WynikiGracz

public final class ResultsPlayer
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.ResultsPlayer


Specjalny biegacz, który odtwarza podane mu wyniki.

Streszczenie

Pola

public static final String REPLAY_DONE

Konstruktorzy publiczni

ResultsPlayer ()

Ctor.

ResultsPlayer (boolean completed)

Metody publiczne

boolean completed ()

Zwraca informację, czy ResultsReplayer zakończył odtwarzanie wyników.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Pola

POWTÓRKA_KONIEC

public static final String REPLAY_DONE

Konstruktorzy publiczni

WynikiGracz

public ResultsPlayer ()

Ctor.

WynikiGracz

public ResultsPlayer (boolean completed)

Parametry
completed boolean

Metody publiczne

zakończony

public boolean completed ()

Zwraca informację, czy ResultsReplayer zakończył odtwarzanie wyników.

Zwroty
boolean

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration