Test binarny Rusta

public class RustBinaryTest
extends RustTestBase implements IDeviceTest , IConfigurationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryTest


Test uruchamiający plik binarny rdzy na danym urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RustBinaryTest ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Oddaj urządzenie do testu.

String getTestModule ()
void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setDevice ( ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

void setModuleName (String name)

Konstruktorzy publiczni

Test binarny Rusta

public RustBinaryTest ()

Metody publiczne

pobierz urządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Oddaj urządzenie do testu.

Zwroty
ITestDevice ITestDevice

pobierz moduł testowy

public String getTestModule ()

Zwroty
String

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametry
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Rzuca
DeviceNotAvailableException

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

ustaw urządzenie

public void setDevice (ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do użycia

setModuleName

public void setModuleName (String name)

Parametry
name String