Mezar Taşı Ayrıştırıcı

public class TombstoneParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneParser


Mezar taşlarını ve bir mezar taşı dosyasından veya logcat'tan ayrıştırır.

Özet

Kamu inşaatçıları

TombstoneParser ()

Genel yöntemler

static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Bir logcat pasajını ayrıştırın ve mezar taşlarının bir listesini oluşturun

static long parsePointer (String pointerString)
static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Kamu inşaatçıları

Mezar Taşı Ayrıştırıcı

public TombstoneParser ()

Genel yöntemler

ayrıştırmaLogcat

public static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Bir logcat pasajını ayrıştırın ve mezar taşlarının bir listesini oluşturun

Parametreler
logcat String

İadeler
List<TombstoneProtos.Tombstone>

ayrıştırmaİşaretçisi

public static long parsePointer (String pointerString)

Parametreler
pointerString String

İadeler
long

ayrıştırmaMezar taşı

public static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, 
                TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Parametreler
tombstoneBlob String

tombstoneBuilder TombstoneProtos.Tombstone.Builder

İadeler
boolean