com.android.sts.common.util

Sınıflar

Mezar Taşı Ayrıştırıcı Mezar taşlarını ve bir mezar taşı dosyasından veya logcat'tan ayrıştırır.
TombstoneUtils Kilitlenme ayrıştırma için yardımcı işlevler ve paylaşılan sabitler içerir.
TombstoneUtils.Config
TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern Geri izlemeleri filtrelemek için kalıplar içeren bir yardımcı program sınıfı.
TombstoneUtils.Signals
UnameVersionHost