Test CompanionAware

public abstract class CompanionAwareTest
extends Object implements IRemoteTest , IDeviceTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.CompanionAwareTest


Podstawowa klasa testowa, która zawiera schemat pobierania i sprawdzania urządzenia towarzyszącego

Podklasa może wywołać getCompanion() w celu pobrania przydzielonego towarzysza. Należy go używać w połączeniu z implementacją CompanionAllocator

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CompanionAwareTest ()

Metody chronione

ITestDevice getCompanion ()

Pobiera urządzenie towarzyszące przydzielone do urządzenia podstawowego

Konstruktorzy publiczni

Test CompanionAware

public CompanionAwareTest ()

Metody chronione

getCompanion

protected ITestDevice getCompanion ()

Pobiera urządzenie towarzyszące przydzielone do urządzenia podstawowego

Zwroty
ITestDevice przydzielonego urządzenia towarzyszącego

Rzuca
RuntimeException jeśli nie przydzielono żadnego urządzenia towarzyszącego