseresolution
KunitModuletest Test Runner do uruchamiania modułów testowych Kunit na urządzeniu.

L

LabResourcedevicemonitor Monitor zasobów laboratoryjnych, który inicjuje/zarządza serwerem GRPC dla LabResourService.
LargeoutputReceiver Klasa zaprojektowana, aby pomóc w uruchomieniu długoterminowych poleceń, zbiera wyjście.
LastshardDetector Podczas uruchamiania lokalnego odłamku czasami chcemy wykonać niektóre działania tylko wtedy, gdy ostatni odłamek osiągnie invocationEnded(long) .
LaunchCVdhelper Pomocnik użyteczności do kontrolowania uruchamiania_cvd w maszynie wirtualnej mątwy.
LeakedThreadStatusChecker Sprawdzanie statusu, aby moduł nie wyciekł działającego wątku.
LegaacysubProcessResSultsreporter Zamrożona implementacja reportera wyników podprocesów, która powinna pozostać kompatybilna z wcześniejszymi wersjami TF/CTS (EG 8+), pomimo zmian w jego nadklasie.
ListinstrumentationParser IShellOutputReceiver , który analizuje wyjście zapytania „instrumentowanie listy PM”
ListinstrumentationParser.instrumentationTarget
LocalandroidvirtualDevice Klasa dla lokalnych urządzeń wirtualnych działających na hosta handlowanym.
LocalAppBuildProvider IBuildProvider , który konstruuje IBuildInfo na podstawie dostarczonej ścieżki lokalnej
LocalDeveloper Wykrywa i zwraca, czy jest to lokalny deweloper prowadzący handel.
LocalDeviceBuildProvider IBuildProvider , który konstruuje IDeviceBuildInfo na podstawie dostarczonej ścieżki katalogu systemu plików.
LocalEmulatorLaunch Sprzedawca celu, który uruchamia emulator lokalnie ze środowiska kompilacji Androida.
LocalemulatorsNapshot Zapraszający Target przeznaczony do generowania czystej migawki emulatora ze środowiska kompilacji/rozwoju Androida
Lokalny Plikheader LocalFileHeader to klasa zawierająca informacje o pliku/folderu w pliku zip.
Localfileresolver Implementacja IRemoteFileResolver , który umożliwia łączenie plików lokalnych
LocalFolderBuildProvider IBuildProvider , który konstruuje IFolderBuildInfo na podstawie dostarczonej ścieżki lokalnej
LocalHostresourceManager Zasób hosta menedżera.
Localpool Wdrożenie puli testów lokalnych
LocalRuninstructionBuilder Narzędzie do skompilowania instrukcji do przeprowadzania testu lokalnie.
LocksettingsBaseLinesetter Setter, aby usunąć ustawienia blokady ekranu.
LogcatcrashResultForwarder Specjalny słuchacz: W przypadku awarii (awaria procesu oprzyrządowania) będzie próbował wyodrębnić z logowania katastrofy i doda go do komunikatu awarii powiązanej z testem.
LogCateventParser
LogCateventType Typy zdarzeń dla LogcatEventParser .
LogCatonFaiLureCollector Kolekcjoner, który przechwyci i zarejestruje logcat, gdy przypadek testowy się nie powiedzie.
LogCatreceiver Klasa, która zbiera logcat w tle.
LogCattimingMetricCollector Kolekcjoner metryczny, który gromadzi informacje o pomieraniu czasu (np. Czas przełącznika użytkownika) z logCAT podczas jednego lub wielu powtarzanych testów za pomocą podanych wzorców regularnych do analizowania sygnałów rozpoczęcia i końcowego zdarzenia z linii logcat.
LogDatatype Reprezentuje typ danych danych dziennika.
Plik dziennika Klasa do przechowywania metadanych dla zapisanego pliku dziennika.
LogfileSaver Pomocnik dla ITestInvocationListener , który zapisuje dane dziennika na pliku
Logreceiver
Logaryczność Implementacja ILogRegistry , która multipleksuje i zarządza różnymi rejestratorami, przy użyciu odpowiedniego opartego na ThreadGroup wątku tworzących połączenie.
LogsaverResultForwarder ResultForwarder do zapisywania dzienników z globalnym oszczędnością plików.
Logutil Klasa użyteczności logowania.
Logutil.clog Klasa Shim dla Log , która automatycznie używa prostej nazwy klasy dzwoniącego jako znacznika dziennika
Lucyresultreporter Reporter wyników, który zapisuje wyniki testu potrzebne przez wynik DB i Luci w formacie JSON (GO/Result-Sink) i rejestruje lokalizację pliku w konsoli.

M

MainLinEmoduleHandler Prosta klasa obsługi modułów głównych, która tworzy instalacjęPexModuleTargetPreparer i wstrzykuje do niego link dynamiczny w oparciu o podane moduły główne, aby automatycznie pobierać te moduły.
MainlineTestModuController Klasa podstawowa dla kontrolera modułu do uruchamiania testów na podstawie wstępnie załadowanych modułów linii głównej na testowanym urządzeniu.
ManagedRemoteDevice Urządzenie działające wewnątrz maszyny wirtualnej, którą zarządzamy zdalnie za pośrednictwem instancji handlowanej wewnątrz maszyny wirtualnej.
ManagedTestDeviceFactory Fabryka w celu stworzenia różnych rodzajów urządzeń, które mogą być monitorowane przez TF
MAXSDKMODULECONTROLLER Klasa podstawowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów w wersjach powyżej określonego numeru wersji SDK.
MergedZipentrycollection Połącz poszczególne wpisy zamka w dużym pliku zip w blokach, aby zminimalizować próby pobierania.
MergemultibuildTargetPretarer IMultiTargetPreparer , który pozwala przekazywać informacje z jednej wersji do drugiej, nazywając je i klawisz pliku do skopiowania do drugiej kompilacji.
Mergestrategia Opisuje, w jaki sposób wyniki powinny być agregowane, gdy występuje wiele prób.
MetricFilePostProcessor Używany do przesyłania pliku dziennika metrycznego zebranego podczas poziomu testu i przebiegu.
Metricoption Adnotacja metod testowych adnotacja z @Test lub jeśli adnotacja jest częścią listy adnotacji TestDescription , która pozwala określić dodatkowe parametry przydatne do: dostrajanie zachowania kolekcjonerów, filtrowanie niektórych metod.
MetricsxmlResulTreporter MetricsxmlResulTrePorter pisze wskaźniki testowe i uruchamianie wskaźników do pliku XML w folderze określonym przez parametr Metrycs-Folder w fazie wywołanej testu.
MetricTestcase Rozszerzenie TestCase , które pozwala rejestrować wskaźniki podczas pracy w ramach handlu.
MetrictCase.Logholder Struktura do przechowywania pliku dziennika do zgłoszenia.
Metricutil Klasa użyteczności do pobierania wskaźników z wypychanych konfiguracji statSd.
MetricUtylity Zawiera wspólne metody użyteczności przechowywania wskaźników testowych, agregowanie wskaźników w podobnych testach i zapisanie wskaźników do pliku.
MinapilevelModuController Klasa podstawowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów, gdy poniżej określonego poziomu API.
MinsdkModulecontroller Klasa podstawowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów w wersjach poniżej określonego numeru wersji SDK.
MiximageZippRearer IMultiTargetPreparer , który łączy obrazy kompilacji systemu w kompilacji urządzenia.
Mixkerneltargetpreparer ITargetPreparer , który pozwala pomieszać obraz jądra z obrazem urządzenia.
MobilbinaryHosttest Test hosta miał na celu uruchomienie plik binarnego Mobly Python z systemu kompilacji Androida (Soong)
MoblyyamlResultControllerInfoHandler Moble Yaml Result „Controller Info” Element Element Redler.
MoblyyamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoblyyamlResultControllerInfoHandler.controllerInfo.builder
MoblyyamlResulthandlerFactory Mobly yaml result handler factory which generates appropriate handler based on result type.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
ModuleTestTypeUtil Contains common utility methods for checking module.
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

O

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Opcja Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenClient.LHPTunnelMode
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PartialZipDownloadCache Utility to cache partial download files based on their content.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoTraceRecorder A utility class for recording perfetto trace on a ITestDevice .
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
Informacje o procesie Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
ProfileParameterHandler Base parameter handler for any profile user.
ProfileTargetPreparer Base class for setting up target preparer for any profile user android.os.usertype.profile.XXX .
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteDynamicPool Implementation of a pool of remote work queued tests
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootcanalForwarderPreparer
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnCloneProfileParameterHandler
RunOnCloneProfileTargetPreparer
RunOnSdkSandboxHandler Handler for ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .
RunOnSdkSandboxTargetPreparer An ITargetPreparer to marks that tests should run in the sdk sandbox.
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
Sdk34ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 34 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .
SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
 • If min-api-level is defined:
  • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
SkipManager Based on a variety of criteria the skip manager helps to decide what should be skipped at different levels: invocation, modules and tests.
SkipReason Provide a reason and its metadata for skipping a test.
SkipReason.DemotionTrigger
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SnapuserdWaitPhase Enum representation of when to join/block for the snapuserd update to finish.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetFileUtils
TargetFileUtils.FilePermission
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContentAnalyzer The analyzer takes context for the analysis and determine what is interesting.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
Środowisko testowe A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier Error identifier from tests and tests runners.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
Wynik testu Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunnerUtil A utility class to help various test runners.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestStatus Representation in Tradefed of possible statuses for test methods.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map przemiana.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
Coś co marnuje czas A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TracePropagatingExecutorService An executor service that forwards tasks to an underlying implementation while propagating the tracing context.
TracingLogger Class that helps to manage tracing for each test invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserHelper
Informacje użytkownika Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VisibleBackgroundUserPreparer Target preparer for running tests in a user that is started in the visible in the background.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiCommandUtil A utility class that can parse wifi command outputs.
WifiCommandUtil.ScanResult Represents a wifi network containing its related info.
WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account
,

Class Index

These are the API classes. See all API packages .

A

AaptParser Class that extracts info from apk by parsing output of 'aapt dump badging'.
AaptParser.AaptVersion Enum of options for AAPT version used to parse APK files.
Abi A class representing an ABI.
AbiFormatter Utility class for abi.
AbiUtils Utility class for handling device ABIs
AbstractConnection Abstract connection representation.
AbstractHostMonitor Typical class for Host Health Monitoring.
AbstractTunnelMonitor Abstract tunnel monitor for GCE AVD.
AbstractXmlParser Helper base class for parsing xml files
AbstractXmlParser.ParseException Thrown if XML input could not be parsed
AcloudConfigParser Helper class that parse an Acloud config (used to start a Cloud device instance).
AcloudConfigParser.AcloudKeys Sets of key that can be searched from the configuration.
Akcja w trakcie The general action in progress.
ActiveTrace Main class helping to describe and manage an active trace.
ActivityStatusChecker Status checker for left over activities running at the end of a module.
AdbRootElevator An AutoCloseable that enables adb root when constructed if needed and restores root state when complete.
AdbSshConnection Adb connection over an ssh bridge.
AdbStopServerPreparer Target preparer to stop adb server on the host before and after running adb tests.
AdbTcpConnection Default connection representation of a device, assumed to be a standard adb connection of the device.
AdbUtils A utility class for adb operations.
AfterClassWithInfo Similar guarantees as AfterClass but method annotated must require a TestInformation parameter.
AggregatePostProcessor A metric aggregator that gives the min, max, mean, variance, standard deviation, total, count and optionally percentiles for numeric metrics collected during multiple-iteration test runs, treating them as doubles.
AllTestAppsInstallSetup A ITargetPreparer that installs all apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto device.
AltDirBehavior An enum to define alternative directory behaviors for various test artifact installers/pushers

AndroidJUnitTest A Test that runs an instrumentation test package on given device using the android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner.
AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner Runs an instrumented Android test using the adb command and AndroidTestOrchestrator.
AoaTargetPreparer ITargetPreparer that executes a series of actions (eg clicks and swipes) using the Android Open Accessory (AOAv2) protocol.
AppBuildInfo A IBuildInfo that represents an Android application and its test package(s).
AppDeviceBuildInfo This class is deprecated. Use IDeviceBuildInfo directly.
AppSetup A ITargetPreparer that installs an apk and its tests.
AppVersionFetcher Utility class to get app version string from device.
AppVersionFetcher.AppVersionInfo App version info types.
ArchModuleController Module controller to not run tests when it doesn't match any given architectures.
ArgsOptionParser Populates Option fields from parsed command line arguments.
ArrayUtil Utility methods for arrays
ArtChrootPreparer Create chroot directory for ART tests.
ArtGTest
ArtifactDetails This describes the structure of the content and its descriptor as generated by the CAS tool
ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor
ArtifactsAnalyzer A utility that helps analyze the build artifacts for insight.
ArtRunTest A test runner to run ART run-tests.
ArtRunTest.AdbShellCommandException An exception class to report an error that occurred during the execution of an ADB shell command.
ATestFileSystemLogSaver This LogSaver class is used by ATest to save logs in a specific path.
AtestRunner Implementation of ITestSuite
AtraceCollector A IMetricCollector that runs atrace during a test and collects the result and log them to the invocation.
AtraceRunMetricCollector Collects the traces from all the test directory under the given directory from the test device, log the test directory and post process the trace files under the test directory and aggregate the metrics.
AutoLogCollector Enumeration describing which collector can automatically be handled by the harness.
AutomatedReporters Class that defines the mapping from Tradefed automated reporters.
AveragePostProcessor Implementation of post processor that calculate the average of the list of metrics.

B

BackgroundDeviceAction Runs a command on a given device repeating as necessary until the action is canceled.
BaseDeviceMetricCollector Base implementation of IMetricCollector that allows to start and stop collection on onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) and ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map)) .
BaseEmulatorPreparer Common preparer for launching a local emulator.
BaseHostJUnit4Test Base test class for running host JUnit4 style tests.
BaseLeveledLogOutput A base implementation for ILeveledLogOutput that allows to filtering some tags based on their name or components.
BaseModuleController Basic implementation of IModuleController that should be implemented for checking if a module should run or not.
BaseMultiTargetPreparer Base implementation of IMultiTargetPreparer that allows to disable the object.
BasePostProcessor The base IPostProcessor that every implementation should extend.
BaseRetryDecision Base implementation of IRetryDecision .
BaseStreamLogger <OS extends OutputStream> A ILeveledLogOutput that directs log messages to an output stream and to stdout.
BaseTargetPreparer Base implementation class for ITargetPreparer that allows to control whether the object is disabled or not.
BaseTestSuite A Test for running Compatibility Test Suite with new suite system.
BatteryController Utility class that allows to control the battery charging state of a device.
BatteryRechargeDeviceRecovery Allow to trigger a command when the battery level of the device goes under a given threshold.
BatteryTemperature
BatteryUnavailableDeviceRecovery Recovery checker that will trigger a configuration if the battery level is not available.
BeforeClassWithInfo Similar guarantees as BeforeClass but method annotated must require a TestInformation parameter.
BinaryState Enum used to record ON/OFF state with a IGNORE no-op state.
BluetoothConnectionLatencyCollector The collector will push a pre-defined statsd duration metric config to devices and collect Bluetooth connection duration for each profile.
BluetoothConnectionStateCollector This collector will collect BluetoothConnectionStateChanged metrics and record connection state number for each profile.
BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor Implementation of postprocessor which calculates success rate for a bluetooth profile

Use "metric-key-match" to specify metrics which contain bluetooth connection states in numeric array Example [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3].

BluetoothHciSnoopLogCollector Collector to enable Bluetooth HCI snoop logging on the DUT and to collect the log for each test.
BluetoothUtils Utility functions for calling BluetoothInstrumentation on device

Device side BluetoothInstrumentation code can be found in AOSP at: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider A IDeviceBuildProvider that bootstraps build info from the test device

This is typically used for devices with an externally supplied build, ie

BootstrapServiceFileResolverLoader Loads resolvers using the service loading facility.
Zgłoszenie błędu Object holding the bugreport files references, compatible of flat bugreport and zipped bugreport (bugreportz).
BugreportCollector A pass-through ITestInvocationListener that collects bugreports when configurable events occur and then calls ITestInvocationListener#testLog on its children after each bugreport is collected.
BugreportCollector.Filter
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector.Noun
BugreportCollector.Predicate A full predicate describing when to capture a bugreport.
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector Collect a bugreportz when a test case fails.
BugreportzOnTestCaseFailureCollector Collect a bugreportz when a test case in a run fails.
BuildAnalysis Represents the results of a single build analysis.
BuildError Thrown if the provided build fails to run.
BuildInfo Generic implementation of a IBuildInfo that should be associated with a ITestDevice .
BuildInfoKey Class holding enumeration related to build information queries.
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Enum describing all the known file types that can be queried through IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .
BuildInfoRecorder An ITargetPreparer that writes build info meta data into a specified file.
BuildInfoUtil A util class to help manipulate IBuildInfo
BuildRetrievalError A fatal error occurred while retrieving the build for testing.
BuildSerializedVersion Class that contains the current serialization version of all IBuildInfo .
BuildTestsZipUtils A helper class for operations related to tests zip generated by Android build system
BulkEmailer A email sender utility that allows the following configuration: sent interval,initial burst size, recipients and the total number messages.
BundletoolUtil Utility class that uses bundletool command line to install the .apks on deivce.
ByteArrayInputStreamSource
ByteArrayList A class to represent a lightweight byte array.
ByteArrayUtil Utilities to operate on byte array, eg, convert bytes to integer.

C

CarModuleController This controller prevents execution of tests cases on non-automotive devices.
CarryDnaeError Internal RuntimeException to carry DeviceNotAvailableException through the JUnit4 framework.
CarryInterruptedException Thrown when test phase timeout is triggered and an InterruptedException needs to be carried from test execution thread to invocation execution thread.
CdmaDeviceFlasher A class that flashes an image on a physical Android device with a CDMA radio.
CecControllerTokenProvider Token provider for Consumer Electronics Control (CEC) related tokens.
CentralDirectoryInfo CentralDirectoryInfo is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
CheckPairingPreparer A CompanionAwarePreparer that verifies BT bonding between primary and companion devices
CircularAtraceUtil An atrace utility developed primarily for identifying the root causes of ANRs during Monkey testing.
CircularByteArray Data structure for holding a fixed size array that operates as a circular buffer, and tracks the total sum of all values in the array.
ClangCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Clang coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
ClangProfileIndexer A utility class that indexes Clang code coverage measurements.
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException for when the class of an object is not found.
ClassPathScanner Finds entries on classpath.
ClassPathScanner.ClassNameFilter A IClassPathFilter that filters and transforms java class names.
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter A ClassNameFilter that rejects inner classes
ClassPathScanner.IClassPathFilter A filter for classpath entry paths

Patterned after FileFilter

ClockworkUtils A clockwork utility for sharing multi-device logic
CloseableTraceScope A scoped class that allows to report tracing section via try-with-resources
ClusterBuildInfo A IBuildInfo class for builds piped from TFC.
ClusterBuildProvider A IBuildProvider to download TFC test resources.
ClusterClient A IClusterClient implementation for interacting with the TFC backend.
ClusterCommand A class that represents a task fetched from TF Cluster.
ClusterCommand.RequestType
ClusterCommand.State Command's status in the TF cluster.
ClusterCommandConfigBuilder A class to build a configuration file for a cluster command.
ClusterCommandEvent A class to encapsulate cluster command events to be uploaded.
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
ClusterCommandLauncher A IRemoteTest class to launch a command from TFC via a subprocess TF.
ClusterCommandScheduler A ICommandScheduler to support TFC (Tradefed Cluster).
ClusterCommandStatus A class that represents the state and the cancel reason for a command from TF Cluster.
ClusterDeviceInfo A class to encapsulate cluster device info to be uploaded.
ClusterDeviceInfo.Builder
ClusterDeviceMonitor An IDeviceMonitor implementation that reports results to the Tradefed Cluster service.
ClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > ClusterEventUploader class, which uploads IClusterEvent to TFC.
ClusterHostEvent A class to encapsulate cluster host events to be uploaded.
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Enums of the different types of host events.
ClusterHostUtil Static util functions for TF Cluster to get global config instances, host information, etc.
ClusterLogSaver A ILogSaver class to upload test outputs to TFC.
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy File picking strategies.
ClusterOptions
CodeCoverageTest A Test that runs an instrumentation test package on a given device and generates the code coverage report.
CollectingByteOutputReceiver A IShellOutputReceiver which collects the whole shell output into a byte[] .
CollectingOutputReceiver A IShellOutputReceiver which collects the whole shell output into one String .
CollectingTestListener A ITestInvocationListener that will collect all test results.
CollectorHelper Helper to do some IMetricCollector operations needed in several places.
CommandFileParser Parser for file that contains set of command lines.
CommandFileParser.CommandLine
CommandInterrupter Service allowing TradeFederation commands to be interrupted or marked as uninterruptible.
CommandLineBuildInfoBuilder Utility meant to capture the usual build information arguments from a command line and create a IBuildInfo from them.
CommandOptions Implementation of ICommandOptions .
CommandOptionsGetter Service implementation that returns the command options value of a given invocation.
CommandResult Contains the result of a command.
CommandRunner An alternate TradeFederation entry point that will run command specified in command line arguments and then quit.
CommandRunner.ExitCode Error codes that are possible to exit with.
CommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands across all available devices.
CommandScheduler.HostState Enums of different status of host
CommandStatus Represents the status of an timed operation.
CommandStatusHandler Handler helping to monitor and update the status of an invocation.
CommandSuccessModuleController Base class for a module controller to skip test module based on shell command failure.
CommonLogRemoteFileUtil This utility allows to avoid code duplication across the different remote device representation for the remote log fetching logic of common files.
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry A representation of a known log entry for remote devices.
CompanionAllocator Base class that takes care of allocating and freeing companion device

getCompanionDeviceSelectionOptions() should be implemented to describe the criteria needed to allocate the companion device

CompanionAwarePreparer An ITargetPreparer that encapsulates the logic of getting an already allocated companion device.
CompanionAwareTest Base test class that encapsulates boilerpate of getting and checking companion device

Subclass may call getCompanion() to retrieve the allocated companion.

CompanionDeviceTracker A class for allocating and freeing companion devices
CompanionRunCommandTargetPreparer A ITargetPreparer that runs specified commands on the allocated companion device
CompanionTestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto an allocated companion device.
CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer Recompiles the boot classpath and system server with the compiler filter 'speed'.
ConditionFailureMonitor Monitor for any failures from the invocation.
ConditionPriorityBlockingQueue <T> A thread-safe class with ERROR(/PriorityBlockingQueue) -like operations that can retrieve objects that match a certain condition.
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> A ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher that matches any object.
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> An interface for determining if elements match some sort of condition.
ConfigCompleter Implementation of the Completer for our TF configurations.
ConfigurableGrpcDynamicShardingClient
Konfiguracja A concrete IConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map.
ConfigurationDef Holds a record of a configuration, its associated objects and their options.
ConfigurationDef.ConfigObjectDef Object to hold info for a className and the appearance number it has (eg if a config has the same object twice, the first one will have the first appearance number).
ConfigurationDescriptor Configuration Object that describes some aspect of the configuration itself.
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner Enum used to indicate local test runner.
ConfigurationException Thrown if configuration could not be loaded.
ConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration .
ConfigurationFactory.ConfigLoader Implementation of IConfigDefLoader that tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
ConfigurationFactory.ExceptionLoader
ConfigurationUtil Utility functions to handle configuration files.
ConfigurationXmlParserSettings A simple class to accept settings for the ConfigurationXmlParser

To pass settings to this class, the alias is mandatory.

ConfigurationYamlParser Parser for YAML style Tradefed configurations
ConfigUtil Utility class for creating, interacting with, and pushing statsd configuration files.
ConfigUtil.LogSource
Konsola Main TradeFederation console providing user with the interface to interact

Currently supports operations such as

 • add a command to test
 • list devices and their state
 • list invocations in progress
 • list commands in queue
 • dump invocation log to file/stdout
 • zamknięcie
Console.ArgRunnable <T> A Runnable with a run method that can take an argument
Console.CaptureList A convenience type for List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream An OutputStream that can be used to make System.out.print() play nice with the user's LineReader unfinishedLine.
ConsoleResultReporter Result reporter to print the test results to the console.
ContentAnalysisContext Provide the context surrounding a content to analyze it properly.
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod This describes what to expect from the content structure for proper analysis.
ContentAnalysisResults Summary of the content analysis.
ContentInformation Represents the content for a given build target of its base and current version.
ContentProviderHandler Handler that abstract the content provider interactions and allow to use the device side content provider for different operations.
CountingTestResultListener A TestResultListener that tracks the total number of tests by TestStatus
CountTestCasesCollector Count and report the number of test cases for a given IRemoteTest .
CoverageMeasurementForwarder A placeholder test that forwards coverage measurements from the build provider to the logger.
CoverageOptions Tradefed object to hold coverage options.
CoverageOptions.Toolchain
CpuThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until max frequency on all cores are restored to highest level available
CreateAvdPreparer
CreateUserPreparer Target preparer for creating user and cleaning it up at the end.
CurrentInvocation A class that tracks and provides the current invocation information useful anywhere inside the invocation.
CurrentInvocation.InvocationInfo Some special named key that we will always populate for the invocation.
CurrentInvocation.IsolationGrade Describes the level of isolation

D

DebugHostLogOnFailureCollector Collector that will gather and log the host-side logs when a test case failure occurs.
DefaultConnection Default connection representation of a device, assumed to be a standard adb connection of the device.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Builder used to described the connection.
DefaultRemoteAndroidTestRunner Extension of the ddmlib RemoteAndroidTestRunner to set some default for Tradefed use cases.
DefaultTestsZipInstaller A default implementation of tests zip installer.
DelegatedInvocationExecution InvocationExecution which delegate the execution to another Tradefed binary.
DependenciesResolver A new type of provider that allows to get all the dependencies for a test.
DeviceActionTargetPreparer A ITargetPreparer to perform device actions.
DeviceActionUtil A Utility class to execute device actions.
DeviceActionUtil.Command Commands for device action.
DeviceActionUtil.DeviceActionConfigError Exception for config error.
DeviceAllocationResult Represents the results of an allocation attempt for a command.
DeviceAllocationState Represents the allocation state of the device from the IDeviceManager perspective
DeviceAvailableChecker Checker to ensure a module doesn't leave the device in an offline state.
DeviceBaselineChecker Set device baseline settings before each module.
DeviceBaselineSetter Abstract class used to create a device baseline setting.
DeviceBatteryLevelChecker An IRemoteTest that checks for a minimum battery charge, and waits for the battery to reach a second charging threshold if the minimum charge isn't present.
DeviceBatteryResourceMetricCollector This collector collects device battery metrics.
DeviceBuildDescriptor A wrapper class for a IBuildInfo , that contains helper methods to retrieve device platform build information.
DeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
DeviceBuildInfoBootStrapper A ITargetPreparer that replaces build info fields with attributes read from device

This is useful for testing devices with builds generated from an external source (eg

DeviceBuildInfoInjector A ITargetPreparer that inserts DeviceBuildDescriptor metadata into the IBuildInfo .
DeviceCleaner Performs reboot or format as cleanup action after test, and optionally turns screen off
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
DeviceConcurrentUtil Contains utility methods and classes for concurrent device side command execution

Use ERROR(/ExecutorService) to run commands implemented as ShellCommandCallable , and use ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) for synchronization against the ERROR(/Future) as returned by ERROR(/ExecutorService) for the command execution.

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> A ERROR(/Callable) that wraps the details of executing shell command on an ITestDevice .
DeviceConfigurationHolder A concrete IDeviceConfiguration implementation that stores the loaded device configuration objects in its attributes.
DeviceDescriptor A class containing information describing a device under test.
DeviceDisconnectedException Thrown when a device is no longer reachable via it's transport type, eg if the device is no longer visible via USB, or TCP/IP connection
DeviceErrorIdentifier Error Identifiers from Device errors and device reported errors.
DeviceFailedToBootError Thrown if a device fails to boot after being flashed with a build.
DeviceFeatureFlag
DeviceFeatureModuleController A module controller to not run tests when it doesn't support certain feature.
DeviceFileReporter A utility class that checks the device for files and sends them to ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) if found.
DeviceFlashPreparer A ITargetPreparer that flashes an image on physical Android hardware.
DeviceFoldableState Representation of device foldable state as returned by "cmd device_state print-states".
DeviceFolderBuildInfo A IDeviceBuildInfo that also contains other build artifacts contained in a directory on the local filesystem.
DeviceImageTracker For some of the incremental device update, we need the baseline files to compute diffs.
DeviceImageTracker.FileCacheTracker Track information of the device image cached and its metadata
DeviceImageZipFlashingTargetPreparer A target preparer that flashes the device with device images provided via a specific format.
DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector The collector pings google.com to check if the device has internet accessibility or not.
DeviceJUnit4ClassRunner JUnit4 test runner that also accommodates IDeviceTest .
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation Fake annotation meant to carry logs to the reporters.
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation Fake annotation meant to carry metrics to the reporters.
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData Implementation of ExternalResource and TestRule .
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics Implementation of ExternalResource and TestRule .
DeviceManagementGrpcServer GRPC server allowing to reserve a device from Tradefed.
Menadżer urządzeń
DeviceManager.FastbootDevice Representation of a device in Fastboot mode.
DeviceMetricData Object to hold all the data collected by metric collectors.
DeviceMonitorMultiplexer A proxy class to propagate requests to multiple IDeviceMonitor s.
DeviceNotAvailableException Thrown when a device is no longer available for testing.
DeviceOwnerTargetPreparer An ITargetPreparer that sets up a device owner component.
DeviceParameterizedRunner JUnit4 style parameterized runner for host-side driven parameterized tests.
DeviceProperties Common constant definitions for device side property names
DeviceRecoveryModeUtil
DeviceReleaseReporter Device release reporter that handles communicating with the parent process the device(s) to be released.
DeviceResetFeature Server side implementation of device reset.
DeviceResetHandler Utility handling generically device resetting.
DeviceRuntimeException Thrown when a device action did not results in the expected results.
DeviceSelectionOptions Container for for device selection criteria.
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType The different possible types of placeholder devices supported.
DeviceSettingChecker Check if device settings have changed during a module run.
Konfiguracja urządzenia A ITargetPreparer that configures a device for testing based on provided Option s.
DeviceSnapshotFeature Server side implementation of device snapshot.
DeviceSnapshotHandler Utility handling Cuttlefish snapshot.
DeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice .
DeviceStorageAgeResourceMetricCollector Parse storage age from logcat.
DeviceStorageFiller Target preparer to fill up storage so some amount of free space is available.
DeviceStorageStatusChecker Check if device has enough disk space for the given partitions.
DeviceStringPusher Target preparer to write a string to a file.
DeviceSuite Extends the JUnit4 container Suite in order to provide a ITestDevice to the tests that requires it.
DeviceSyncHelper Helper that helps syncing a new device image to the device.
DeviceTestCase Helper JUnit test case that provides the IRemoteTest and IDeviceTest services.
DeviceTestResult An specialization of TestResult that will abort when a DeviceNotAvailableException occurs
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
DeviceTestRunOptions A builder class for options related to running device tests through BaseHostJUnit4Test.
DeviceTestSuite Helper JUnit test suite that provides the IRemoteTest and IDeviceTest services.
DeviceTraceCollector Collector that will start perfetto trace when a test run starts and log trace file at the end.
DeviceUnavailableMonitor This listener attempts to capture a test case level DNAE only.
DeviceUnresponsiveException A specialization of DeviceNotAvailableException that indicates device is visible to adb, but is unresponsive (ie, commands timing out, won't boot, etc)
DeviceUpdateTargetPreparer An abstract ITargetPreparer that takes care of common steps around updating devices with a device image file from an external source (as opposed to a build service).
DeviceWifiResourceMetricCollector The collector collects current connected wifi signal strength and link speed metrics.
DeviceWiper A ITargetPreparer that wipes userdata
DirectedGraph <V> A directed unweighted graphs implementation.
DisableSELinuxTargetPreparer Target preparer that disables SELinux if enabled.
DryRunKeyStore A keystore for dry-run where any keystore value is always properly replaced and found.
DryRunner Transparently dry runs tests instead of actually executing them.
DynamicFileStubTest This is a tradefed test to test tradefed can resolve dynamic file correctly.
DynamicRemoteFileResolver Class that helps resolving path to remote files.
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
DynamicShardHelper Sharding strategy to allow work remote work queueing between multiple TF instances
DynamicShardingConnectionInfoMessage Data-holding class in order to make sending via the feature server easier.
DynamicSystemPreparer An ITargetPreparer that sets up a system image on top of a device build with the Dynamic System Update.

mi

EarlyDeviceReleaseFeature Feature server implementation for early device release.
E-mail A helper class to send an email.
EmailHostHealthAgent A IHostHealthAgent implementation to send email from Host monitor reports
EmmaXmlConstants Constants used when parsing emma xml report.
EmulatorMemoryCpuCapturer
EndCentralDirectoryInfo EndCentralDirectoryInfo is a class containing the overall information of a zip file.
EnforcedSeLinuxChecker Status checker that ensures the status of Selinux.
EraseUserDataPreparer A ITargetPreparer that wipes user data on the device.
ErrorIdentifier This interface describes a specific error and its properties.
ErrorStorageUtil Helper class for manipulating the errors to align with the common storage.
EventsLoggerListener Listener that logs all the events it receives into a file
ExceptionThrowingRunnerWrapper
ExecutableBaseTest Base class for executable style of tests.
ExecutableHostTest Test runner for executable running on the host.
ExecutableTargetTest Test runner for executable running on the target.
ExecutionFiles Files dependencies generated during the execution of a test or invocation that need to be carried for testing.
ExecutionFiles.FilesKey Enumeration of known standard key for the map.
ExecutionProperties Properties generated during the execution of a test or invocation.
ExistingBuildProvider A IBuildProvider that returns an already constructed IBuildInfo .
ExtendedFile A extension of standard file to carry a build related metadata.
ExtensionAtomsRegistry ExtensionAtomsRegistry for local use of statsd.

F

FailureDescription The class describing a failure information in Trade Federation.
FakeTest A fake test whose purpose is to make it easy to generate repeatable test results.
FakeTestsZipFolder A testing fixture that creates a fake unzipped tests folder based on a list of content.
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootCommandPreparer Target preparer that triggers fastboot and sends fastboot commands.
FastbootDeviceFlasher A class that relies on fastboot to flash an image on physical Android hardware.
FastbootHelper A helper class for fastboot operations.
FastbootUpdateBootstrapPreparer An ITargetPreparer that stages specified files (bootloader, radio, device image zip) into IDeviceBuildInfo to get devices flashed with FastbootDeviceFlasher , then injects post-boot device attributes into the build info for result reporting purposes.
FatalHostError An exception that indicates a fatal unrecoverable error has occurred on the host machine running TradeFederation, and that the TradeFederation instance should be shut down.
FeatureFlagTargetPreparer Updates the DeviceConfig (feature flags tuned by a remote service).
FileDownloadCache A helper class that maintains a local filesystem LRU cache of downloaded files.
FileDownloadCacheFactory A factory for creating FileDownloadCache
FileDownloadCacheWrapper A wrapper class that provides FileDownloadCache facilities while implementing the IFileDownloader interface.
FileIdleMonitor Monitors files and executes a callback if they have been idle (ie
FileInputStreamSource A InputStreamSource that takes an input file.
FileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to a file and to stdout.
FileProtoResultReporter Proto reporter that dumps the TestRecord into a file.
FilePullerDeviceMetricCollector A BaseDeviceMetricCollector that listen for metrics key coming from the device and pull them as a file from the device.
FilePullerLogCollector Logger of the file reported by the device-side.
FileSystemLogSaver Save logs to a file system.
FilesystemRootChecker
FileUtil A helper class for file related operations
FileUtil.LowDiskSpaceException Thrown if usable disk space is below minimum threshold.
FilteredResultForwarder Variant of ResultForwarder that only allows an allowlist of TestDescription to be reported.
FixedByteArrayOutputStream An in-memory ERROR(/OutputStream) that only keeps a maximum amount of data.
FlashingMethod An enum to describe the method used to flash device under test
FlashingResourcesParser A class that parses out required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
FlashingResourcesParser.AndroidInfo A typedef for Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint A filtering interface, intended to allow FlashingResourcesParser to ignore some resources that it otherwise might use
FlashingResourceUtil This utility helps setting the appropriate version of artifacts so they can be flashed via DeviceFlashPreparer .
FoldableExpandingHandler A IModuleParameterHandler expanding into more for each non-primary foldable configuration.
FoldableHandler Generic foldable handler that can take the foldable parameters to create a specialized module.
FoldableModePreparer A target preparer that can switch the foldable state of a device.
FolderBuildInfo Concrete implementation of a IFolderBuildInfo .
FolderSaver A ITargetPreparer that pulls directories off device, compresses and saves it into logging backend.
FormattedGeneratorReporter Reporter that allows to generate reports in a particular format.
FreeDeviceState
FuseUtil A helper class for FUSE operations.

G

GceAvdInfo Structure to hold relevant data for a given GCE AVD instance.
GceAvdInfo.GceStatus
GceAvdInfo.LogFileEntry
GceLHPTunnelMonitor
GceManager Helper that manages the GCE calls to start/stop and collect logs from GCE.
GceRemoteCmdFormatter Utility class to format commands to reach a remote gce device.
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode SCP can be used to push or pull file depending of the structure of the args.
GceSshTunnelMonitor Thread Monitor for the Gce ssh tunnel.
GcovCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
GcovKernelCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov kernel coverage measurements out of debugfs and off of the device and then finally logs them as test artifacts.
GCSBucketUtil File manager to download and upload files from Google Cloud Storage (GCS).
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata Simple wrapper for file info in GCS.
GCSCommon Base class for Gcs operation like download and upload.
GCSConfigurationFactory A ConfigurationFactory loads configs from Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Extension of ConfigurationFactory.ConfigLoader that loads config from GCS, tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
GCSConfigurationServer Config server loads configs from Google Cloud Storage (GCS).
GCSDownloaderHelper Downloader for GCS bucket that takes care of caching and resolving the global config.
GCSFileDownloader File downloader to download file from google cloud storage (GCS).
GCSFileUploader File uploader to upload file data to google cloud storage (GCS).
GCSHostResourceManager Download host resource from GCS (Google cloud storage).
GcsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading from a GCS bucket.
GenericLogcatEventParser <LogcatEventType> Parse logcat input for events.
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Struct to hold a logcat event with the event type and triggering logcat message
GetPreviousPassedHelper Helper to get the previous passed test filters.
GkiDeviceFlashPreparer A target preparer that flash the device with android common kernel generic image.
GlobalConfiguration An IGlobalConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map
GlobalFilterGetter Service implementation that returns the filters of a given invocation.
GlobalTestFilter Filter options applied to the invocation.
GoogleApiClientUtil Utils for create Google API client.
GoogleBenchmarkResultParser Parses the results of Google Benchmark that run from shell, and return a map with all the results.
GoogleBenchmarkTest A Test that runs a Google benchmark test package on given device.
GranularRetriableTestWrapper A wrapper class works on the IRemoteTest to granulate the IRemoteTest in testcase level.
GranularRetriableTestWrapper.StartEndCollector Class helper to catch missing run start and end.
GsiDeviceFlashPreparer A target preparer that flashes the device with android generic system image.
GTest A Test that runs a native test package on given device.
GTestBase The base class of gTest
GTestListTestParser A result parser for gtest dry run mode with "--gtest_list_tests" parameter.
GTestResultParser Parses the 'raw output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestInvocationListener of the results.
GTestXmlResultParser Parses the 'xml output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestRunListener of the results.

H

HarnessException Base exception class for exception thrown within the harness.
HarnessIOException Harness exception that helps carrying file issues.
HarnessRuntimeException
HeapHostMonitor AbstractHostMonitor implementation that monitors the heap memory on the host and log it periodically to the history log.
HelloWorldMultiTargetPreparer An example implementation of a IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger TF History Logger, special log that contains only some specific events.
HostGTest A Test that runs a native test package.
HostMetric This class represents a host metric sample to be reported.
HostOptions Host options holder class.
HostStatsdMetricCollector A IMetricCollector that collects statsd metrics from host side using statsd utility commands.
HostTest A test runner for JUnit host based tests.
HostUtils Implements some useful utility methods for running host tests.
HprofAllocSiteParser Helper class to parse info from an Allocation Sites section of hprof reports.
HttpHelper Contains helper methods for making http requests
HttpHelper.RequestRunnable Runnable for making requests with IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
HttpMultipartPost Helper class for making multipart HTTP post requests.
HttpRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via http
HttpsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via https

I

IAbi Interface representing the ABI under test.
IAbiReceiver A test that needs the ABI under test.
IAndroidDebugBridge Interface definition for AndroidDebugBridge methods used in this package.
IAppBuildInfo This interface is deprecated. Use IBuildInfo directly.
IAutoRetriableTest Interface for an IRemoteTest that doesn't implement ITestFilterReceiver but still wishes to support auto-retry.
IBatteryInfo The interface defining the interaction with a battery of a device.
IBatteryInfo.BatteryState Describes the current battery charging state.
IBuildInfo Holds information about the build under test.
IBuildInfo.BuildInfoProperties Some properties that a IBuildInfo can have to tweak some handling of it.
IBuildProvider Responsible for providing info regarding the build under test.
IBuildReceiver A test that needs reference to the build under test.
IClusterClient An interface for interacting with the TFC backend.
IClusterEvent Interface for any cluster event to be uploaded to TFC.
IClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > Interface for ClusterEventUploader
IClusterOptions An interface for getting cluster-related options.
ICommandOptions Container for execution options for commands.
ICommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands.
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener Listener for invocation events when invocation completes.
ICompressionStrategy An interface representing a compression algorithm that can be selected at runtime.
IConfigOptionValueTransformer An interface for manipulating config option value
IConfigurableVirtualDevice An interface to provide information about a possibly preconfigured virtual device info (host ip, host user, ports offset and etc.).
IConfiguration Configuration information for a TradeFederation invocation.
IConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration s
IConfigurationReceiver Simple interface to represent object that accepts an IConfiguration .
IConfigurationServer An interface for config server.
ICredentialFactory An interface for credential factory to create oauth2 Credential .
IDefaultObjectLoader Interface for loading the default objects that should be part of our YAML configuration.
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration The loading configuration object to pass information to the loader.
IDeviceActionReceiver Provides an API to receive device events.
IDeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
IDeviceBuildProvider A IBuildProvider that uses information from a ITestDevice to retrieve a build.
IDeviceConfiguration Device Configuration Holder Interface.
IDeviceFlasher Flashes a device image on a device.
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption Enum of options for handling the userdata image
IDeviceManager Interface for managing the set of available devices for testing.
IDeviceManager.IFastbootListener A listener for fastboot state changes.
IDeviceMonitor Interface for monitoring state of devices.
IDeviceMonitor.DeviceLister A Runnable -like class that should return the known devices and their states.
IDeviceRecovery Interface for recovering a device that has gone offline.
IDeviceSelection Interface for device selection criteria.
IDeviceSelection.BaseDeviceType
IDeviceStateMonitor Provides facilities for monitoring the state of a IDevice .
IDeviceTest Interface for object that needs a reference to a ITestDevice .
IDisableable Interface that describes a Tradefed object that can be disabled.
IDynamicShardingClient Wrapper interface for the sharding client

This exists so that we can swap in an HTTP one or testing one if needed.

IDynamicShardingConnectionInfo Interface for classes that contain dynamic sharding connection info
IEmail Interface for sending email.
IEmail.Message Container for email message data.
IFileDownloader Interface for downloading a remote file.
IFileEntry Interface definition that provides simpler, mockable contract to FileEntry methods.
IFileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException Exception thrown if a resolver cannot be loaded or initialized.
IFlashingResourcesParser Interface for providing required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
IFlashingResourcesRetriever Interface for retrieving auxiliary image files needed to flash a device.
IFolderBuildInfo A simple abstract IBuildInfo whose build artifacts are containing in a local filesystem directory.
IFormatterGenerator Interface describing a formatter for SuiteResultHolder .
IGlobalConfiguration A class to encompass global configuration information for a single Trade Federation instance (encompassing any number of invocations of actual configurations).
IHarnessException Description of the harness exception interface that will be implemented by harness exceptions.
IHostCleaner Cleans up the host after the test run has finished.
IHostHealthAgent An interface to emit host or device metrics.
IHostMonitor Interface to dispatch host data
IHostMonitor.HostDataPoint Generic class for data to be reported.
IHostMonitor.HostMetricType
IHostOptions Host options holder interface.
IHostOptions.PermitLimitType Enum describing the possible permit limiters
IHostResourceManager Interface to manager host resource.
IHttpHelper Helper methods for performing http requests.
IHttpHelper.DataSizeException
IInvocationContext Holds information about the Invocation for the tests to access if needed.
IInvocationContext.TimingEvent
IInvocationContextReceiver A test that needs reference to the context of the invocation.
IInvocationExecution Interface describing the actions that will be done as part of an invocation.
IKeyStoreClient Interface to access a key store for password or sensitive data.
IKeyStoreFactory Factory for creating IKeyStoreClient .
ILabPreparer Marker interface for lab preparers

See ITargetPreparer for a description of what these interfaces are intended.

ILeveledLogOutput Classes which implement this interface provides methods that deal with outputting log messages.
ILogcatReceiver A class that provides the output of a device's logcat as an InputStreamSource .
ILogRegistry An interface for a ILogOutput singleton logger that multiplexes and manages different loggers.
ILogRegistry.EventType Events that are useful to be logged
ILogSaver Classes which implement this interface provide methods for storing logs to a central location.
ILogSaverListener Allows for ITestInvocationListener s to listen for when log files are saved.
ImageContentAnalyzer Analyzer for device image content analysis
IManagedTestDevice A ITestDevice whose lifecycle is managed.
IManagedTestDevice.DeviceEventResponse Container for a response to a IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) call
IManagedTestDeviceFactory Creator interface for IManagedTestDevice s
IMetricCollector This interface will be added as a decorator when reporting tests results in order to collect matching metrics.
IMetricCollectorReceiver Interface for IRemoteTest s to implement if they need to get the list of IMetricCollector s for the test run.
IMoblyYamlResultHandler Interface of mobly yaml result handler.
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult Interface of mobly yaml result
IModuleController Interface for controlling if a module should be executed or not.
IModuleController.RunStrategy Enum describing how the module should be executed.
IModuleParameterHandler The interface for parameters of suites modules.
IMultiDeviceRecovery Interface for recovering multiple offline devices.
IMultiDeviceTest This interface is deprecated. This interface is kept temporarily for compatibility but is not actually used anymore. Please do not implement it.
IMultiTargetPreparer Prepares the test environment for several devices together.
INativeDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
INativeDeviceTest Interface for object that needs a reference to a INativeDevice .
IncrementalImageUtil A utility to leverage the incremental image and device update.
InfraErrorIdentifier Error Identifiers from Trade Federation infra, and dependent infra (like Build infra).
InputStreamSource This interface basically wraps an ERROR(/InputStream) to make it clonable.
InstallAllTestZipAppsSetup A ITargetPreparer that installs all apps in a test zip.
InstallApexModuleTargetPreparer
InstallApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more apks located on the filesystem.
InstallBuildEnvApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more test apks from an Android platform build env.
InstalledInstrumentationsTest Runs all instrumentation found on current device.
InstantAppHandler Handler for ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPreparer A ITargetPreparer that runs instrumentation
InstrumentationTest A Test that runs an instrumentation test package on given device.
InvocationContext Generic implementation of a IInvocationContext .
InvocationExecution Class that describes all the invocation steps: build download, target_prep, run tests, clean up.
InvocationLocal <T> This class provides invocation-scope variables.
InvocationMetricLogger A utility class for an invocation to log some metrics.
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Grouping allows to log several groups under a same key.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Some special named key that we will always populate for the invocation.
InvocationStatus A class to store invocation status.
InvocationStatus A helper enum to represent the invocation status
InvocationSummaryHelper Helper class for gathering and reporting TestSummary for set of listeners
InvocationToJUnitResultForwarder A class that listens to ITestInvocationListener events and forwards them to a TestListener .
IPostProcessor Post processors is a Trade Federation object meant to allow the processing of metrics and logs AFTER the tests and BEFORE result reporting.
IRemoteFeature Interface describing a feature in Tradefed that can be executed based on the request.
IRemoteFileResolver Interface for objects that can resolve a remote file into a local one.
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs The args passed to the resolvers
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Class holding information about the resolved file and some metadata.
IRemoteScheduledListenersFeature Extension of IRemoteFeature to support passing in IScheduledInvocationListener s.
IRemoteTest A test that reports results directly to a ITestInvocationListener .
IReportNotExecuted In case of an incomplete execution, IRemoteTest that implements this interface may report their non-executed tests for improved reporting.
IRescheduler Interface for rescheduling a config for future execution.
IResourceMetricCollector The interface for user to implement customized resource collectors.
IRestApiHelper A helper interface for performing REST API calls.
IResumableTest This interface is deprecated. No need for this anymore
IRetryDecision Interface driving the retry decision and applying the filter on the class for more targeted retry.
IRuntimeHintProvider
IRunUtil Interface for running timed operations and system commands.
IRunUtil.EnvPriority Enum that defines whether setting or unsetting a particular env.
IRunUtil.IRunnableResult An interface for asynchronously executing an operation that returns a boolean status.
ISandbox Interface defining a sandbox that can be used to run an invocation.
ISandboxFactory Factory for creating ISandbox .
ISetOptionReceiver Implementation of this interface should have an Option with a "set-option" name linked to HostTest#SET_OPTION_NAME .
IShardableListener A ITestInvocationListener that can be sharded.
IShardableTest A IRemoteTest that can be split into separately executable sub-tests.
IShardHelper Interface of an object that describes the sharding strategy to adopt for a configuration.
IsolatedHostTest Implements a TradeFed runner that uses a subprocess to execute the tests in a low-dependency environment instead of executing them on the main process.
ISupportGranularResults Interface specifying whether a ITestInvocationListener supports receiving the granular results or not.
ISystemStatusChecker An checker that performs checks on system status and returns a boolean to indicate if the system is in an expected state.
ISystemStatusCheckerReceiver A IRemoteTest that requires access to the ISystemStatusChecker from the configuration.
ITargetCleaner This interface is deprecated. tearDown has been moved to the base ITargetPreparer interface.
ITargetPreparer Prepares the test environment for the test run.
ITerribleFailureHandler An interface to handle terrible failures from LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver A runner that can filter which tests to run based on annotations.
ITestCollector Provides support for test collection; when set, test runner must perform a dry run to collect test cases without actually executing them.
ITestDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
ITestDevice.ApexInfo A simple struct class to store information about a single APEX
ITestDevice.MountPointInfo A simple struct class to store information about a single mountpoint
ITestDevice.RecoveryMode
ITestFileFilterReceiver A runner that can receive a file specifying which tests to run and/or not to run.
ITestFilterReceiver A runner that can filter which tests to run.
ITestInformationReceiver Interface to receive the TestInformation for some classes.
ITestInvocation Handles one TradeFederation test invocation.
ITestInvocation.ExitInformation Represents some exit information for an invocation.
ITestInvocationListener Listener for test results from the test invocation.
ITestLifeCycleReceiver Receives event notifications during instrumentation test runs.
ITestLogger An entity that can perform logging of data streams of various types.
ITestLoggerReceiver An entity that can be injected with an ITestLogger instance so that it can be used for logging purposes.
ITestsPool Interface describing a pool of tests that we can access and run
ITestSuite Abstract class used to run Test Suite.
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy
ITestSuiteResultLoader Interface describing an helper to load previous results in a way that can be re-run.
ITestSummaryListener Interface that allows ITestInvocationListener to exchange some limited information via summaries.
ITestsZipInstaller Installs tests from a tests zip file (as outputted by the build system) on a device.
ITokenProvider Interface describing an object that can provide the tokens of a particular device.
ITokenRequest Interface a IRemoteTest can implement to expose the fact that it requires a device with a special token.

J

JarHostTest Test runner for host-side JUnit tests.
JarHostTest.HostTestListener Wrapper listener that forwards all events except testRunStarted() and testRunEnded() to the embedded listener.
JavaCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Java coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
JavaCodeCoverageFlusher A utility class that resets and forces a flush of Java code coverage measurements from processes running on the device.
JSONFileKeyStoreClient A sample implementation where a local JSON file acts a key store.
JSONFileKeyStoreFactory Implementation of a JSON KeyStore Factory, which provides a JSONFileKeyStoreClient for accessing a JSON Key Store File.
JsonHttpTestResultReporter A result reporter that encode test metrics results and branch, device info into JSON and POST into an HTTP service endpoint
JUnit4ResultForwarder Result forwarder from JUnit4 Runner.
JUnit4TestFilter Helper Class that provides the filtering for JUnit4 runner by extending the Filter .
JUnitRunUtil A helper class for directing a IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) call to a Test#run(TestResult) call.
JUnitToInvocationResultForwarder A class that listens to TestListener events and forwards them to an ITestInvocationListener .
JUnitXmlParser Parser that extracts test result data from JUnit results stored in ant's XMLJUnitResultFormatter and forwards it to a ITestInvocationListener.

K

KernelTargetTest Test runner for executable running on the target and parsing tesult of kernel test.
KernelTestModuleController Base class for a module controller to not run tests when it doesn't match the architecture .
KeyguardControllerState A container for the keyguard states.
KeyguardStatusChecker Checks the keyguard status after module execution.
KeyStoreException Thrown when a fatal key store error happens.
KillExistingEmulatorPreparer A ITargetPreparer that shuts down a running emulator.
KnownFailurePreparer Target preparer to skip retrying known failure.
KTapResultParser Reads KTAP output as that produced by a KUnit test module and placed in a `results` file under debugfs.
KTapResultParser.ParseResolution
KUnitModuleTest Test runner for running KUnit test modules on device.

L

LabResourceDeviceMonitor The lab resource monitor which initializes/manages the gRPC server for LabResourceService.
LargeOutputReceiver A class designed to help run long running commands collect output.
LastShardDetector When running local sharding, sometimes we only want to execute some actions when the last shard reaches invocationEnded(long) .
LaunchCvdHelper Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.
LeakedThreadStatusChecker Status checker to ensure a module does not leak a running Thread.
LegacySubprocessResultsReporter A frozen implementation of the subprocess results reporter which should remain compatible with earlier versions of TF/CTS (eg 8+), despite changes in its superclass.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver that parses the output of a 'pm list instrumentation' query
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAndroidVirtualDevice The class for local virtual devices running on TradeFed host.
LocalAppBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IBuildInfo based on a provided local path
LocalDeveloper Detects and returns whether this is a local developer running Tradefed.
LocalDeviceBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IDeviceBuildInfo based on a provided filesystem directory path.
LocalEmulatorLaunch A TargetPreparer that launches an emulator locally from an android build environment.
LocalEmulatorSnapshot A TargetPreparer intended for generating a clean emulator snapshot from a android build/development environment
LocalFileHeader LocalFileHeader is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
LocalFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows linking local files
LocalFolderBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IFolderBuildInfo based on a provided local path
LocalHostResourceManager Manager host resource.
LocalPool Implementation of a pool of local tests
LocalRunInstructionBuilder Utility to compile the instruction to run test locally.
LockSettingsBaselineSetter A setter to remove screen lock settings.
LogcatCrashResultForwarder Special listener: on failures (instrumentation process crashing) it will attempt to extract from the logcat the crash and adds it to the failure message associated with the test.
LogcatEventParser
LogcatEventType Event types for LogcatEventParser .
LogcatOnFailureCollector Collector that will capture and log a logcat when a test case fails.
LogcatReceiver Class that collects logcat in background.
LogcatTimingMetricCollector A metric collector that collects timing information (eg user switch time) from logcat during one or multiple repeated tests by using given regex patterns to parse start and end signals of an event from logcat lines.
LogDataType Represents the data type of log data.
Plik dziennika Class to hold the metadata for a saved log file.
LogFileSaver A helper for ITestInvocationListener 's that will save log data to a file
LogReceiver
LogRegistry A ILogRegistry implementation that multiplexes and manages different loggers, using the appropriate one based on the ThreadGroup of the thread making the call.
LogSaverResultForwarder A ResultForwarder for saving logs with the global file saver.
LogUtil A logging utility class.
LogUtil.CLog A shim class for Log that automatically uses the simple classname of the caller as the log tag
LUCIResultReporter A result reporter that saves test results needed by ResultDB and LUCI into JSON format (go/result-sink) and logs the file location in the console.

M

MainlineModuleHandler A simple handler class for Mainline Modules that creates a InstallApexModuleTargetPreparer and injects the dynamic link into it based on the given mainline modules to automatically retrieve those modules.
MainlineTestModuleController Base class for a module controller to run tests based on the preloaded mainline modules on the device under test.
ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MaxSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions above a specified SDK version number.
MergedZipEntryCollection Merge individual zip entries in a large zip file into blocks to minimize the download attempts.
MergeMultiBuildTargetPreparer A IMultiTargetPreparer that allows to pass information from one build to another by naming them and the file key to copy to the other build.
MergeStrategy Describes how the results should be aggregated when multiple attempts are present.
MetricFilePostProcessor Used for uploading the metrics log file collected during the test and run level.
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MetricTestCase Extension of TestCase that allows to log metrics when running as part of TradeFed.
MetricTestCase.LogHolder Structure to hold a log file to be reported.
MetricUtil Utility class for pulling metrics from pushed statsd configurations.
MetricUtility Contains common utility methods for storing the test metrics, aggregating the metrics in similar tests and writing the metrics to a file.
MinApiLevelModuleController Base class for a module controller to not run tests when it below a specified API Level.
MinSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions below a specified SDK version number.
MixImageZipPreparer An IMultiTargetPreparer that mixes a system build's images in a device build.
MixKernelTargetPreparer A ITargetPreparer that allows to mix a kernel image with the device image.
MoblyBinaryHostTest Host test meant to run a mobly python binary file from the Android Build system (Soong)
MoblyYamlResultControllerInfoHandler Mobly yaml result 'Controller Info' element handler.
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
MoblyYamlResultHandlerFactory Mobly yaml result handler factory which generates appropriate handler based on result type.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
ModuleTestTypeUtil Contains common utility methods for checking module.
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

O

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Opcja Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenClient.LHPTunnelMode
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PartialZipDownloadCache Utility to cache partial download files based on their content.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoTraceRecorder A utility class for recording perfetto trace on a ITestDevice .
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
Informacje o procesie Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
ProfileParameterHandler Base parameter handler for any profile user.
ProfileTargetPreparer Base class for setting up target preparer for any profile user android.os.usertype.profile.XXX .
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteDynamicPool Implementation of a pool of remote work queued tests
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootcanalForwarderPreparer
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnCloneProfileParameterHandler
RunOnCloneProfileTargetPreparer
RunOnSdkSandboxHandler Handler for ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .
RunOnSdkSandboxTargetPreparer An ITargetPreparer to marks that tests should run in the sdk sandbox.
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
Sdk34ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 34 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .
SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
 • If min-api-level is defined:
  • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
SkipManager Based on a variety of criteria the skip manager helps to decide what should be skipped at different levels: invocation, modules and tests.
SkipReason Provide a reason and its metadata for skipping a test.
SkipReason.DemotionTrigger
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SnapuserdWaitPhase Enum representation of when to join/block for the snapuserd update to finish.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetFileUtils
TargetFileUtils.FilePermission
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContentAnalyzer The analyzer takes context for the analysis and determine what is interesting.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
Środowisko testowe A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier Error identifier from tests and tests runners.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
Wynik testu Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunnerUtil A utility class to help various test runners.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestStatus Representation in Tradefed of possible statuses for test methods.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map przemiana.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
Coś co marnuje czas A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TracePropagatingExecutorService An executor service that forwards tasks to an underlying implementation while propagating the tracing context.
TracingLogger Class that helps to manage tracing for each test invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserHelper
Informacje użytkownika Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VisibleBackgroundUserPreparer Target preparer for running tests in a user that is started in the visible in the background.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiCommandUtil A utility class that can parse wifi command outputs.
WifiCommandUtil.ScanResult Represents a wifi network containing its related info.
WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account