Test IDDevice

public interface IDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IDeviceTest


Interfejs dla obiektu, który potrzebuje odniesienia do ITestDevice .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract ITestDevice getDevice ()

Oddaj urządzenie do testu.

abstract void setDevice ( ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Metody publiczne

pobierz urządzenie

public abstract ITestDevice getDevice ()

Oddaj urządzenie do testu.

Zwroty
ITestDevice ITestDevice

ustaw urządzenie

public abstract void setDevice (ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do użycia